หูดหงอนไก่ ติ่งเนื้อในที่ลับ เกิดจากการติดเชื้อHPV

หูดหงอนไก่ เนื้องอกจากการติดเชื้อ HPV พบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สามารถเกิดซ้ำได้ หายเองได้ตามธรรมชาติ การรักษาหูดทำอย่างไร ป้องกันได้หรือไม่

หูดหงอนไก่ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ

หูดหงอนไก่ ภาษาอังกฤษ เรียก Condyloma Acuminata เป็นโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปิโลมาไวรัส ( HPV ) ลักษณะของหูดมีลักษณะเป็นติ่งเนื้องอกอ่อนๆ มีสีเนื้อ ผิวขรุขระ ซึ่งรอยจาะเริ่มจากเล็กๆแล้วขยายตัวลุกลามใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วจน หูดลักษณะคล้ายหงอนไก่หรือดอกกะหล่ำ ซี่งหูดหงอนไก่ไม่ทำให้เสียชีวิตแต่ทำลายความมั่นใจในชีวิต พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายและมีโอกาสเป็นซ้ำได้บ่อย โดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีหลังจากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว มักจะไม่มีอาการใดๆ ซึ่งร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อ เชื้อโรคเหล่านี้ก็จะถูกกำจัดออกไปได้เองภายใน 2 ปี โรคนี้ สามารถเรียกได้หลายโรค เช่น หงอนไก่ หูดอวัยวะเพศ หรือ หูดกามโรค เป็นต้น

สาเหตุโรคหูดหงอนไก่

โรคหูดหงอนไก่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปิโลมาไวรัส ( Human Papillomavirus : HPV ) เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก สามารถติดจากการสัมผัสคนที่มีเชื้อไวรัส HPV จากการมีเพศสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆที่ต้องสัมผัสเชื้อโรค ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการเกิดหูดหงอนไก่ คือ การสัมผัสเชื้อโรคจากคนที่มีเชื้อไวรัส HPVในร่างกาย

สาเหตุของการเกิดหูดหงอนไก่ส่วนมากเกิดจากการติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์ ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคนี้ มักพบได้ในกลุ่มวัยรุ่น สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ในระหว่างการคลอด แต่ไม่สามารถติดจากการใช้สิ่งของร่วมกันได้ เช่น ห้องน้ำ ฝารองนั่ง สระว่ายน้ำ เป็นต้น

ระยะฟักตัวของโรคหูดหงอนไก่

โดยเฉลี่ยแล้วระยะการฟักตัวของโรคหูดหงอนไก่ ประมาณ 1 เดือน ถึง 2 ปี แต่โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 เดือน ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันโรคของแต่ละคน ซึ่งระยะฟักตัวของโรคมักไม่แสดงอาการจนเชื้อไวรัสก็จะเกิดการแบ่งตัวจนส่งผลให้เกิดการผิดปกติของผิวหนัง

อาการโรคหูดหงอนไก่

สำหรับอาการของหูดหงอนไก่ ผู้ป่วยจะมี ติ่งเนื้อ ลักษณะคล้ายดอกกะหล่ำบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก หูดหงอนไก่มีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้เกิดระคายเคือง ไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บ หูดหงอนไก่พบทั้งภายในและภายนอกของอวัยวะเพศทั้งชาย และ หญิง ในกลุ่มของชายรักชายอาจพบหูดบริเวณรอบทวารหนัก จะมีลักษณะนูน ผิวคล้ายหงอนไก่

การรักษาโรคหูดหงอนไก่

แนวทางการรักษาหูดหงอนไก่ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การรักษาโรคหูดหงอนไก่มักจะทำก็ต่อเมื่อหูดสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย ซึ่งการรักษาใช้การรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งในปัจจุบันการผ่าตัดที่นิยมใช้การจี้ด้วยความเย็น การจี้ด้วยไฟฟ้า การผ่าตัดเพื่อตัดหูด และการรักษาด้วยเลเซอร์ ซึ่งอาจต้องรักษาซ้ำจนกว่าจะได้ผลน่าพึงพอใจ

แนวทางการวินิจฉัยโรคหูดหงอนไก่ ใช้การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งหากสังเกตุเห็นหูดเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก มักจะเป็นหูดหงอนไก่

การป้องกันโรคหูดหงอนไก่

แนวทางการป้องกันหูดหงอนไก่ที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่สัมผัสกับผู้มีเชื้อไวรัสHPV ซึ่งหากต้องมีเพศสัมพันธ์ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคหูดหงอนไก่

  • หมั่นตรวจดูลักษณะของหูดที่อวัยวะเพศของตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของหูด
  • งดกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการรักษา แต่หากจำเป็นก็ควรใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้ง
  • การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด