โรคไต เกี่ยวกับการขับของเสียของร่างกาย การรักษาต้องทำอย่างไร

โรคไต ความผิดปรกติระบบการขับของเสียออกจากร่างกาย การรักษาความสมดุลของเกลือและน้ำในร่างกายมนุษย์ผิดปรกติ โรคไตมีกี่ประเภท อาการของโรคไต การรักษาโรคทำอย่างไรโรคไต โรคเกี่ยวกับไต โรคน่ารู้ โรคต่างๆ

โรคไต ( Kidney disease ) คือ ภาวะโรคจากไตทำงานผิดปกติ ระบบการขับของเสียในร่างกาย และ ความสมดุลย์ของเกลือและน้ำในร่างกายผิดปรกติ เม่ื่อไตทำงานไม่ดี จะทำให้ของเสียคั่ง ร่างกายกำจัดของเสียไม่ได้ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

โรคเกี่ยวกับไต

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โรคเกี่ยวกับไต สามารถพบได้ทั่วโลก เกิดได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โรคไตสามรถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ โรคไตเฉียบพลัน และ โรคไตเรื้อรัง

ประเภทของโรคไต

 • โรคไตเฉียบพลัน คือ ภาวะการเกิดโรคไตแบบเฉียบพลัน โรคไตประเภทนี้พบได้น้อย และ สามารถรักษาให้หายในระยะเวลาสั้นๆ
 • โรคไตเรื้อรัง คือ ภาวะการเกิดโรคไตแบบเป็นเวลานาน รักษาไม่หายสักที ซึ่งภาวะโรคไตเรื้อรัง เกิดจากโรคแทรกซ้อนของโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง และ โรคหัวใจ เป็นต้น โรคไต สำหรับบุคคลทั่วไปส่วนมากจะเป็นโรคไตชนิดเรื้อรัง

สาเหตุของการเกิดโรคไต

โรคไตนั้นมีสาเหตุของการเกิดโรค สามารถแบ่งสาเหตุของการเกิดโรคได้ 2 ลักษณะ คือ สาเหตุของโรคไตเฉียบพลัน และ สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง โดยรายละเอียด ดังนี้

 • สาเหตุของโรคไตชนิดเฉียบพลัน จะเกิดขจากไตขาดเลือดจากการเสียเลือดของร่างกาย การที่ไตได้รับบาดเจ็บโดยตรงจากสาเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ เป็นต้น ภาวะร่างกายขาดน้ำ เป็นต้น
 • สาเหตุของโรคไตชนิดเรื้อรัง เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และ โรคหัวใจ

อาการของโรคไต

สำหรับภาวะโรคไตนั้นจะแสดงอาการต่างๆเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ โดยรายละเอียดของอาการโรคไต สามารถสังเกตุได้ ดังนี้

 • ปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะมากกว่าปรกติ ปัสสาวะน้อยกว่าปรกติ ไม่มีปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่น ปัสสาสะใสเหมือนน้ำ ปัสสาวะสีเข้ม ปัสสาวะเป็นฟอง ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะมีกลิ่นผิดปกติ เป็นต้น
 • เหนื่อยง่าย มีอาการอ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • คัน ระคายเคืองผิวหนัง
 • ร่างกายซีด
 • มีอาการตัวบวม

การรักษาโรคไต

สำหรับแนวทางการรักษาโรคไต มีแนวทางการรักษา คือ รักษาอาการของโรคจากสาเหตุของโรค และ การประคับประครองอาการที่เกิดขึ้น โดยรายละเอียด ดังนี้

 • การรักษาสาเหตุ โดยการรักษาควบคุมสาเหตุ ควบคุมอาหาร และ ลดภาระการทำงานของไต
 • การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การให้ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน การให้ยาแก้คัน ตามอาการที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ เป็นต้น
 • การผ่าตัดเปลี่ยนไต

การป้องกันการเกิดโรคไต

สำหรับแนวทางการป้องกันการเกิดโรคไต ให้ปรับพฤติกรรมการกิน โดยให้การกินอาหารจืด ไม่กินอาหารเค็ม และ การหลีกเลี่ยงกาเกิดโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เกิดโรคไต เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และ โรคหัวใจ

โรคไต คือ ภาวะความผิดปรกติเกี่ยวการขับของเสียออกจากร่างกาย การรักษาความสมดุลของเกลือและน้ำในร่างกายมนุษย์ผิอปรกติ โรคไตมีกี่ประเภท อาการของโรคไต การรักษาโรคไตทำอย่างไร