ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ทำให้หยุดสูง พันธุกรรม โภชนาการ ภาวะทางสมอง เป็นปัจจัยของภาวะนี้ โดยเฉพาะเด็กหญิง อาหารบางอย่างช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนให้เร็วขึ้นภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง

ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย คือ ภาวะฮอร์โมนเพศสูงในเด็ก ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปรงสู่วันรุ่นก่อนวัย ซึ่งภาวะนี้พบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย มากถึง 20 เท่า ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยเกิดจากการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนที่กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศ มีการสร้างฮอร์โมนเพศมากผิดปรกติ

สัญญาณเตือนว่าเด็กมีภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยในเด็กผู้ชาย

 • ลูกอัณฑะและองคชาติใหญ่ขึ้น
 • มีขนขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศและรักแร้
 • ใบหน้ามัน มีสิวขึ้น
 • เสียงเปลี่ยน  มีเสียงแตก
 • ความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สัญญาณเตือนว่าเด็กมีภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยในเด็กหญิง

 • หน้าอกขยาย มีเต้านม
 • มีขนบริเวณอวัยวะเพศ และ รักแร้
 • เริ่มมีกลิ่นตัว
 • ใบหน้ามัน และ มีสิว
 • สะโพกขยาย
 • มีประจำเดือน
 • ความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สาเหตุของภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

สำหรับสาเหตุของการเกิดภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย เกิดจากปัจจัยต่างๆหลายสาเหตุ ประกอบด้วย

 • กรรมพันธุ์ สำหรับคนที่พ่อหรือแม่ มีประวัติภาวะเกิดวัยหนุ่มสาวก่อนวัย จะมีโอกาสเกิดภาวะนี้
 • สภาวะทางโภชนาการ สำหรับคนที่ชอบทานอาหาร จำพวกของมัน ของทอด อาหารที่มีไขมันสูง อาหารจานด่วน มักจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ
 • ความผิดปรกติทางสมอง ลักษณะพยาธิสภาพในสมอง เช่น เกิดก้อนเนื้องอกที่สมอง จนเกิดการกระตุ้นการทำงานของต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนเพศมากผิดปรกติ ทำให้เกิดภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย

ผลเสียของการเกิดภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย

 • ทำให้เกิดปัญหาด้านบุคลิกภาพ เกิดปัญหาทางด้านร่างกาย คือ เด็กจะเตี้ยกว่าปกติ
 • ทำให้เกิดปัญหาด้านจิตใจ จากการเปลี่ยนแปลงเร็วทำให้เกิดความแตกต่างจากเพื่อน เกิดการล้อเลียน และ ทำให้ไม่สามารถเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆได้ อาจส่งผลต่อปัญหาการเข้าสังคมได้

การป้องกันการเกิดภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

ยังไม่มีการวิจัยอย่างเด่นชัดว่าสาเหตุของการเกิดภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย เกิดจากอะไร ดังนั้นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ต้องหลีกเลี้ยงปัจจัยของการเกิดภาวะนี้ที่สามารถควบคุมได้ คือ การควบคุมอาหาร โดยพ่อแม่ควรดูแลให้ลูกกินอาหาร ให้ครบคุณทั้ง 5 หมู่ และ  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ทำให้เกิดภาวะหยุดสูง เรื่องนี้เป็นสิ่งที่พิ่แม่มองข้ามไม่ได้ เรื่องความสูงของเด็กๆเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลิกภาพของคนมีความสมดุลย์ สำหรับเด็กที่อายุประมาณ 7-10 ขวบ หากเข้าสู่วัยรุ่น จะทำให้หยุดสูง ปัญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น กรรมพันธุ์ ภาวะโภชนาการ และ พยาธิสภาพของเด็ก อีกปัจจัยที่ทำให้เด็กหยุดสูง คือ ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

Active Learning การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการเล่น เล่นอย่างไรให้ได้ประโยชน์ การเสริมพัฒนาการของลูก ผ่านการเล่น แม่และเด็ก เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการเล่น

Active Learning

การเล่น มีความจำเป็นต่อพัฒนาการทางจิตใจและกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้น การเล่นที่เหมาะสมกับวัยและเล่นอย่างสร้างสรรค์ หรือเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนั้นย่อมส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องในอนาคตสำหรับเด็กได้

การเล่น สามารถส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก ได้เป็นอย่างดี เมื่อ สมองของเด็กทำงานสูงสุด ขณะที่เด็กเล่นผ่านการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ่น การรับรส และ การปรับอารมณ์ขณะเล่น ส่งผลให้สมองของเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ในความหลากหลายจากประสบการณ์ในการเล่นนั่นเอง องค์ประกอบ “ การเล่น ” ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีอยู่ 5 องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

