โรคหูคอจมูก โรคโสต ศอ นาสิก สาเหตุของโรค อาการ การรักษา มีอะไรบ้าง

โรคหูคอจมูก โรคโสตศอนาสิก คือ ภาวะการเกิดโรคที่ หู คอ และ จมูก โรคโสต ศอ นาสิก มีอะไรบ้าง อวัยวะหูคอจมูก เช่น หู ลำคอ จมูก ไซนัส ต่อมน้ำลาย ต่อมไทรอยด์ ต่อมทอนซิล และ หลอดลม สาเหตุของโรค อาการของโรค การรักษาโรค และ การป้องกันโรค

โรคหูคอจมูก โรคโสต โรคศอ โรคนาสิก

โรคหูคอจมูก ( Ear Throat Nose disease  ) เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดได้กับทุกคน ซึ่งแพทย์ทั่วไปสามารถรักษาผู้ป่วยโรคทางหูคอจมูก ได้บางโรค เช่น โรคหวัด เลือดกำเดา แต่หากกล่าวถึงโรคหูคอจมูกนั้นจะมีความซับซ้อนกว่าโรคทั่วไป การรักษาโรคหูคอจมูก ต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง เรียก แพทย์หูคอจมูก ใน แผนกหูคอจมูก หรือ โสต ศอ นาสิก ที่โรงพบาบาล

โรคเกี่ยวกับหูคอจมูก

อวัยวะในระบบหูคอจมูก

สำหรับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ โสต ศอ นาสิก นั้น ประกอบด้วย หู จมูก ไซนัส ลำคอ ต่อมไทรอยด์ ต่มน้ำลาย ต่อมทอนซิล และหลอดลม โดยรายละเอียดของอวัยวะต่างๆ มีดังนี้

 • หู คือ อวัยวะที่ใช้ในการรับเสียงและช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกาย
 • จมูก คือ  อวัยวะที่ทำหน้าที่รับกลิ่น และ ลำเลียงอากาศเข้าสู่ร่างกาย
 • ไซนัส คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่ช่วยปรับอุณหภูมิของอากาศให้เหมาะสมก่อนที่จะเข้าสู่ลำคอ
 • ลำคอ คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารและอากาศ เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และ ระบบทางเดินอาหาร
 • ต่อมน้ำลาย คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตน้ำลาย โดยน้ำลายมีหน้าที่ช่วยการย่อยอาหาร และ หล่อลื่น สร้างความชุ่มชื้นในช่องปากและในลำคอ
 • ต่อมทอนซิล คือ ต่อมไร้ท่ออยู่บริเวณลำคอ ทำหน้าที่สร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกาย และ สร้างฮอร์โมนของร่างกาย
 • ต่อมไทรอยด์ คือ ต่อมไทรอยด์ที่มีหน้าที่รักษาสมดุลย์ของการใช้พลังงานในร่างกาย ต่อมไทรอยด์จะสร้างฮอร์โมนไทรอยด์
 • หลอดลม คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นในการลำเลียงอาการเข้าสู่ปอด

สาเหตุของการเกิดโรคหูคอจมูก

สำหรับภาวะการเกิดโรคที่หูคอจะมูกนั้น มีสาเหตุหลักของการเกิดโรค ได้ดังนี้

 • เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • ภาวะการพิการโดยกำเนิด
 • ภาวะการการติดเชื้อโรคที่หูคอจมูก
 • ภาวะความผิดปรกติของฮอร์โมน ซึ่งเกิดจากต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อ คือ ต่อมไทรอยด์ และ ต่อมพาราไทรอยด์
 • ภาวะการเกิดเนื้องอกที่หูคอจมูก
 • การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
 • การเกิดอุบัติเหตุกระแทกอย่างรุนแรงที่หุคอจมูก

อาการของโรคหูคอจมูก

สำหรับอาการของโรคเกี่ยวกับหูคอและจมูก มีความแตกต่างกัน แต่สามารถสังเกตุอาการพื้นฐานของโรคหูคอจมูก ได้ดังนี้

 • อาการมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดบวมที่อวัยวะหูคอจมูก เช่น จมูกบวม หูบวม เจ็บคอ เป็นต้น
 • มีสารคัดหลั่งผิดปกติ เช่น น้ำมูกจากจมูก เสมหะจากคอ มีหนองและของเหลวออกจากหู เป็นต้น
 • อาการยินเสียงลดลง
 • อาการไม่ได้กลิ่น
 • อาการเจ็บคอ
 • อาการมีแผลที่หูคอจมูก เช่น มีแผลในช่องปาก แผลที่ลิ้น เหงือกอักเสบ เป็นต้น
 • อาการมีก้อนเนื้อในหูคอจมูก เช่น มีก้อนที่เพดานปาก มีก้อนที่ต่อมน้ำลาย เป็นต้น
 • มีเลือดออกจากอวัยวะหูคอจมูก
 • อาการเสียงผิดปรกติ

การวินิจฉัยโรคหูคอจมูก

สำหรับการวินิจฉัยโรคหูคอจมูก ของแพทย์นั้น จะใช้การสังเกตุอาการต่างๆของผู้ป่วย ซักประวัติทางการแพทย์ การตรวจร่างกายทั่วไป และ การตรวจหูคอจมูก ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยการวินิจฉัย เช่น ตรวจเอกซเรย์ภาพไซนัส ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กล่องเสียง การส่องกล้องตรวจ เป็นต้น

การรักษาโรคหูคอจมูก

สำหรับแนวทางการรักษาโรคเกี่ยวกับหูคอจมูก นั้นมี 2 แนวทางหลัก คือ การรักษาโรคที่สาเหตุของการเกิดโรค และ รักษาเพื่อประคับประคองตามอาการของโรค โดยรายละเอียด ดังนี้

 • การรักษาตามสาเหตุของการเกิดโรค  เช่น หากเกิดจากการติดเชื้อโรค จะใช้การใหเนาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรค การผ่าตัดก้อนเนื้อออกจากอวัยวะหูคอจมูก เป็นต้น
 • การรักษาด้วยการประคับประคองตามอาการ เช่น การให้ยาแก้ปวด การให้ยาลดไข้ การใช้ยาแก้อักเสบ เป็นต้น

การป้องกันการเกิดโรคหูคอจมูก

สำหรับหลักการในการป้องการเกิดโรคเกี่ยวกับหูคอจมูก สามารถป้องกันการเกิดโรค ตามแนวทางดังต่อไปนี้

 • รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 • หลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นละออง หากมีความจำเป็นควรใส่หน้ากากป้องกัน
 • หลีกเลี่ยงฟังเสียงดังมากๆ หากจำเป็นควรใส่เครื่องป้องกัน เช่น เอาสำลีอุดหูเพื่อลดเสียงที่เข้าหู เป็นต้น
 • ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
 • ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
 • รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆเกี่ยวกับหูคอจมูก เช่น วัคซีนโรคคางทูม วัคซีนโรคหัด เป็นต้น

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน

ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้ แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
รางจืด ว่านรางจืด สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืด
รางจืด
พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทย
พริกไทย
เห็ดหอม ต้นเห็ดหอม สมุนไพร เห็ด
เห็ดหอม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว
ตำลึง
คื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่าย
คื่นฉ่าย
ต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลู
ชะพลู
มะเขือเทศ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพร
เตย

สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆ มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชนืต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยก สมุนไพรต่างๆ ตามประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา มีีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพรรักษาหัวใจ
บำรงหัวใจและหลอดเลือด
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพรลดคอเรสเตอรัล สมุนไพร สมุนไพรลดไขมัน
ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรรักษาแผล สมุนไพรสมานแผล สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาแผล
สมุนไพรยาระบาย สมุนไพรรักษาท้องผูก สมุนไพร สมุนไพรไทย
ยาระบาย และ แก้ท้องผูก
สมุไพรขับประจำเดือน สมุนไพรสำหรับสตรี สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยถ่ายพยาธิ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพรแก้ท้องร่วง สมุไพรต้านแบคทีเรีย สมุนไพรไทย
แก้ท้องเสีย
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพรท่านชาย สมุนไพรไทย สมุนไพร
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