หินปะการัง

สมุนไพรแร่ธาตุ หินปะการัง วัตถุธาตุ ช่วยรักษาแผล

หินปะการัง คือ แร่ธาตุ วัตถุธาตุ สมุนไพรจากแร่ธาติ มีสรรพคุณ ช่วยแก้พิษไข้ รักษาไข้กาฬหลังแ่น รักษาแผลเป็นหนอง แก้อักเสบ รักษาแผลอักเสบ