ปีบ กาสะลอง ดอกไม้กลิ่นหอม สรรพคุณและโทษ มีอะไรบ้าง

ปีบ หรือ กาสะลอง สมุนไพรกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นอย่างไร สารในปีบ สรรพคุณบำรุงกำลัง บำรุงปอด บำรุงเลือด รักษาหอบหืด รักษาไซนัสอักเสบ โทษของปีบ มีอะไรบ้างปีบ กาสะลอง สมุนไพร สมุนไพรไทย

ต้นปีบ ภาษาอังกฤษ เรียก Cork tree พืชตระกูลแคหางค่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ของปีบ คือ Millingtonia hortensis L.f. สำหรับชื่อเรียกอื่นๆของปีบ เช่น กาซะลอง เต็กตองโพ่ กาสะลอง กาสะลองคำ กาดสะลอง  ก้องกลางดง กางของ เป็นต้น

ต้นปีบ เป็นไม้มงคล ดอกสวย และ มีกลิ่นหอม เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของพม่าและไทย โดยต้นปีบจะกระจายอยู่ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ต้นปีบถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของหลายๆจังหวัด และ หลากสถาบัน เช่น

 • พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิษณุโลก
 • ดอกไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
 • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ดอกไม้ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ดอกไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นปีบในประเทศไทย

ต้นปีบ ในความเชื้อของสังคมไทย เชื่อว่าปีบเป็นไม้มงคล หากปลูกในบริเวณบ้าน ปลูกทางทิศตะวันตก ปลูกในวันเสาร์ จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้อยู่อาศัย มีเงินทองมากมาย มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนในสังคม

ลักษณะของต้นปีบ

ต้นปีบ จัดเป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลาง สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดพันธ์ การปักชำ หรือ การแตกหน่อ ลักษณะของต้นปีบ มีดังนี้

 • ลำต้นปีบ ลำต้นตั้งตรง ความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร เปลือกของลำต้นนสีเทาเข้ม ลักษณะเปลือกแตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ
 • ใบปีบ ลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก สีเขียว คล้ายรูปหอก ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบหยัก ผิวใบเรียบ
 • ดอกปีบ ออกดอกเป็นช่อ กระจุก กลีบดอกขาว ดอกมีกลิ่นหอม ดอกปีบจะออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
 • ผลปีบ ลักษณะผลแบนยาว เป็นผลแห้ง ขอบขนาน ภายในผลมีเนื้อและเมล็ดจำนวนมาก

สารเคมีในปีบ

นักวิทยาศาสต์ได้ศึกษาสารต่างๆในต้นปีบ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบสารในต้นปีบหลายหลาย ประกอบด้วย

 • ดอกปีบ มี สาร Scutellarein สาร Hispidulin และ สาร Scutellarein-5-galactoside
 • รากปีบ มีสาร Hentriacontane สาร Lapachol สาร Hentria contanol-1 สาร B-stosterol และ สาร Paulownin
 • ใบปีบ มีสาร Hispidulin
 • ผลปีบ มีสาร  Acetyl oleanolic acid
 • เปลือกต้นและแก่นไม้ปีบ มีสาร B-stosterol

สรรพคุณของปีบ

สำหรับการใช้ประโยชน์จากปีบ ด้านการรักษาโรคและการบำรุงร่างกาย สามารถใช้ประโยชน์จาก ดอก ราก และ ใบ สรรพคุณของปีบ มีดังนี้

 • ดอกปีบ สรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลัง ช่วยบำรุงโลหิต รักษาไซนัส รักษาริดสีดวงจมูก รักษาหอบหืด แก้เวียนหัว แก้เป็นลม
 • รากปีบ สรรพคุณบำรุงปอด รักษาวัณโรค รักษาหอบหืด รักษาปอดพิการ
 • ใบปีบ สรรพคุณช่วยขยายหลอดลม รักษาหอบหืด

โทษของต้นปีบ

ดอกปีบมีกลิ่นหอม แต่หากสูดดมกลิ่นของดอกปีบมากเกินไป จะทำให้อาจเวียนหัวได้ ดังนั้นการสูดดมกลิ่นของดอกปีบ ต้องสูดดมในปริมาณที่เหมาะสม