โรคพยาธิ ภาวะการเกิดติดเชื้อจากปรสิต สิ่งมีชีวิตในร่างกาย

โรคพยาธิเกิดจากปรสิตเข้าไปอาศัยในร่างกายมนุษย์ ทำให้แย่งสารอาหารและปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สาเหตุ อาการ การรักษาและป้องกันโรคพยาธิโรคพยาธิ โรคปรสิต โรคน่ารู้ โรคต่างๆ

โรคเกี่ยวกับพยาธิ

 • พยาธิในช่องคลอด
 • หนอนพยาธิ
 • พยาธิไส้เดือน
 • พยาธิใบไม้
 • โรคเท้าช้าง
 • พยาธิเส้นด้าย
 • พยาธิแส้ม้า
 • โรคพยาธิตัวตืด

พยาธิ คือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิต สามารถพบได้ในทั้งคนและสัตว์ พยาธิ เรียกว่า ปรสิต  พยาธิเข้ามาร่างกายของคนได้ทางช่องทางต่างๆ เช่น ปาก ผิวหนัง และ จากสัตว์ที่เป็นภาหะนำโรค พยาธิที่ทำให้เกิดโรคยาธิมี 3 กลุ่มของพยาธิ คือ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน และ พยาธิใบไม้ โดยรายละเอียด ดังนี้

 • พยาธิตัวกลม คือ พยาธิที่มีลักษณะกลม ไม่มีปล้อง มักพบในเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ พืชผักที่ไม่สะอาอาด พยาธิกลุ่มนี้ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย พยาธิปากขอ พยาธิตัวจี๊ด พยาธิแส้ม้า พยาธิสตรองจีลอยด์ เป็นต้น
 • พยาธิตัวแบน หรือ พยาธิตัวตืด คือ พยาธิที่มีลักษณะแบน มีปล้อง พบได้ในเนื้อสัตว์ พยาธิกลุ่มนี้ เช่น พยาธิตัวตืด เป็นต้น
 • พยาธิใบไม้ คือ พยาธิที่มีลักษณะลำตัวแบนเหมือนพยาธิตัวแบน แต่ไม่มีปล้อง พบได้ในสัตว์น้ำ พยาธิในกลุ่มนี้ เช่น พยาธิใบไม้ เป็นต้น

โรคพยาธิ หมายถึง ภาวะความผิดปรกติของร่างกายที่มีสาเหตุจากปรสิต ( parasite ) ที่อาศัยในร่างกายของคน ตัวปรสิตเหล่านี้เข้าไปแย่งสารอาหารของคน และ ทำให้เกิดพิษในร่างกาย

ช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของพยาธิ

การเกิดโรคพยาธินั้นเกิดจาการที่พยาธิเข้าสู่ร่างกาย โดยช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของพยาธิ มีดังนี้

 • ช่องทางปาก ผ่านการกินอาหาร ซึ่งอาหารปนเปื้อนไข่หรือตัวอ่อนพยาธิ
 • ช่องทางผิวหนัง ผ่านการเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล พยาธิเข้าทางผิวหนังโดยการซอนไซ
 • เข้าสู่ร่างกายจากสัตว์พาหะ ลักษณะของการโดนสิ่งมีชีวิตกัด และ พยาธิเข้าสู่ร่างกายทางเลือด

อาการของโรคพยาธิ

สำหรับผู้ป่วยโรคพยาธิ มีอาการต่างๆที่สามารถสังเกตุอาการเบื้องต้นของโรคพยาธิ ได้ดังนี้

 • ภาวะน้ำหนักตัวลดผิดปรกติ ไม่อ้วน
 • มีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บ่อย
 • มีอาการท้องเสียบ่อย
 • รุ้สึกหิวบ่อย
 • มีอาการผิดปรกติที่ผิวหนัง เช่น บวมแดง เป็นตุ่มนูน ผื่นแดง คัน เป็นต้น
 • มีอาการเจ็บหน้าอก
 • ปวดศรีษะ
 • ปวดเมื่อยตามตัว
 • สายตาพร่ามัว
 • ตัวเหลือง ท้องบวมโต

การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิ

สำหรับการวินิจฉัยโรคพยาธิ นั้นปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเพทย์ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค สามารถทำได้โดย การตรวจทวารหนัก ตรวจอุจจาระ

การรักษาโรคพยาธิ

สำหรับการรักษาโรคพยาธิในปัจจุบัน สามารถรักษาโดยการรับประทานยาถ่ายพยาธิ ซึ่งยาถ่ายพยาธิ มี 3 ชนิด คืิอ Albendazole Mebendazole Niclosamide เป็นต้น

การป้องกันโรคพยาธิ

สำหรับการป้องการเกิดโรคพยาธิ นั้นการลดปัจจัยเสีี่ยงต่างๆของพยาธิที่เข้าสู่ร่างกาย โดยรายละเอียด ดังนี้

 • รับประทานอาหารที่สะอาด โดยให้ปรุงอาหารให้สุก
 • ดื่มน้ำสะอาด
 • รักษาสุขอนามัย เช่น ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร ล้างผักให้สะอาดก่อนนำมารับประทาน
 • หากมีบาดแผล ควรปิดแผลป้องกันการเข้าสู่ร่างกายของเชื้อโรค
 • รักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของเชื้อโรค

โรคพยาธิ คือ ภาวะการเกิดโรคจากการมีสิ่งมีชีวิต ประเภทปรสิต ( parasite ) อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ และ เข้าไปแย่งสารอาหารที่ร่างกายต้องการ รวมถึงปล่อยสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ สาเหตุของโรคพยาธิ อาการของโรค การรักษาโรค และ การป้องกันโรค