สมุนไพรช่วยขับลม แก้ท้องอืด ขับแก๊สในลำไส้ มีอะไรบ้าง

สมุนไพรช่วยขับลม พืชที่มีประโยชน์ช่วยขับแก๊สออกจากลำไส้ ทำให้ตดออกมา แก้ปัญหาอาการท้องอืดท้องฟ้อ แน่นท้อง สมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับลมมีลักษณะอย่างไร

สมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรแก้ท้องอืด

สมุนไพรสรรพคุณช่วยขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

สมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร แก้ปัญหาอาการท้องอืด ท้องฟ้อ มีอะไรบ้าง ลดแก็สในลำไส้ พืชผักสมุนไพร สมุนไพรช่วยขับลม ทำให้สบายท้อง อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เสียดท้อง อาหารไม่ย่อย สมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับลม

จันทน์เทศ จันทน์หอม สมุนไพร สรรพคุณของจันทน์เทศ จันทน์เทศ
ตังกุย โกฐเชียง สมุนไพร สรรพคุณของตังกุย ตังกุย กระชาย สมุนไพร โสมไทย กระชาย
ตะไคร้ สมุนไพร สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้ ปลาไหลเผือก พญารากเดี่ยว สมุนไพร สรรพคุณปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก
เสลดพังพอน สมุนไพร พืชท้องถิ่น สรรพคุณของเสลดพังพอน เสลดพังพอน ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
มังคุด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมังคุด มังคุด เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพรไทย สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง
ว่านดอกทอง ว่านหมาเสน่ห์ สมุนไพร พืชมงคล ว่านดอกทอง จิงจูฉ่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของจิงจูฉ่าย จิงจูฉ่าย
ผักกระเฉด ผักสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเฉด ผักกระเฉด ผักชีฝรั่ง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของผักชี ผักชีฝรั่ง
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง เห็ดเข็มทอง ยี่หร่า เครื่องเทศ สมุนไพร สรรพคุณของยี่หร่า ยี่หร่า
ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า ลิ้นงูเห่า ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง ผักตำลึง
เข็มแดง สมุนไพร สรรพคุณของเข็มแดง เข็มแดง สำรอง สมุนไพร ลูกสำรอง ลูกสำรอง
มะเฟือง สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง แคนา ดอกแค สมุนไพร สรรพคุณของต้นแค แคนา
กระท้อน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของกระท้อน กระท้อน กระทือ สมุนไพร สรรพคุณของกระทือ กระทือ
ส้มโอ ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณส้มโอ ส้มโอ ถั่วแดง ธัญพืช สมุนไพร สรรพคุณถั่วแดง ถั่วแดง
กระเจี๊ยบ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ ชะมวง สมุนไพร ใบชะมวง สรรพคุณของชะมวง ชะมวง
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพร สรรพคุณของหม่อน  หม่อน มะเขือพวง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือพวง มะเขือพวง
อ้อย สมุนไพร สรรพคุณของอ้อย อ้อย เก๊กฮวย สมุนไพร สรรพคุณของเก็กฮวย เก็กฮวย
รากสามสิบ ว่านสามร้อยผัว สมุนไพร สรรพคุณของรากสามสิบ รากสามสิบ ต้นยอ ลูกยอ สมุนไพร สรรพคุณของลูกยอ ยอ
ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ดีปลี ผักกระเฉด สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของผักกระเฉด ผักกระเฉด
ยี่หร่า สมุนไพร สมุนไพรกลิ่นหอม สรรพคุณของยี่หร่า ยี่หร่า ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร
มะลิ ดอกมะลิ สรรพคุณของมะลิ สมุนไพร มะลิ ผักแพว ผักไผ่ สมุนไพร ผักสวนครัว ผักแพว
มะยม พืชมงคล ผลไม้ สมุนไพร มะยม ส้มแขก สมุนไพร สมุนไพรราเปรี้ยว สรรพคุณของส้มแขก ส้มแขก
กระเทียม สมุนไพร พืชสวนครับ สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม ดอกกระเจียว ต้นกระเจียว สมุนไพร สรรพคุณของกระเจียว ดอกกระเจียว
