สมุนไพรไทย สรรพคุณ ช่วยขับลม แก้ท้องอืด แก้ท้องเฟ้อ มีอะไรบ้าง

สมุนไพร ที่มีสรรพคุณ ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร แก้ปัญหาอาการท้องอืด ท้องฟ้อ มีอะไรบ้าง ใช้อย่างไร มีลมในกระเพาะอาหารต้องทำย่างไร พืชผักสมุนไพร สมุนไพรช่วยขับลม ทำให้สบายท้อง อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เสียดท้อง อาหารไม่ย่อย สมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับลม

สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรลดแน่นท้อง สมุนไพรแก้ท้องอืด สมุนไพรแก้ท้องเฟ้อ

สมุนไพรสรรพคุณช่วยขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

กระเจี๊ยบ สมุมไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบชะมวง สมุนไพร สรรพคุณของชะมวง พืชรสเปรี้ยวชะมวง
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพร สรรพคุณของหม่อนหม่อนมะเขือพวง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือพวงมะเขือพวง
อ้อย ต้นอ้อย สรรพคุณของอ้อย สมุนไพรอ้อยเก็กฮวย สรรพคุณของเก็กฮวย ดอกเก็กฮวย สมุนไพรเก็กฮวย
รากสามสิบ ว่านสามร้อยผัว สมุนไพร สรรพคุณของรากสามสิบรากสามสิบต้นยอ ลูกยอ สมุนไพร สรรพคุณของลูกยอยอ
ดีปลี ประดงข้อ สมุนไพร สรรพคุณของดีปลีดีปลีผักกระเฉด สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของผักกระเฉดผักกระเฉด
ยี่หร่า สมุนไพร สมุนไพรกลิ่นหอม สรรพคุณของยี่หร่ายี่หร่าฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร
มะลิ ดอกมะลิ สรรพคุณของมะลิ สมุนไพรมะลิผักแพว ผักไผ่ สมุนไพร ผักสวนครัวผักแพว
มะยม พืชมงคล ผลไม้ สมุนไพรมะยมส้มแขก สมุนไพร สมุนไพรราเปรี้ยว สรรพคุณของส้มแขกส้มแขก
กระเทียม สมุนไพร พืชสวนครับ สรรพคุณของกระเทียมกระเทียมดอกกระเจียว ต้นกระเจียว สมุนไพร สรรพคุณของกระเจียวดอกกระเจียว
ฟักเขียว ฟักแฟง สมุนไพร พืชสวนครัวฟักเขียวข่อย กิ่งข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อยข่อย
พริก พริกขี้หนู สมุนไพร สรรพคุณของพริกขี้หนูพริกขี้หนูสะเดา ดอกสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาสะเดา
กานพลู สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรกลิ่นหอมกานพลูมะนาว สมุนไพรรสเปรี้ยว สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะนาวมะนาว
ดาวเรือง ต้นดาวเรือง สมุนไพร ไม้มงคลดาวเรืองบัวบก ใบบัวบก สรรพคุณของใบบัวบก สมุนไพรบัวบก
พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทยพริกไทยบอระเพ็ด สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรรสขมบอระเพ็ด
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัวตำลึงคื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่ายคื่นฉ่าย
ต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลูชะพลูมะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพร พืชพื้นบ้านมะขามป้อม
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพรเตยชะอม ต้นชะอม ยอดชะอม สมุนไพรชะอม
มะระ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะระมะระมะรุม สมุนไพร ผักพื้นบ้าน สรรพคุณของมะรุมมะรุม
หอมหัวใหญ่ สมุนไพรในครัว สมุนไพรกลิ่นฉุน สรรพคุณของหอมใหญ่หอมหัวใหญ่มะพร้าว พืชเศรษฐกิจ สรรพคุณของมะพร้าว สมุนไพรมะพร้าว
มะละกอ ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอมะละกออบเชย สมุนไพรเครื่องเทศ สมุนไพรกลิ่นหอม สมุนไพรอบเชย
สะระแหน่ สมุนไพร สรรพคุณของสะระแหน่ โทษของสะระแหน่สะระแหน่มะกรูด สมุนไพร สรรพคุณของมะกรูด โทษของมะกรูดมะกรูด
มะตูม ต้นมะตูม สมุนไพร สรรพคุณของมะตูมมะตูมว่านมหาหงส์ พืชมงคล สมุนไพร สรรพคุณของว่านมหาหงส์มหาหงส์
มะกอก สมุนไพร น้ำมันมะกอก สรรพคุณของน้ำมันมะกอกมะกอกกุยช่าย ต้นกุยช่าย สมุนไพร สรรพคุณของกุยช่ายกุยช่าย
กระเพรา กะเพรา สมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทยกระเพราหอมแดง หอมหัวแดง ผักสวนครัว สมุนไพรหอมแดง
ผักชีฝรั่ง ผักสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งโหระพา ใบโหระพา สมุนไพร สรรพคุณของโหระพาโหระพา
ยอดกระถิน เมล็ดกระถิน กระถิน สมุนไพรกระถินกระชาย ประโยชน์ของกระชาย สมุนไพร พืชสวนครัวกระชาย
ทานาคา ต้นทานาคา สมุนไพร บำรุงผิวพรรณทานาคาชะมดต้น ฝ้ายผี สรรพคุณของชะมดต้น โทษของชะมดต้นชะมดต้น
ผักชี พืชสวนครัว สมุนไพรไทย สรรพคุณของผักชีผักชีขิง ต้นขิง สรรพคุณของขิง โทษของขิงขิง
ข่า ต้นข่า สรรพคุณของข่า ประโยชน์ของข่าข่ามะขาม สรรพคุณของมะขาม โทษของมะขาม สมุนไพรมะขาม
เกลือ ประโยชน์ของเกลือ สรรพคุณของเกลือ สมุนไพรเกลือพิมเสน สรรคุณของพิมเสน แร่ธาตุ สมุนไพรพิมเสน
ขมิ้นขัน สรรพคุณของขมิ้นชัน สมุนไพรบำรุงผิว สมุนไพรความงามขมิ้นชันการบูร สรรพคุณของการบูร ต้นการบูร สมุนไพรการบูร
ชุมเห็ดเทศ ประโยชน์ของชุมเห็ดเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทยชุมเห็ดเทศน้ำผึ้ง สรรพคุณของน้ำผึ้ง ประโยชน์ของน้ำผึ้ง โทษของน้ำผึ้งน้ำผึ้ง
กำมะถันเหลือง ผงกำมะถันเหลือง สมุนไพร แร่ธาตุสมุนไพรกำมะถันเหลืองดินประสิว โพแทสเซียมไนเตรต ประโยชน์ของดินประสิว โทษของดินประสิวดินประสิว
ต้นตะไคร้ สรรพคุณของตะไคร้ สมุนไพร โทษของตะไคร้ตะไคร้ว่านชักมดลูก สมุนไพร สมุนไพรสำหรับสตรีว่านชักมดลูก
 • ขี้เหล็กเทศ
 • กระดังงา
 • ทับทิม
 • ส้มโอ
 • แคนา
 • กระทือ
 • เข็มแดง
 • จันกระพ้อ
 • ถั่วแดง
 • กระท้อน
 • ชมจันทร์

