มะเร็งต่อมลูกหมาก ชายที่อายุ 50 ปีขึ้นไปเสี่ยงสูง อาการปัสสาวะขัด แสบเวลาฉี่ ฉี่บ่อย สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากอะไร แนวทางการรักษา และ การป้องกันโรค มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคผู้ชาย โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ

มะเร็งต่อมลูกหมาก ( Prostate gland cancer ) คือ ภาวะการเกิดเซลล์มะเร็งที่ต่อมลูกหมาก เกิดกับอวัยวะของผู้ชาย อาการที่พบสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก เช่น ปัสสาวะขัด แสบขณะปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ตื่นกลางดึกเพื่อปัสสาวะอย่างเป็นประจำ ปัสสาวะไม่พุ่งอย่างปรกติ โรคมะเร็งชนิดนี้พบว่าเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเร็งปอดในเพศชาย โดยเฉพาะในชายอายุมากตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่พบโรคนี้มาก

สำหรับต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะหนึ่งในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย มีลักษณะคล้ายลูกเกาลัดเล็ก ๆ ทำหน้าที่ผลิตน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงและลำเลียงอสุจิ

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

สำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ แต่เกิดจากความผิดปรกติของเซลล์ในต่อมลูกหมากขยายตับรวดกว่าปกติ จนเกิดเนื้องอกลุกลามไปยังเนื้อเยื่ออวัยวะรอบข้างของต่อมลูกหมาก ซึ่งมีปัจจัยของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มีดังนี้

 • กรรมพันธุ์ บุคคลที่มีญาติป่วยโรคนี้จะมีโอกาศป่วยมากกว่าบุคคลทั่วไปถึงสามเท่า
 • พฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะที่มีไขมันสูง มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากขึ้น
 • อายุ จากสถิติพบว่าเมื่อเพศชายอายุ 50 ปีขึ้นไปมีโอกาสเกิดโรคสูง

ระยะของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

สำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มี 4 ระยะของโรคเหมือนโรคมะเร็งอื่นๆ โดยระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากจะกำหนดจากตำแหน่งของเซลล์มะเร็ง การแพร่กระจายของมะเร็ง และการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะร่างกาย โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แบ่งออกเป็น 4 ระยะ มีดังนี้

 • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มแรก พบว่าเกิดเซลล์มะเร็งเฉพาะต่อมลูกหมากเพียงกลีบเดียว ก้อนมะเร็งขนาดเล็ก คลำผ่านทางทวารหนักไม่พบ อัตราการรอดชีวิต 80-90% และไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
 • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 2 ระยะนี้เซลล์มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ก้อนมะเร็งใหญ่ขึ้น คลำผ่านทางทวารหนักพบ ยังไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถพบได้ทั้งสองกลีบของต่อมลูกหมาก อัตราการรอดชีวิต 60-70%
 • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่ 3 ระยะนี้เซลล์มะเร็งเกิดการแพร่กระจายสู่นอกต่อมลูกหมาก ซึ่งอาจลุกลามเข้าท่อน้ำเชื้อ อัตราการรอดชีวิต 50%
 • โรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 4 ระยะนี้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองและกระดูก ระบบเลือด อัตราการรอดชีวิต  20-50%

อาการโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

สำหรับอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจะแสดงอาการผิดปรกติที่ระบบการสืบพันธ์และท่อปัสสาสะ เช่น ปัสสาวะขัด มีอาการแสบขณะปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย ตื่นกลางดึกเพื่อปัสสาวะเป็นประจำ และ ปัสสาวะไม่เป็นลำผิดปกติ ไม่พุ่งออกมา ซึ่งนอกจากนั้นจะเป็นอาการผิดปรกติของร่างกาย ซึ่งอาการจะมากขึ้นตามระยะของการเกิดโรค อาการอื่นๆของมะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถสังเกตุได้ดังนี้

 • น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ร่างกายบวม โดยเฉพาะส่วนล่างลงไป
 • ขาอ่อนล้า
 • มีอาการท้องผูก
 • อ่อนแรง
 • เจ็บบริเวณเชิงกราน ปวดหลังส่วนล่าง

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

แนวทางการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองโรคที่แม่นยำมากพอ ส่วนมากจะเป็นการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาในรายที่ต้องสงสัย ร่วมกับการตรวจเลือดเพื่อดูค่ามะเร็ง อยู่ที่การพิจารณาขอแพทย์และความสบายใจของผู้ป่วยและญาติ สามารถวินิจฉัยจากอาการผิดปรกติของร่างกาย การตรวจเลือด การตรวจ X-ray ต่อมลูกหมาก การทำ MRI และ การตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

สำหรับแนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถทำได้ด้วยการผ่าตัด การฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด และ การรักษาด้วยฮอร์โทร ซึ่งปัจจัยแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง ขนาด ระยะของเซลล์มะเร็ง สภาพร่างกายและจิตใจ ของผํู้ป่วย การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มีดังนี้

 • การผ่าตัด สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การผ่าตัดโดยใช้วิธีส่องกล้อง ( laparoscopic radical prostatectomy) และ การผ่าตัดโดยใช้แขนกลช่วยผ่าตัด (robotic–assisted da Vinci surgery หรือ da Vinci® prostatectomy)
 • รังสีรักษา โดยการฝังแร่ที่ต่อมลูกหมาก การรักษาด้วยการฉายรังสีขึ้นอยู่กับผู้ป่วยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลักษณะใด
 • การให้ยาเคมีบำบัด เพื่อไม่ให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต ซึ่งปัจจุบันทางแพทย์ก็มีวิธีบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดจากผลข้างเคียงของการใช้ยาได้
 • การรักษาด้วยฮอร์โมน เป็นการรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัด กำจัดการสร้างฮอร์โมนเพศชายด้วยการใช้ยาต้านฮอร์โมน

การป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

แนวทางการป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรค สิ่งที่สามารถทำได้ คือ การลดปัจจัยเสียที่สามารถควบคุมได้ โดยแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มีดังนี้

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากมีความผิดรกติของร่างกายให้ปรึกษาแพทย์

 

มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคในเพศชายที่อายุ 50 ปีขึ้นไป อาการปัสสาวะขัด แสบเวลาฉี่ ฉี่บ่อย เป็นอาการเบื้องต้นของโรคนี้ สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากอะไร แนวทางการรักษา และ การป้องกันโรค

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

สมุนไพรน่ารู้
คนทั่วไปมักเข้าใจว่าสมุนไพร คือ พืชที่สามารถนำมาทำเป็นยาเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว สมุนไพรนั้นหมายรวมถึง สัตว์ หรือ แร่ธาตุจากธรรมชาติด้วย เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคและบำรุงร่างกาย เพื่อประโยชน์กับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
สุขภาพน่ารู้
ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลร่างกาย เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการดูแลร่างกาย ตั้งแต่เรื่องอาหาร การบำรุงความงามของร่างกาย ซึ่งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย

ความสวยความงาม เรื่องของผู้หญิง
ความสวยงาม

อาหารสุขภาพ อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารสุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก
แม่และเด็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรมีอะไรบ้าง
สมุนไพร