ดินถนำถ้ำ ดินท้องถ้ำ สมุนไพรแร่ธาตุ รักษาตาอักเสบ

ดินถนำถ้ำ ดินท้องถ้ำ สมุนไพรแร่ธาตุ รักษาตาอักเสบ

ดินถนำถ้ำ หรือ ดินท้องถ้ำ คือ สุมนไพรแร่ธาตุ ที่ได้จากดินที่ท้องถ้ำ ลักษณะของดินถนำถ้ำ เป็นดินปนหินสีเหลือง แข็ง ร่วน เกิดขึ้นเองจกธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมในถ้ำ ดินถนำถ้ำมีฤทธิ์เหม่ือนดินถน้ำส้วม แต่อ่อนกว่า สรรพคุณของถินถน้ำถ้ำ สรรพคุณของดินท้องถ้ำ ช่วยรักษาโรคตา แก้ตาอักเสบ

สรรพคุณของดินชนิดอื่นๆ

  • ดินเหนียว มีรสเย็นฝาดเล็กน้อย สรรพคุณของดินเหนียว ใช้ผสมการบูรพอกที่เท้า เพื่อให้ดูดลมให้ลงสู่เบื้องต่ำ
  • ดินขุยปู่ มีรสเย็นฝาดเล็กน้อย สรรพคุณของดิขุยปู แก้พิษกาฬ ถอนพิษกาฬ ละลายผสมยามหานิล พาดหัวกาฬ แก้โรคมาลาเรีย
  • ดินปลวกดำ หรือ ดินปลวกขาว รสชาติเย็นฝาด สรรพคุณของดินปลวก แก้คุณผี คุณคน แก้ปวด ช่วยสมานภายใน
  • ดินรังหมาร่า รสชาติเย็น สรรพคุณของดิหมาร่า ช่วยดับพิษร้อน แก้ปวดบวม
  • ดินสอพอง รสจืดเย็น สรรพคุรของดินสอพอง ลดความร้อนในร่างกาย แก้ไข้ รักาาผดผื่นคัน รักษาโรคผิวหนัง