โรคในช่องปาก เกี่ยวกับปาก เหงือก ฟัน ลิ้น และ ต่อมน้ำลาย

โรคในช่องปาก Oral diseases ความผิดปกติต่างๆของอวัยวะในช่องปาก ลักษณะของโรคในช่องปากเป็นอย่างไร อาการ การรักษาและแนวทางการป้องกันโรคมีอะไรบ้าง

โรคปาก โรคในช่องปาก โรคน่ารู้ โรคต่างๆ

โรคในช่องปาก ( Oral diseases ) คือ การเกิดโรคภายในช่องปาก ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ประกอบด้วย เหงือก ฟัน ลิ้น ต่อมและ เส้นประสาทที่ช่องปาก โรคที่เกิดกับช่องปาก จะมีอาการเจ็บปวด ทรมาน กินอาหารลำบาก หากดูแลช่องปากไม่ดี ทำให้ติดเชื้อโรคทำลายระบบประสาท และ เข้าสู่กระแสเลือดได้

โรคที่เกี่ยวกับช่องปาก

มะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง มะเร็งในช่องปาก โรคไม่ติดต่อ โรคมะเร็งในช่องปาก เลือดออกตามไรฟัน ลักปิดลักเปิด โรคในช่องปาก เลือดออกตามไรฟัน

ปาก คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่นำอาหารเข้าสู่ร่างกาย เป็นด่านแรกของการรับสิ่งต่างๆจะเข้าสู่ร่างกายสู่ระบบทางเดินอาหาร ในปากมีอวัยวะสำคัญ เช่น เหงือก ฟัน ลิ้น ต่อมน้ำลาย และ เส้นประสาทที่ปาก

สุขภาพในช่องปาก หมายถึง สุขภาพของอวัยวะภายในช่องปาก ทั้ง เหงือก ฟัน ต่อมน้ำลาย และ เส้นประสาทต่างๆที่อยู่บริเวณปาก สุขภาพช่องปาก สามารถดูแลได้ด้วย การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และการตรวจสุขภาพฟันประจำปี

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในช่องปาก

สำหรับการเกิดโรคในช่องปาก นั้นมีสาเหตุหลายประการ สามารถสรุป สาเหตุของการเกิดโรคได้ ดังนี้

 1. พฤติกรรมการกินที่ชอบกินแป้งและน้ำตาล ซึ่งแป้งและน้ำตาลทำลายสุขภาพฟัน
 2. การติดเชื้อโรคต่างๆ ที่ช่องปาก เหงือก ลิ้น และ อวัยวะในช่องปาก
 3. การเกิดอุบัตติเหตุกระแทกอย่างรุนแรงที่ช่องปาก
 4. การสูบบุหรี่
 5. สภาพฟัน เรียงตัวไม่ปกติ ทำให้เกิดการสะสมของเศษอาหาร
 6. การใส่ฟันปลอมและลวดดัดฟัน ทำให้เกิดการสะสมของเศษอาหาร
 7. ความเสื่อมของอวัยวะในช่องปาก ตามอายุที่สูงขึ้น
 8. ภาวะการขาดสารอาหาร
 9. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

อาการของโรคในช่องปาก

สำหรับอาการเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในช่องปาก มีอาการที่สามารถสังเกตุได้ ดังนี้

 1. อาการฟันผุ
 2. อาการเสียวฟัน
 3. เหงือกอักเสบ ปวดที่เหงือก มีอาการบวมแดงที่เหงือก
 4. มีกลิ่นปาก
 5. น้ำลายแห้ง กลืนอาหารลำบาก
 6. มีเลือดปนมากับน้ำลาย
 7. มีเลือดออกตามไรฟัน
 8. ปวดฟันเวลาเคี้ยวอาหาร
 9. เหงือกร่น

การป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก

สำหรับโรคในช่องปาก สามารถป้องกันการเกิดโรค โดยแนวทางต่างๆ ดังนี้

 1. ดูแลรักษาสุขอนามัยในช่องปาก เช่น การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร แปรงฟันหลังตื่นนอน และ แปรงฟันก่อนนอน
 2. ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน ลดการสะสมของเศษอาหารต่างๆ
 3. ไม่สูบบุหรี่
 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะ ผักและผลไม้
 5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 6. เข้ารับการตรวจสุขภาพฟันประจำปี

โรคในช่องปาก ( Oral diseases ) ความผิดปกติภายในช่องปากจากสาเหตุต่างๆ โรคเกี่ยวกับฟัน เหงือก ลิ้น ต่อมน้ำลาย และ ช่องปาก โรคในช่องปากมีอะไรบ้าง สาเหตุของโรคในช่องปาก การรักษาโรคในช่องปาก ต้องทำอย่างไร