โรคตับ เกี่ยวกับการผลิตน้ำดี น้ำย่อยอาหาร การสร้างฮอร์โมน

โรคตับ Liver disease ความผิดปรกติของการขับของเสียออกจากร่างกาย เกี่ยวกับการติดเชื้อ หรือ การรับสารพิษ สาเหตุและปัจจัยมีหลากหลาย การป้องกันโรคตับทำอย่างไร

โรคตับ โรคน่ารู้ โรคต่างๆ

ตับ คือ อวัยวะหนึ่งของร่างกาย มีสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก มีหน้าที่ของตับผลิตน้ำดี สร้างน้ำย่อยอาหาร สร้างฮอร์โมนช่วยสร้างเกล็ดเลือดของไขกระดูก สร้างสารช่วยการแข็งตัวของเลือด สังเคราะห์โปรตีนและไขมัน กำจัดของเสียต่างๆออกจากร่างกายผ่านทางน้ำดี ตับอยู่บริเวณใต้ชายโครงด้านขวา

โรคเกี่ยวกับตับ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อโรค การได้รับสารพิษ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ภาวะภูมิแพ้ตนเอง ภาวะพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยโรคตับ จะไม่แสดงอาการของโรคอย่างชัดเจน โรคตับ มีดังนี้

โรคมะเร็งตับ มะเร็ง การรักษามะเร็งตับ โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งตับ

ปัจจัยเสี่ยงของที่ืทำให้เกิดโรคตับ

สำหรับหรับโรคเกี่ยวกับตับ สามารถแบ่งประเภทของปัจจัยเสี่ยงได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก และ ปัจจัยเสี่ยงภายใน โดยรายละเอียด ดังนี้

 • การเกิดโรคตับจากปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ที่ส่งผลเสียต่อตับ เช่น การดื่มสุรา การได้รับสารพิษ การติดเชื้อโรคในกระแสเลือด การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด การกินยาบางชนิด เป็นต้น
 • การเกิิดโรคตับจากปัจจัยภายใน คือ ความผิดปรกติของการทำงานของตับเอง รวมถึงอวัยวะต่างๆที่ส่งผลต่อการทำงานของตับ เช่น การเกิดโรคอื่นๆโรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ และ โรคมะเร็ง เป็นต้น

สัญญาณเตือนการเกิดโรคเกี่ยวกับตับ

สำหรับอาการต่างๆที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับตับ มีลักษณะอาการต่างๆที่สามารถสังเกตุได้ ดังนี้

 • รู้สึกเครียด หงุดหงิดง่าย อารมณ์ฉุนเฉียวตลอดเวลา
 • ปวดที่ชายโครง ตึงเกร็งที่กล้ามเนื้อช่องท้อง ปวดท้องน้อย
 • นอนหลับยาก
 • มีอาการอ่อนเพลีย
 • รู้สึกจุกที่คอหอย
 • ผิวซีดเหลือง
 • ริมฝีปากหมองคล้ำ
 • เจ็บคัดเต้านม
 • หายใจไม่เต็มท้อง
 • มีอาการท้องร่วง

การรักษาโรคตับ

สำหรับการรักษาโรคตับ ให้มีประสิทธิภาพ ต้องตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคที่ชัดเจน เพื่อรักษาโรคได้อย่างตรงจุด โดยแนวทางการรักษาโรคเกี่ยวกับตับ มีแนวทาง คือ รักษาที่สาเหตุของการเกิดโรค และ การรักษาเพื่อประคับประครองตามอาการ ของโรค

 • การรักษาโรคตับตามสาเหตุของโรค เช่น การให้ยาปฏิชีวนะ การผ่าตัดออกชิ้นเนื้อที่เสียออก การเลิกดื่มสุรา การเลิกสารเสพติด การหลีกเลี่ยงการรับสารพิษทุกอย่างเข้าสู่ร่างกาย
 • การรักษาโรคตับโดยการประคับประคองตามอาการของโรค เช่น การให้ยาแก้ปวด การให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น

การป้องกันการเกิดโรคตับ

สำหรับแนวทางการป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับตับ มีแนวทางการป้องกันการเกิดโรค ดังนี้

 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 • ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน โดยเฉพาะการใช้ภาชนะร่วมกับผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี
 • รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี
 • ระมัดระวังการรับสารพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกาย
 • พักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 • ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