โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีอะไรบ้าง สาเหตุ อาการและการรักษา

การติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย มักติดเชื้อที่ช่องคลอด ปาก ทวารหนัก ท่อปัสสาวะ อวัยวะเพศ โรคติดต่อทางเพศมีอะไรบ้าง อาการ การรักษาและป้องกัน

โรคทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคน่ารู้ โรคต่างๆ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคส่งผ่านทางเพศสัมพันธ์ ( Sexually transmitted disease ) หมายถึง การเกิดโรคจากการติดต่อกันผ่านทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทาง ช่องคลอด ทางปาก หรือ ทวารหนัก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถเกิดได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยมากพบในวัยรุ่น และกลุ่มรักรวมเพศ ชายรักชาย การขาดความรู้และความเข้าใจด้านการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมากที่สุด

รวมโรคที่เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผลเริมอ่อน ซิฟิลิสเทียม โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ ซิฟิลิสเทียม พยาธิช่องคลอด โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ พยาธิช่องคลอด
หนองใน โกโนเรีย โรคติดต่อ โรคหนองใน หูดหงอนไก่ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หูดหงอนไก่

กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สำหรับกลุ่มคนที่มีภาวะความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีดังนี้

 • กลุ่มคนชอบซื้อบริการทางเพศ ทัั้งจากการซื้อบริการจากผู้ชายและผู้หญิง
 • กลุ่มคนที่ชอบเปลี่ยนคู่นอน
 • กลุ่มคนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีประวัติป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • กลุ่มเกย์ กลุ่มรักร่วมเพศ ชายรักชาย

อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สำหรับการแสดงอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิง และมีอาการบางอย่างที่เหมือนกัน โดยรายละเอียด ดังนี้

 • มีหนองที่ท่อปัสสาวะหรือช่องคลอด
 • มีแผลที่อวัยวะเพศและทวารหนัก เช่น ผื่น แผล ตุ่มน้ำ ที่เกิดบริเวณอวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก
 • การปัสสาวะที่ผิดปรกติ เช่น ปัสสาวะขัด มีอาการเจ็บและปวดเวลาปัสสาวะ
 • มีอาการคันหรือปวด บริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
 • ปวดที่อวัยวะเพศ
 • ปวดท้องหรือปวดบริเวณช่องเชิงกราน
 • ปวดเวลามีกิจกรรมทางเพศ
 • มีอาการตกขาวผิดปรกติ

การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะเกิดจากการติดเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา การรักษานั้นสามารถใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อทำลายเชื้อโรค และงดมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะรักษาหายขาด และ ต้องตรวจและติดตามการเกิดเกิดโรคภายหลังการรักษา ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างใกล้ชิด

แนวทางการปฏิบัติตัวเองเมื่อเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรปฏิบัติตน ดังนี้

 • เข้ารับการรักษาโรคทันที เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค
 • แจ้งคู่นอนให้ทราบว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคให้คู่นอน
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการรักษาโรค
 • งดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

การป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วิธีป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นั้นสามารถป้องกันจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย มีการป้องกันด้วยการใช้เครื่องป้องกันต่างๆ แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีดังนี้

 • สวมถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์
 • รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่เปลี่ยนคู่นอน
 • ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่แน่ใจว่ามีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจสุขภาพประจำทุกปี
 • ไม่มีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือน
 • ไม่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก
 • ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่สาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย เกิดโรคที่ ช่องคลอด ปาก ทวารหนัก ท่อปัสสาวะ และ อวัยวะเพศ โรคติดต่อทางเพศมีอะไรบ้าง อาการของโรค การรักษาโรค และ การป้องกันการเกิดโรค