สถาบันส่งเสริมความรู้ชุมชน ภายใต้ FongZa.com

สถาบันส่งเสริมความรู้ชุมชน เริ่มก่อตั้ง เว็บไซต์ Fongza.com ในปึ พ.ศ. 2562 เป็นเว็บไซต์เกี่ยข้องกับ สุขภาพ สมุนไพร การรักษาโรค และ แม่และเด็ก เราให้ข้อมูลด้านต่างๆจนครบทุกด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อเป้าหมายการให้ประโยชน์ด้านการดูแลร่างกาย การรู้เท่าทันปัญหาต่างๆ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และ ปราศจากโรคภัย

สถาบันส่งเสริมความรู้ชุมชน อยากจะเผยแพร่ข้อมูลดีๆ แบ่งปันของดีๆ ความรู้ดีให้เพื่อนๆ เราจึงได้ก่อตั้งเว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สุขภาพ โรค อาการของโรคต่างๆสมุนไพร และ สรรพคุณของสมุนไพร ขึ้น การได้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆมาเป็นผู้เขียนบทความเราจึงมั่นใจว่า เนื้อหาของเราจะมีประโชยน์ต่อผู้เข้าชมอยากมาก

ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมความรู้ชุมชน ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10420

info@fongza.com