สมุนไพรช่วยขับลม แก้ท้องอืด ขับแก๊สในลำไส้ มีอะไรบ้าง

สมุนไพรช่วยขับลม พืชที่มีประโยชน์ช่วยขับแก๊สออกจากลำไส้ ทำให้ตดออกมา แก้ปัญหาอาการท้องอืดท้องฟ้อ แน่นท้อง สมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับลมมีลักษณะอย่างไรสมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด

สมุนไพรสรรพคุณช่วยขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

สมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร แก้ปัญหาอาการท้องอืด ท้องฟ้อ มีอะไรบ้าง ลดแก็สในลำไส้ พืชผักสมุนไพร สมุนไพรช่วยขับลม ทำให้สบายท้อง อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เสียดท้อง อาหารไม่ย่อย สมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับลม

มะกรูด สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของมะกรูด มะกรูด มะขาม สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ผลไม้ มะขาม
จันทน์เทศ จันทน์หอม สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด จันทน์เทศ ขมิ้น สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ขมิ้น
ตังกุย โกฐเชียง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ตังกุย กระชาย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด โสมไทย กระชาย
ตะไคร้ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้ ปลาไหลเผือก พญารากเดี่ยว สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ปลาไหลเผือก
เสลดพังพอน สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของเสลดพังพอน เสลดพังพอน ดีปลี สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
มังคุด สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของมังคุด มังคุด เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง
ว่านดอกทอง ว่านหมาเสน่ห์ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ว่านดอกทอง จิงจูฉ่าย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของจิงจูฉ่าย จิงจูฉ่าย
ผักกระเฉด สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของผักกระเฉด ผักกระเฉด ผักชีฝรั่ง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของผักชี ผักชีฝรั่ง
เห็ดเข็มทอง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง เห็ดเข็มทอง ยี่หร่า สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของยี่หร่า ยี่หร่า
ลิ้นงูเห่า สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด หญ้าลิ้นงูเห่า ลิ้นงูเห่า ผักตำลึง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ตำลึง ผักตำลึง
เข็มแดง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของเข็มแดง เข็มแดง สำรอง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ลูกสำรอง ลูกสำรอง
มะเฟือง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง แคนา ดอกแค สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด แคนา
กระท้อน สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของกระท้อน กระท้อน กระทือ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของกระทือ กระทือ
ส้มโอ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณส้มโอ ส้มโอ ถั่วแดง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณถั่วแดง ถั่วแดง
กระเจี๊ยบ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ ชะมวง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของชะมวง ชะมวง
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด หม่อน มะเขือพวง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มะเขือพวง
อ้อย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของอ้อย อ้อย เก๊กฮวย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของเก็กฮวย เก็กฮวย
รากสามสิบ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด รากสามสิบ ยอ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ยอ
ดีปลี สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของดีปลี ดีปลี ผักกระเฉด สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ผักกระเฉด
ยี่หร่า สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ยี่หร่า ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร
มะลิ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มะลิ ผักแพว สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ผักแพว
มะยม สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มะยม ส้มแขก สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ส้มแขก
กระเทียม สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด กระเทียม กระเจียว สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ดอกกระเจียว
ฟักเขียว สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ฟักเขียว ข่อย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ข่อย
พริก สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู สะเดา สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สะเดา
กานพลู สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด กานพลู มะนาว สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มะนาว
ดาวเรื่อง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ดาวเรือง บัวบก สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด บัวบก
พริกไทย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด พริกไทย บอระเพ็ด สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด บอระเพ็ด
ตำลึง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ตำลึง คื่นฉ่าย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด คื่นฉ่าย
ชะพลู สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ชะพลู มะขามป้อม สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มะขามป้อม
เตย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด เตย ชะอม สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ชะอม
มะระ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มะระ มะรุม สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มะรุม
หอมหัวใหญ่ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด หอมหัวใหญ่ มะพร้าว สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มะพร้าว
มะละกอ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของมะละกอ มะละกอ อบเชย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด อบเชย
สะระแหน่ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สะระแหน่ มะกรูด สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สมุนไพรไทย มะกรูด
มะตูม สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มะตูม ว่านมหาหงส์ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มหาหงส์
มะกอก สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด มะกอก กุยช่าย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด กุยช่าย
กระเพรา สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด กระเพรา หอมหัวแดง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด หอมแดง
ผักชีฝรั่ง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ผักชีฝรั่ง โหระพา สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด โหระพา
กระถิน สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด กระถิน กระชาย สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด กระชาย
ทานาคา สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ทานาคา ชะมดต้น สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ชะมดต้น
ผักชี สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ผักชี ขิง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ขิง
ข่า สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ข่า มะขาม สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ผลไม้ มะขาม
เกลือ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด เกลือ พิมเสน สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด พิมเสน
ขมิ้นขัน สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ขมิ้นชัน การบูร สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของการบูร การบูร
ชุมเห็ดเทศ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ชุมเห็ดเทศ น้ำผึ้ง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด น้ำผึ้ง
กำมะถันเหลือง ผงกำมะถันเหลือง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด กำมะถันเหลือง สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ดินปะสิว โพแทสเซียมไนเตรต ดินปะสิว
ตะไคร้ สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้ ว่านชักมดลูก สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด ว่านชักมดลูก
แมงลัก ใบแมงลัก สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด แมงลัก ทับทิม สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด สรรพคุณของทับทิม ทับทิม
 • ขี้เหล็กเทศ
 • กระดังงา
 • จันกระพ้อ
 • ชมจันทร์