 1. การเล่นให้สนุกสนานตามวัย การเล่นก่อให้เกิดความสนุกสนาน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกด้านบวกตามที่เด็กต้องการ โดยปกติแล้วการเล่นของเด็กจะเล่นเพื่อความสนุกสนานเป็นหลัก ไม่ได้มีเป้าหมายในการเล่นเพื่อหวังผลอย่างอื่น เช่น ขนมหรือเงินทอง แต่มีเป้าหมายในตัวของมันเองคือเป้าหมายที่จะเล่นนั่นเอง ดังนั้นการเล่นของเด็กจึงทำให้เกิดความรู้สึกที่หลากหลายเกิดความคิดใหม่ ๆ รวมทั้งเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นตามมา
 2. การเล่นผ่านบทบาทสมมุติ การเล่นบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองให้เสมือนจริง ทำให้เด็กสามารถสร้างจินตนาการ และสมมุติบทบาทตนเองในจินตนาการได้ เช่น มีการจัดสิ่งแวดล้อม สภาพการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดและจินตนาการให้เด็ก ซึ่งทำให้เด็กเรียนรู้ได้รวดเร็วจากประสบการณ์ต่างๆ ผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ
 3. การเล่นให้มีความยืดหยุ่น ไม่จำกัดด้านเวลาจนเกินไป การเล่นช่วยสนับสนุนให้เด็กมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับอารมณ์ได้ดี ( Emotion Regulation ) การจำกัดเวลาหรือเข้มงวดในขณะที่เด็กเล่นจึงส่งผลในด้านอารมณ์ของเด็กอย่างมาก เพราะลักษณะของการเล่นของเด็กเองมีความไม่แน่นอน มีการปรับเลี่ยนตลอดเวลา เด็กที่มีโอกาสเล่นมากทั้งกับคนอื่นและตามลำพัง จึงมีโอกาสเกิดอารมณ์ที่หลากหลาย ซึ่งประสบการณ์การเล่นที่หลากหลายและต่อเนื่องเหล่านี้ ช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อเหตุที่มากระทบอย่างรุนแรงเกินไปในชีวิตจริงได้นั่นเอง
 4. การเล่นอย่างอิสระ หรือ เล่นแบบทันทีทันใด ( Free Play ) เด็กสามารถปรับเปลี่ยนลื่นไหลตามความคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ในโลกของการเล่นจึงมีความยืดหยุ่นสูงและเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อลูกเล่นแบบสนุก การเล่นทำให้เด็กรู้สึกดี สร้างความตื่นเต้น ช่วยทำให้คลายความเบื่อเหงา นั่นเป็นสภาวะที่สมองของเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ เนื่องจากสมองไม่ตึงเครียดแต่มีภาวะตื่นตัวมีแรงจูงใจ เมื่อการเล่นที่เกิดขึ้นทันทีหรือ เล่นแบบด้นสด ( Improvisation ) จึงสามารถช่วยกระตุ้นความคิดและจินตนาการของเด็กๆได้ดี
 5. การเล่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อการเล่นของเด็กคือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการได้ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดควรเป็นระดับที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในบริบทเดิม หรือบริบทที่แตกต่างจากเดิมหรือที่เรียกว่า ( Meaningful Learning ) ดังการเล่นในลักษณะนี้จึงเป็นการจัดเก็บและการใช้ความรู้จากการเล่นให้เกิดประโยชน์ต้องเกิดจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่เด็กจะได้เรียนรู้นั่นเอง

Active Learning คือ การเลี้ยงลูก พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการเล่น เล่นอย่างไรให้ได้ประโยชน์ การเสริมพัฒนาการของลูก ผ่านการเล่น แม่และเด็ก เสริมสร้างประสบการณ์ของลูก ด้วยการเล่น

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

สมุนไพรน่ารู้
คนทั่วไปมักเข้าใจว่าสมุนไพร คือ พืชที่สามารถนำมาทำเป็นยาเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว สมุนไพรนั้นหมายรวมถึง สัตว์ หรือ แร่ธาตุจากธรรมชาติด้วย เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคและบำรุงร่างกาย เพื่อประโยชน์กับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
สุขภาพน่ารู้
ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลร่างกาย เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการดูแลร่างกาย ตั้งแต่เรื่องอาหาร การบำรุงความงามของร่างกาย ซึ่งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย

ความสวยความงาม เรื่องของผู้หญิง
ความสวยงาม

อาหารสุขภาพ อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารสุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก
แม่และเด็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรมีอะไรบ้าง
สมุนไพร