หรดากลีบทอง สมุนไพร

หรดากลีบทอง แก้ซางในปาก สมุนไพร แร่ธาตุสมุนไพร

หรดากลีบทอง สารประกอบซัลไฟล์ของสารหนู เป็นก้อนคล้ายสารหนู มีสีเหลือง รสขม แก้ซางปาก ใช้ทาปาก