นมผา หินปูนสมุนไพร

นมผา หินปูนสมุนไพร สมุนไพรแก้ตาอักเบ สมุนไพรแก้ปวด

นมผา หินงอกหินย้อยในถ้ำหินปูน นำมาบดผสมยาหยอดตา แก้ตาอักเสบ นำมาบดผสมเหล้า แก้ปวดแสบ ปวดร้อน แก้โรคประดงข้อ