โรคตาและสายตา เกี่ยวกับความผิดปรกติของการมองเห็น มีอะไรบ้าง

โรคตา Eye Disease ภาวะความผิดปรกติของดวงตาและการมองเห็น ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากส่งผลต่อการดำรงค์ชีวิต ลักษณะอาการ การรักษาและการป้องกันทำอย่างไร

โรคตา โรคดวงตา โรคสายตา โรคน่ารู้

ตา คือ อวัยวะที่สำคัญมากของมนุษย์ เป็นอวัยวะที่ทำให้เรามองเห้นสิ่งต่างๆ โรคเกี่ยวกับดวงตาและสยตาไม่อันตรายถึงชีวิต แต่ส่งผลกระบต่อการดำรงชีวิต และ ดวงตาที่เสียหายไม่สามารถซ่อมได้ การดูแลสุขภาพดวงตาและสายตา จึงเป็นสิ่งจำเป็น

โรคตา นั้นส่งผลต่อการมองเห็น การทรงตัว และ การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น ลม แสง แรงสั่นสะเทือน เราได้รวบรวมโรคตาที่พบบ่อย โดยอธิบาย สาเหตุการเกิดโรค อาการการของโรค การรักษาโรค และ การป้องกันโรค โรคเกี่ยวกับดวงตาและสายตา มีดังนี้

โรคเกี่ยวกับตา

โรคต้อหิน โรคตา โรคไม่ติดต่อ ทำให้ตาบอด โรคต้อหิน ต้อกระจก โรค การรักษาโรค โรคตา ต้อกระจก

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตา

สำหรับปัจจัยต่างๆของการเกิดโรคเกี่ยวกับดวงตา และ สายตา นั้นมีหลายปัจจัย มีดังนี้

 • ความเสื่อมของสายตาตามอายุที่มากขึ้น
 • การถูกกระทบจากแสงแดดเป็นเวลานาน พบมากในเกษตรกร
 • การถูกแสงจ้ากระทบต่อสายตา พบมากในช่างเชื่อมเหล็ก
 • ภาวะการขาดอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตา
 • ภาวะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • โรคเรื้อรังที่มีผลต่อสุขภาพดวงตา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต เป็นต้น
 • การเกิดการกระแทกที่ดวงตาอย่างรุนแรง
 • การสูบบุหรี่

สาเหตุของการเกิดโรคตา มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุของโรคตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งอาการของโรคตามีความแตกต่างกัน ตามสาเหตุของการเกิดโรคด้วย

อาการของโรคตา

ตา เป็นอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง ระบบประสาท อาการของโรคตาที่สำคัญที่พบนั้น มีความแตกต่างกันตามสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งหลักๆจะเกิดขึ้นกับการมองเห็น โดยลัษณะอาการของโรคตา นั้น ประกอบด้วย

 • ความสามารถการมองเห็นผิดปกติ เช่น เห็นภาพไม่ชัด เห็นภาพมัว เห็นภาพบิดเบี้ยว เห็นภาพแหว่งไม่เต็มภาพ เห็นภาพซ้อน เห็นภาพแคบลงกว่าเดิม เป็นต้น
 • ปวดหัวแบบเรื้อรัง
 • ปวดที่ดวงตา
 • มีขี้ตามากกว่าปรกติ และ มีความผิดปรกติของขี้ตา
 • หนังตาตก
 • ตาเข ตาเหล่ โดยไม่ได้เกิดตาเหล่มาแต่เกิด
 • ตาอักเสบ เช่น ตาบวม ตาแดง ร้อนในตา และ อาจมีไข้ร่วมด้วย

การรักษาโรคตา

สำหรับแนวทางการรักษาโรคตา จะมีการรักษาโรคตามสาเหตุของการเกิดโรค พร้อมกับประคับประครอง อาการของโรคตามอาการที่เกิดขึ้น โดยแนวทางการรักษาโรคตา มีดังนี้

 • การรักษาโรคตาตามสาเหตุของโรค เช่น การใช้แว่นตา การทำเลสิกรักษาสาตาผิดปรกติ การผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น
 • การรักษาโรคตาโดยการประคับประคองอาการต่างๆ เช่น รักษาอาการปวดตา ด้วยการให้ยาลดความดันตา และ ยาแก้ปวด เป้นต้น

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคตา

การดูแลตนเองเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ สำหรับผู้ป่วยโรคตา ควรพบจักษุแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ โดยแนวทางการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคตา มีดังนี้

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของจักษุแพทย์ อย่างครบถ้วน
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสายตา
 • พักผ่อนสายตา เม่ื่อรู้สึกอ่อนล้าสายตาและดวงตา
 • ไม่ขยี้ตา
 • ใส่แว่นป้องกันการถูกหระทบของแสงและฝุ่นละออง
 • รักษาสุขอนามัยพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ดวงตา
 • รักษาและป้องกันโรคเรื้อรังที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น
 • ไม่สูบบุหรี่

โรคตา โรคเกี่ยวกับดวงตา ( Eye Disease )  คือ ภาวะความผิดปรกติของตา เกี่ยวข้องกับดวงตา และ ความสามารถการมองเห็น โรคตามีอะไรบ้าง การป้องกันโรคตา สาเหตุของโรคตาเกิดจากหลายสาเหตุ อาการของโรคตา และ การรักษาโรคตาทำอย่างไร