การเกิดลมในกระเพาะอาหาร

ปัญหามีลมในกระเพาะอาหาร เกิดจากการมีแก๊สในช่องท้อง เกิดจากปัญหาต่างๆมากมายแก๊สในท้องเกิดได้อย่างไร ซึ่งกลไกการเกิดแก๊สในช้องท้องมี 2 สาเหตุ คือ ลมเข้าสู่ร่างกายทางการกลืนลม และ การสร้างแก๊สขึมามเองจากอาหารที่กินเข้าไป

 • การกลืนอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร เกิดขึ้นจากการการกิน การดื่มน้ำ การเคี้ยวอาหาร และ การพูดในระหว่างกิน การกินอาหารเร็วๆ การเคี้ยวหมากฝรั่ง การสูบบุหรี่ และ การใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดี ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร แต่ร่างกายจะมีอาการขับออกทางการเรอ
 • การสร้างแก๊สขึ้นเอง การเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารและระบบทางเดินอาหาร เกิดจากอาหารที่ทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหาร เช่น น้ำอัดลม ซึ่งร่างกายจะกำจัดแก๊อออกทางการเรอ

เมื่อเกิดแก๊สในลำไส้ ร่างกายจะมีกลไกการขับลมออก โดยการผายลมผ่านทางทวารหนัก และ การเรอ ปริมาณของแก๊ส และ กลิ่นของแก๊สในลำไส้ จะแตกต่างกันในแต่ละคน

อาหารที่ทำให้เกิดแก๊สในระบบทางเดินอาหาร

สำหรับอาหารที่ส่งผลต่อการสร้างแก๊สในระบบทางเดินอาหาร คือ อาหารที่มีแป้ง น้ำตาล และ ไขมันที่ย่อยยาก เมื่อเกิดการตกค้างในกระเพาะอาหาร จะทำให้เกิดแก๊ส และ ส่งผลต่ออาการท้องท้องอืด ท้องเฟ้อ และ แน่นท้อง

 • น้ำตาลที่ทำให้เกิดแก๊ส ได้แก้ น้ำตาลที่พบในพืช น้ำตาลในนม น้ำตาลในผลไม้ น้ำตาลจากขนมหวาน
 • แป้งที่ทำให้เกิดแก๊ส ได้แก่ แป้งจากมันฝรั่ง ข้าวโพด ข้าวสาลี เป็นต้น
 • การใยอาหารจากพืชที่ร่างกายย่อยไม่ได้ กากใยอาหารเหล่านี้ทำให้เกิดการหมักหมมในระบบทางเดินอาหาร เกิดแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ โดยร่างกายจะขับออกในรูปแบบอุจจาระ อาหารที่มีกากใยอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ทุกชนิด

การดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะลมในช่องท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ

การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการท้องอืด มีลมในกระเพาะอาหาร ต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคและการดำรงค์ชีวิต โดยรายละเอียด ดังนี้

 • ปรับพฤติกรรมการกินและดื่มน้ำ โดยลดอาหารที่มีไขมัน กินอาหารให้ช้าลง
 • หลังจากการกินอาหาร ให้ขยับร่างกาย เพื่อช่วยให้ลำไส้เคลื่อนตัว ช่วยให้แก๊สถูกกำจัดจากกระเพาะอาหารและลำไส้
 • การสวมเสื้อให้สวมใส่ที่ใส่สบายๆ ไม่รัดแน่น
 • เลิกสูบบุหรี่
 • เลิกการเคี้ยวหมากฝรั่ง

สาเหตุของการเกิดลมในกระเพาะอาหารเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค เป็นสำคัญการลดอาหารที่ย่อยยาก และ เกิดการหมักหมมในกระเพาะอาหาร ให้เกิดแก๊ส


ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้
แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า
ลิ้นงูเห่า
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก สมุนไพรไทย
พริก
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
สำหรับ พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆนั้น มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยกประเภทของสมุนไพรได้ตามประโยชน์ในการรักษาโรค เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา มีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร รักษากระเพาะ บำรุงทางเดินอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพรเพิ่ความงาม
เพื่อความสวยงาม
สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สมุนไพรไทย
แก้ปวด และ แก้อักเสบ
สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษในร่างกาย
ช่วยขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย
แก้นอนไม่หลับ และ ช่วยผ่อนคลาย
สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรไทย สมุนไพรปรับความดัน
ลดความดัน
สมุนไพรบำรุงผิวพรรณ รักษาแผล
บำรุงผิว และ รักษาโรคผิวหนัง
สุขภาพน่ารู้
ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลร่างกาย เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการดูแลร่างกาย ตั้งแต่เรื่องอาหาร การบำรุงความงามของร่างกาย ซึ่งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย

ความสวยความงาม เรื่องของผู้หญิง
ความสวยงาม

อาหารสุขภาพ อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารสุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก
แม่และเด็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรมีอะไรบ้าง
สมุนไพร