สมุนไพรช่วยขับประจำเดือน ขับเลือดเสีย แก้ปวดท้องประจำเดือน

สมุนไพรขับประจำเดือน สำหรับสตรี แก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปรกติ ปวดท้องประจำเดือน ขับเลือด ขับน้ำคาวปลา ยาขับประจําเดือนแบบธรรมชาติ สมุนไพรไทย สำหรับแก้ปัญหาของสตรี

สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สมุนไพรขับเลือด

สมุไพรสรรพคุณช่วยขับประจำเดือด

ดอกคำฝอย สมุนไพร สรรพคุณของคำฝอย ดอกคำฝอย หญ้าขัดมอน สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าขัด หญ้าขัดมอน
กระวาน สมุนไพร เครื่องเทศ กระวาน โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม่รู้ล้ม
มะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน มะกรูด มะขาม สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ผลไม้ มะขาม
กระชาย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน โสมไทย กระชาย จันทน์เทศ จันทน์หอม สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน จันทน์เทศ
กลิ้งกลางดง สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของกลิ้งกลางดง กลิ้งกลางดง ฝาง สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของฝาง ฝาง
เสลดพังพอน สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของเสลดพังพอน เสลดพังพอน ดีปลี สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือนสมุนไพรไทย สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง ลำไย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของลำไย ลำไย
แคนา ดอกแค สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน แคนา หญ้าขัด สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของหญ้าขัด หญ้าขัด
กระทือ สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของกระทือ กระทือ มะเฟือง สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
ชะมวง สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของชะมวง ชะมวง บุก สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณบุก บุกคางคก
ไมยราบ สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของไมยราบ ไมยราบ ยางนา สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของยางนา ยางนา
ยอ สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ยอ ดอกคำฝอย คำฝอย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน คำฝอย
ดีปลี สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของดีปลี ดีปลี ว่านหางจระเข้ สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ว่านหางจระเข้
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน โด่ไม่รู้ล้ม มะลิ สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน มะลิ
พลูคาว สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน พลูคาว กานพลู สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน กานพลู
พริก สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู ข่า สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ข่า
กวาวเครือขาว สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน กวาวเครือขาว กุยช่าย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน กุยช่าย
มะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน มะกรูด อบเชย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน อบเชย
เดือย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ลูกเดือย ว่านชักมดลูก สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ว่านชักมดลูก
มะขาม สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ผลไม้ มะขาม

สมุนไพรที่ช่วยให้ขับประจำเดือน สำหรับสตรีมีประจำเดือนไม่ปรกติ คือ พืช สัตว์ แร่ธาต่ ที่ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน ที่มีผลต่อการสร้างเยื่อผนังมดลูก และ ต่อมต่างๆในอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิง ฮอร์โมนทั้งสองต้องมีสัดส่วนที่เท่ากัน หากร่างกายขาดฮอร์โมนตัวใดตัวหนึ่ง ก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนได้  ช่วยขับประจําเดือน สมุนไพรไทยช่วยขับประจำเดือน

ปัญหาประจำเดือนไม่มาปรกติ

สำหรับปัญหาประจำเดือนไม่มามี 2 ลักษณะ คือ ภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ และ ภาวะขาดประจำเดือนทุติยภูมิ โดยรายละเอียด มีดังนี้

  • ภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ ( Primary Amenorrhea ) คือ ลักษณะการไม่มีประจำเดือนจนกระทั้งอายุ 15 ปี ซึ่งมาช้ากว่าปรกติ โดยปรติแล้วผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนอายุ 9 – 18 ปี และ มักจะเริ่มมีประจำเดือนอายุ 12 ปี
  • ภาวะขาดประจำเดือนทุติยภูมิ ( Secondary Amenorrhea ) คือ ลักษณะการไม่มีประจำเดือนนานกว่า 3 เดือน

สาเหตุของการขาดประจำเดือน

สามารถสรุปสาเหตุของการขาดประจำเดือน ได้ดังนี้

  • ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสาเหตุทั่วไป
  • เข้าวัยทอง วัยหมดประจำเดือน มักเกิดกับสตรีอายุระหว่าง 45 – 55 ปี
  • ระดับฮอร์โมนไม่สมดุลย์ คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจน และ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ต้องสมดุลย์กัน
  • ภาวะน้ำหนักตัวไม่ปรกติ น้ำหนักหากมีการเพิ่มหรือลดมากกว่าปรกติ เกิดกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนที่ทำให้ไข่ตกได้
  • ออกกำลังกายมากเกินไป การใช้ร่างกายหนักๆ ส่งผลต่อระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการมีประจำเดือน
  • ภาวะความเครียด ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปรดติ เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
  • การกินยาคุมกำเนิด
  • ปัญหาเกี่ยวกับรังไข่ คือ อาจมีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ถุงน้ำเหล่านี้จะไม่ปล่อยไข่ตก ทำให้ไม่มีประจำเดือน

การดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ รับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เ่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน การใช้สารเสพติด เป็นต้น เป็นสาเหตุของความผิดปรกติของร่างกายทั้งหมด