โรคระบบทางเดินหายใจมีอะไรบ้าง สาเหตุและแนวทางการรักษาโรค

โรคระบบทางเดินหายใจ ความผิดปกติเกี่ยวกับรูจมูก โพรงจมูก คอหอย หลอดลม ขั้วปอด และ ปอด ส่งผลให้การหายใจผิดปรกติ สาเหตุ อาการ แนวทางการรักษาและการป้องกัน

โรคน่ารู้ โรคทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับการหายใจ

ความหมายของโรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ โดยอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย รูจมูก โพรงจมูก คอหอย หลอดลม ขั้วปอด และ ปอด โรคที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุหลายสาเหตุ เช่น  การติดเชื้อโรค เนื้องอก หรือ ความบกพร่องของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจเอง เป็นต้น

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ไข้กาฬหลังแอ่น โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ไข้กาฬหลังแอ่น
ไวรัสโคดรน่า ปอดอักเสบอย่างรุุนแรง โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ โควิท-19 โรคหวัด ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ โรคหวัด
มะเร็งปอด การรักษามะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคจากบุหรี่โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งฟอง โรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ โรคถุงลมโป่งพอง

ระบบทางเดินหายใจ

ระบบทางเดินหายใจ คือ อวัยวะในร่างกายที่ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย พร้อมกับขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกจากร่างกาย ซึ่งอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ปรกอบด้วย รูจมูก โพรงจมูก คอหอย หลอดลม ขั้วปอด และ ปอด โดยรายละเอียด มีดังนี้

 1. รูจมูก คือ ช่องที่จมูกใช้ในการสูดดม และ เป็นอวัยวะส่วนนอกสุดเป็นช่องที่ให้อากาศจากภายนอกเข้าสู่ร่างกาย
 2. โพรงจมูก ( Nasal cavity ) ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ปอด ที่โพรงจมูกนี้จะมีเนื้อเยื่อบุผิวหนังและขนจมูก ทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เป็นส่วนที่อยู่ติดกับรูจมูก
 3. คอหอย ( Pharynx ) คือ อวัยวะที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง หลอดลม หลอดอาหาร และ กล่องเสียง
 4. หลอดลม ( trachea ) คือ อวัยวะที่เป็นท่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงอากาศเข้าสู่ปอด
 5. ขั้วปอด ( Bronchus ) ทำหน้าที่เชื่อมโยงหลอดลมกับปอด และเป็นจุดที่สามารถอากาศเข้าสูปปอดทั้งสองข้าง
 6. ปอด คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ จากการหายใจ ซึ่งในปอด จะมีอวัยวะภายใน 2 ส่วน คือ หลอดลมฝอย  ( Bronchiole ) และ ถุงลมขนาดเล็ก ( alveolu )

สาเหตุของโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

สำหรับสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ นั้นมีสาเหตุจากหลายสาเหตุ สามารถสรุปได้ ดังนี้

 1. การติดเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อโปรตัวซัว เป็นต้น
 2. การหายใจรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย เช่น การระเหยทางเคมีต่างๆ กรด หรือ โลหะหนัก เป็นต้น
 3. การสูบบุหรี่
 4. การเสพสารเสพติด
 5. การเกิดอุบัตติเหตุ กระแทกอย่างรุนแรงที่อวัยวะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

อาการของโรคระบบทางเดินหายใจ

สำหรับการแสดงอาการเบื้องต้นของโรคที่ระบบทางเดินหายใจ นั้นจะแสดงอาการต่างๆ ดังนี้

 • อาการไอ ซึ่งการไอนั้น มี 2 ลักษณะ คือ การไอแบบมีเสมหะ และ การไอแบบไม่มีเสมหะ
 • ภาวะการหายใจลำบาก
 • เหนื่อยและหอบง่าย
 • มีอาการไอเป็นเลือดและมีเสมหะปน
 • ร่างกายเขียวคล้ำ

การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ

สำหรับแนวทางการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นั่นการรักษาโรคจะมี 2 แนวทางหลักๆ คือ การรักษาที่สาเหตุของการเกิดโรค และ การรักษาโดยการประคับประคองตามอาการของโรค รายละเอียด ดังนี้

 • การรักษาโรคจากสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคของแพทย์ และ จะอยู่ในดุลย์พินิจของแพทย์
 • การรักษาโรคโดยการประคับประคองตามอาการ ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการ เช่น การให้ยาละลายเสมหะ หรือ การให้ยาขยายหลอดลม เป็นต้น

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

สำหรับการการดูแลตนเอง เมื่อเป็นโรคทางเดินหายใจ นั้น มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

 • ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ อย่างเคร่งครัด
 • ไม่บุหรี่ และ หลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษต่างๆ
 • ให้ใช้หน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ทางเดินหายใจ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ตามความเหมาะสม
 • ดื่มน้ำสะอาด และ ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 • ประประทานอาหารที่มีประโยชน์

การป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

 • ไม่สูบบุหรี่
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • รับประานอาหารที่มีประโยชน์
 • ดื่มน้ำสะอาด
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นมลพิษ
 • ใช้หน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