การเกิดลมในกระเพาะอาหาร

ปัญหามีลมในกระเพาะอาหาร เกิดจากการมีแก๊สในช่องท้อง เกิดจากปัญหาต่างๆมากมายแก๊สในท้องเกิดได้อย่างไร ซึ่งกลไกการเกิดแก๊สในช้องท้องมี 2 สาเหตุ คือ ลมเข้าสู่ร่างกายทางการกลืนลม และ การสร้างแก๊สขึมามเองจากอาหารที่กินเข้าไป

 • การกลืนอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร เกิดขึ้นจากการการกิน การดื่มน้ำ การเคี้ยวอาหาร และ การพูดในระหว่างกิน การกินอาหารเร็วๆ การเคี้ยวหมากฝรั่ง การสูบบุหรี่ และ การใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดี ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร แต่ร่างกายจะมีอาการขับออกทางการเรอ
 • การสร้างแก๊สขึ้นเอง การเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารและระบบทางเดินอาหาร เกิดจากอาหารที่ทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหาร เช่น น้ำอัดลม ซึ่งร่างกายจะกำจัดแก๊อออกทางการเรอ

เมื่อเกิดแก๊สในลำไส้ ร่างกายจะมีกลไกการขับลมออก โดยการผายลมผ่านทางทวารหนัก และ การเรอ ปริมาณของแก๊ส และ กลิ่นของแก๊สในลำไส้ จะแตกต่างกันในแต่ละคน

อาหารที่ทำให้เกิดแก๊สในระบบทางเดินอาหาร

สำหรับอาหารที่ส่งผลต่อการสร้างแก๊สในระบบทางเดินอาหาร คือ อาหารที่มีแป้ง น้ำตาล และ ไขมันที่ย่อยยาก เมื่อเกิดการตกค้างในกระเพาะอาหาร จะทำให้เกิดแก๊ส และ ส่งผลต่ออาการท้องท้องอืด ท้องเฟ้อ และ แน่นท้อง

 • น้ำตาลที่ทำให้เกิดแก๊ส ได้แก้ น้ำตาลที่พบในพืช น้ำตาลในนม น้ำตาลในผลไม้ น้ำตาลจากขนมหวาน
 • แป้งที่ทำให้เกิดแก๊ส ได้แก่ แป้งจากมันฝรั่ง ข้าวโพด ข้าวสาลี เป็นต้น
 • การใยอาหารจากพืชที่ร่างกายย่อยไม่ได้ กากใยอาหารเหล่านี้ทำให้เกิดการหมักหมมในระบบทางเดินอาหาร เกิดแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ โดยร่างกายจะขับออกในรูปแบบอุจจาระ อาหารที่มีกากใยอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ทุกชนิด

การดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะลมในช่องท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ

การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการท้องอืด มีลมในกระเพาะอาหาร ต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคและการดำรงค์ชีวิต โดยรายละเอียด ดังนี้

 • ปรับพฤติกรรมการกินและดื่มน้ำ โดยลดอาหารที่มีไขมัน กินอาหารให้ช้าลง
 • หลังจากการกินอาหาร ให้ขยับร่างกาย เพื่อช่วยให้ลำไส้เคลื่อนตัว ช่วยให้แก๊สถูกกำจัดจากกระเพาะอาหารและลำไส้
 • การสวมเสื้อให้สวมใส่ที่ใส่สบายๆ ไม่รัดแน่น
 • เลิกสูบบุหรี่
 • เลิกการเคี้ยวหมากฝรั่ง

สาเหตุของการเกิดลมในกระเพาะอาหารเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค เป็นสำคัญการลดอาหารที่ย่อยยาก และ เกิดการหมักหมมในกระเพาะอาหาร ให้เกิดแก๊ส


ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน

ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove
สมุนไพรน่ารู้
รางจืด ว่านรางจืด สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืด
รางจืด
พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทย
พริกไทย
เห็ดหอม ต้นเห็ดหอม สมุนไพร เห็ด
เห็ดหอม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว
ตำลึง
คื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่าย
คื่นฉ่าย
ต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลู
ชะพลู
มะเขือเทศ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพร
เตย