ฟักเขียว ฟักแฟง สมุนไพร พืชสวนครัว ฟักเขียว ข่อย กิ่งข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อย ข่อย
พริก พริกขี้หนู สมุนไพร สรรพคุณของพริกขี้หนู พริกขี้หนู สะเดา ดอกสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดา สะเดา
กานพลู สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรกลิ่นหอม กานพลู มะนาว สมุนไพรรสเปรี้ยว สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะนาว มะนาว
ดาวเรือง ต้นดาวเรือง สมุนไพร ไม้มงคล ดาวเรือง บัวบก ใบบัวบก สรรพคุณของใบบัวบก สมุนไพร บัวบก
พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทย พริกไทย บอระเพ็ด สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรรสขม บอระเพ็ด
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง คื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่าย คื่นฉ่าย
ต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลูชะพลู มะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพร พืชพื้นบ้านมะขามป้อม
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพรเตย ชะอม ต้นชะอม ยอดชะอม สมุนไพรชะอม
มะระ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะระมะระ มะรุม สมุนไพร ผักพื้นบ้าน สรรพคุณของมะรุมมะรุม
หอมหัวใหญ่ สมุนไพรในครัว สมุนไพรกลิ่นฉุน สรรพคุณของหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ มะพร้าว พืชเศรษฐกิจ สรรพคุณของมะพร้าว สมุนไพรมะพร้าว
มะละกอ ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอมะละกอ อบเชย สมุนไพรเครื่องเทศ สมุนไพรกลิ่นหอม สมุนไพรอบเชย
สะระแหน่ สมุนไพร สรรพคุณของสะระแหน่ โทษของสะระแหน่สะระแหน่ มะกรูด สมุนไพร สรรพคุณของมะกรูด โทษของมะกรูดมะกรูด
มะตูม ต้นมะตูม สมุนไพร สรรพคุณของมะตูมมะตูม ว่านมหาหงส์ พืชมงคล สมุนไพร สรรพคุณของว่านมหาหงส์มหาหงส์
มะกอก สมุนไพร น้ำมันมะกอก สรรพคุณของน้ำมันมะกอกมะกอก กุยช่าย ต้นกุยช่าย สมุนไพร สรรพคุณของกุยช่ายกุยช่าย
กระเพรา กะเพรา สมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทยกระเพรา หอมแดง หอมหัวแดง ผักสวนครัว สมุนไพรหอมแดง
ผักชีฝรั่ง ผักสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง โหระพา ใบโหระพา สมุนไพร สรรพคุณของโหระพาโหระพา
ยอดกระถิน เมล็ดกระถิน กระถิน สมุนไพรกระถิน กระชาย สมุนไพร สรรพคุณของกระชาย กระชาย
ทานาคา ต้นทานาคา สมุนไพร บำรุงผิวพรรณทานาคา ชะมดต้น ฝ้ายผี สรรพคุณของชะมดต้น โทษของชะมดต้นชะมดต้น
ผักชี พืชสวนครัว สมุนไพรไทย สรรพคุณของผักชีผักชี ขิง ต้นขิง สรรพคุณของขิง โทษของขิงขิง
ข่า ต้นข่า สรรพคุณของข่า ประโยชน์ของข่า ข่า มะขาม สรรพคุณของมะขาม โทษของมะขาม สมุนไพร มะขาม
เกลือ ประโยชน์ของเกลือ สรรพคุณของเกลือ สมุนไพร เกลือ พิมเสน สรรคุณของพิมเสน แร่ธาตุ สมุนไพร พิมเสน
ขมิ้นขัน สรรพคุณของขมิ้นชัน สมุนไพรบำรุงผิว สมุนไพรความงาม ขมิ้นชัน การบูร สมุนไพร สรรพคุณของการบูร การบูร
ชุมเห็ดเทศ ประโยชน์ของชุมเห็ดเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย ชุมเห็ดเทศ น้ำผึ้ง สรรพคุณของน้ำผึ้ง ประโยชน์ของน้ำผึ้ง โทษของน้ำผึ้งน้ำผึ้ง
กำมะถันเหลือง ผงกำมะถันเหลือง สมุนไพร แร่ธาตุสมุนไพร กำมะถันเหลือง ดินประสิว โพแทสเซียมไนเตรต ประโยชน์ของดินประสิว โทษของดินประสิว ดินประสิว
ตะไคร้ สมุนไพร สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้ ว่านชักมดลูก สมุนไพร สมุนไพรสำหรับสตรี ว่านชักมดลูก
แมงลัก ใบแมงลัก สมุนไพร แมงลัก ทับทิม สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของทับทิม ทับทิม
 • ขี้เหล็กเทศ
 • กระดังงา
 • จันกระพ้อ
 • ชมจันทร์

การเกิดลมในกระเพาะอาหาร

ปัญหามีลมในกระเพาะอาหาร เกิดจากการมีแก๊สในช่องท้อง เกิดจากปัญหาต่างๆมากมายแก๊สในท้องเกิดได้อย่างไร ซึ่งกลไกการเกิดแก๊สในช้องท้องมี 2 สาเหตุ คือ ลมเข้าสู่ร่างกายทางการกลืนลม และ การสร้างแก๊สขึมามเองจากอาหารที่กินเข้าไป

 • การกลืนอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร เกิดขึ้นจากการการกิน การดื่มน้ำ การเคี้ยวอาหาร และ การพูดในระหว่างกิน การกินอาหารเร็วๆ การเคี้ยวหมากฝรั่ง การสูบบุหรี่ และ การใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดี ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร แต่ร่างกายจะมีอาการขับออกทางการเรอ
 • การสร้างแก๊สขึ้นเอง การเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารและระบบทางเดินอาหาร เกิดจากอาหารที่ทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหาร เช่น น้ำอัดลม ซึ่งร่างกายจะกำจัดแก๊อออกทางการเรอ

เมื่อเกิดแก๊สในลำไส้ ร่างกายจะมีกลไกการขับลมออก โดยการผายลมผ่านทางทวารหนัก และ การเรอ ปริมาณของแก๊ส และ กลิ่นของแก๊สในลำไส้ จะแตกต่างกันในแต่ละคน

อาหารที่ทำให้เกิดแก๊สในระบบทางเดินอาหาร

สำหรับอาหารที่ส่งผลต่อการสร้างแก๊สในระบบทางเดินอาหาร คือ อาหารที่มีแป้ง น้ำตาล และ ไขมันที่ย่อยยาก เมื่อเกิดการตกค้างในกระเพาะอาหาร จะทำให้เกิดแก๊ส และ ส่งผลต่ออาการท้องท้องอืด ท้องเฟ้อ และ แน่นท้อง

 • น้ำตาลที่ทำให้เกิดแก๊ส ได้แก้ น้ำตาลที่พบในพืช น้ำตาลในนม น้ำตาลในผลไม้ น้ำตาลจากขนมหวาน
 • แป้งที่ทำให้เกิดแก๊ส ได้แก่ แป้งจากมันฝรั่ง ข้าวโพด ข้าวสาลี เป็นต้น
 • การใยอาหารจากพืชที่ร่างกายย่อยไม่ได้ กากใยอาหารเหล่านี้ทำให้เกิดการหมักหมมในระบบทางเดินอาหาร เกิดแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ โดยร่างกายจะขับออกในรูปแบบอุจจาระ อาหารที่มีกากใยอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ทุกชนิด

การดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะลมในช่องท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ

การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการท้องอืด มีลมในกระเพาะอาหาร ต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคและการดำรงค์ชีวิต โดยรายละเอียด ดังนี้

 • ปรับพฤติกรรมการกินและดื่มน้ำ โดยลดอาหารที่มีไขมัน กินอาหารให้ช้าลง
 • หลังจากการกินอาหาร ให้ขยับร่างกาย เพื่อช่วยให้ลำไส้เคลื่อนตัว ช่วยให้แก๊สถูกกำจัดจากกระเพาะอาหารและลำไส้
 • การสวมเสื้อให้สวมใส่ที่ใส่สบายๆ ไม่รัดแน่น
 • เลิกสูบบุหรี่
 • เลิกการเคี้ยวหมากฝรั่ง

สาเหตุของการเกิดลมในกระเพาะอาหารเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค เป็นสำคัญการลดอาหารที่ย่อยยาก และ เกิดการหมักหมมในกระเพาะอาหาร ให้เกิดแก๊ส


ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้
แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า
ลิ้นงูเห่า
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก สมุนไพรไทย
พริก
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
สำหรับ พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆนั้น มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยกประเภทของสมุนไพรได้ตามประโยชน์ในการรักษาโรค เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา มีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร รักษากระเพาะ บำรุงทางเดินอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพรเพิ่ความงาม
เพื่อความสวยงาม
สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สมุนไพรไทย
แก้ปวด และ แก้อักเสบ
สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษในร่างกาย
ช่วยขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย
แก้นอนไม่หลับ และ ช่วยผ่อนคลาย
สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรไทย สมุนไพรปรับความดัน
ลดความดัน
สมุนไพรบำรุงผิวพรรณ รักษาแผล
บำรุงผิว และ รักษาโรคผิวหนัง
สุขภาพน่ารู้
ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลร่างกาย เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการดูแลร่างกาย ตั้งแต่เรื่องอาหาร การบำรุงความงามของร่างกาย ซึ่งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย

ความสวยความงาม เรื่องของผู้หญิง
ความสวยงาม

อาหารสุขภาพ อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารสุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก
แม่และเด็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรมีอะไรบ้าง
สมุนไพร