โรคมะเร็ง เซลล์ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อผิดปรกติ โรคร้ายแรง

มะเร็ง ภาวะเนื้อเยื้อเจริญเติบโตผิดปรกติที่อวัยวะต่างๆ ทำให้อวัยวะต่างๆทำงานผิดปรกติ โรคมะเร็งมีอะไรบ้าง สาเหตุ ปัจจัยการเกิดโรค อาการ การรักษาและการป้องกันโรคมะเร็ง โรคน่ารู้ โรคต่างๆ

โรคมะเร็ง สำหรับโรคมะเร็งเกิดขึ้นกับหลายอวัยวะ ซึ่งไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่ชัดเจน แนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่างๆ มีดังนี้

มะเร็งเต้านม โรคมะเร็ง โรคสตรี การรักษามะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเต้านม
มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคผู้ชาย โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็ง โรคของสตรี โรคมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคทางเดินอาหารโรคมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง มะเร็งในช่องปาก โรคไม่ติดต่อ โรคมะเร็งในช่องปาก
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมียโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
โรคมะเร็งตับ มะเร็ง การรักษามะเร็งตับ โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด การรักษามะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคจากบุหรี่โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ โรคมะเร็งโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ อาการคอบวม โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคฮอร์โมน โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สาหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

สำหรับสาเหตุของโรคมะเร็งนั้นยังไม่ทรายสาเหตุของการเกิดมะเร็งที่ชัดเจน แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยงทำให้เป็นมะเร็ง มีปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความผิดปรกติทางพันธุกรรม
 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มสุรา
 • ภาวะขาดสารอาหาร
 • พฤติกรรมการกิน ไม่ชอบกินผักและผลไม้ กินอาหารที่มีไขมันสูง กินอาหารเนื้อแดง
 • การอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การสูดดมสารพิษนานๆ การรับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกาย
 • ภาวะการติดเชื้อโรคต่างๆอย่างต่อเนื่อง
 • การใช้ยาเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศ
 • การเสื่อมของเซลล์ร่างกายตามอายุที่สูงขึ้น

ระยะของโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งดดยทั่วไปมี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ถึง ระยะที่ 4 โดยรายละเอียด ของระยะต่างๆ มีดังนี้

 • มะเร็งระยะที่ 1 เป็นระยะที่ก้อนเนื้อมีขนาดเล็ก และยังไม่ลุกลามไปอวัยวะใกล้เคียง
 • มะเร็งระยะที่ 2 เป็นระยะที่ก้อนเนื้อใหญ่ขึ้น และเริ่มลุกลามภายในเนื้อเยื่อและอวัยวะที่เกิดมะเร็ง
 • มะเร็งระยะที่ 3 เป็นระยะที่ก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น และเริ่มลุกลามสู่อวัยวะข้างเคียง และ เข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งระยะที่ 4 เป็นระยะที่ก้อนเนื้อขนาดโตมาก และ ลุกลามเข้าสู่อวัยวะข้างเคียง เข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง แพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต และทำลายอวัยวะต่างๆ

การรักษาโรคมะเร็ง

สำหรับแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน และ หากตรวจพบในระยะแรกๆ จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ การรักษาใช้การผสมผสานวิธีต่างๆ แต่ละวิธีนั้นขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรงของโรค วิธีการรักษาโรคมะเร็ง มีดังต่อไปนี้

 1. การผ่าตัดเอาก้อนเนื้อมะเร็งออก
 2. การฉายรังสีรักษา เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งไม่ให้เจริญเติบโตอีก
 3. การทำเคมีบำบัด เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง
 4. การรักษาด้วยการประคับประครองอาการต่างๆของโรค

การป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง

สำหรับการป้องกันการเกิดมะเร็ง สามารถป้องกันได้ โดยการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค มีรายละเอียดดังนี้

 1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 2. พักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษในทุกด้าน
 4. รับประทานที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลีกเลี้ยงการกินอาการปิ้งย่าง อาหารทอด และ อาหารไม่สะอาด
 5. ไม่ดื่มสุรา
 6. ไม่สูบบุหรี่
 7. ผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงการอยู่ในภาวะความเครียด

โรคมะเร็ง ภาวะการเกิดเนื้อเยื้อผิดปรกติที่อวัยวะต่างๆ ทำให้อวัยวะต่างๆทำงานผิดปรกติ โรคมะเร็งมีอะไรบ้าง สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรคมะเร็ง อาการของโรคมะเร็ง การรักษามะเร็ง การป้องกันโรคมะเร็ง