โรคเด็ก โรคที่เกิดกับเด็ก มีอะไรบ้าง สาเหตุและการรักษาโรค

โรคเด็ก ( Childhood diseases ) คือ ภาวะของการเกิดโรคในเด็ก โรคเกื่ยวกับเด็กมีอะไรบ้าง สาเหตุขอโรคเด็ก อาการของโรคเด็กเป็นอย่างไร โรคเด็กแตกต่างจากโรคของผู้ใหญ่ เนื่องจากร่างกายของเด็กยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ภูมิคุ้มกันโรคยังไม่สมบูรณ์ มักเกิดจากการติดเชื้อโรคต่างๆ และ ความผิดปรกติของร่างกาย

โรคในเด็ก โรคเกี่ยวกับเด็ก โรคเด็ก โรคเกิดกับเด็ก

โรคทีเกิดกับเด็ก

โรคหวัด ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ โรคหวัด
หัวใจเต้นผิดปรกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลมชัก โรคลมบ้าหมู โรคสมอง โรคไม่ติดต่อ โรคลมชัก
โรคหัวใจรูมาติก ไข้รูมาติก ลิ้นหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก ลิ้นหัวใจรั่ว โรคหัวใจ โรคไม่ติดต่อ โรคลิ้นหัวใจรั่ว
หัวใจพิการโดยกำเนิด โรคเด็ก โรคหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจพิการโดยกำเนิด ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

เกี่ยวกับด้านการรักษาโรคทางการแพทย์ เด็ก คือ คนที่อายุไม่เกิน 14 ปี ต้องรับการรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทางกุมารเวช แผนกอายุรกรรม การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก สามารถแบ่งตามช่วงอายุ โดยรายละเอียด ดังนี้

 • เด็กแรกเกิด ( New born คือ เด็กอายุไม่เกิน 28 วัน
 • เด็กอ่อน ( Infant ) คือ เด็กอายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี
 • เด็กวัยเตาะแตะ ( Toddler ) คือ เด็กอายุ 1 ถึง 3 ปี
 • เด็กเล็ก ( Preschool age ) คือ เด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
 • เด็กวัยเรียน ( School age ) คือ เด็กอายุ 6 ถึง 8 ปี
 • เด็กโต ( Preadolescence ) คือ เด็กอายุ 9 ถึง 14 ปี
 • เด็กวัยรุน ( Adolescence ) คือ เด็กอายุ 13 ถึง 19 ปีี

เด็กวัยต่างๆนั้น ร่างกายและจิตใจต้องการเจริญเติบโตและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การแยกเด็กเป็นวัยต่างๆจึงช่วยให้แพทย์ สามารถรดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม

สาเหตุของการเกิดโรคในเด็ก

โรคของเด็ก สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • การติดเชื้อโรค เชื้อโรคในเด็ก สามารถพบได้ทุกชนิด ทั้ง เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว และ พยาธิ เป็นต้น
 • ภาวะพัฒนาการบกพร่อง ตั้งแต่กำเนิดรวมถึงอวัยวะร่างกายบกพร่องตั้งแต่กำเนิด
 • การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
 • ภาวะการขาดอาหาร

การรักษาโรคเกี่ยวกับเด็ก

สำหรับการรักษาโรคในเด็ก นั้น มีแนวทางการรักษาโรค 2 แนวทาง คือ การรักษาที่สาเหตุของการเกิดโรค และ การรักษาด้วยการประคับประครองอาการของโรค

 • การรักษาที่สาเหตุของโรค นั้นใช้การรักษาเหมือนผู้ใหญ่ เช่น การให้นาปฏิชีวนะ การผ่าตัด เป็นต้น
 • การรักษาด้วยการประคับประครองตามอาการของโรค เช่น การให้ยาลดไข้ เพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกาย เป็นต้น

ความแตกต่างของการรักษาโรคในเด็กและการรักษาโรคในผู้ใหญ่ คืิอ โรคเกี่ยวกับเด็กต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค

การป้องกันโรคเกี่ยวกับเด็ก

สำหรับแนวทางการป้องกันโรคในเด็ก นั้นมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

 • ต้องดูแลร่างกายแม่ ตั้งแต่การตั้งครรภ์ ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคเกี่ยวกับพันธุกรรม
 • เพื่อให้สุขภาพของมารดาและของทารกในครรภ์แข็งแรง เพื่อป้องกันโรคจากการตั้งครรภ์
 • ให้เด็กรับวัคซีนพื้นฐาน ตามคำแนะนำของแพทย์ ตั้งแต่แรกเกิด เช่น วัคซีนโรคตับอักเสบบี โรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรคคอตีบ และวัณโรค เป็นต้น
 • ให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 • รักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคต่างๆ

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้
แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
รางจืด ว่านรางจืด สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืด
รางจืด
พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทย
พริกไทย
เห็ดหอม ต้นเห็ดหอม สมุนไพร เห็ด
เห็ดหอม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว
ตำลึง
คื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่าย
คื่นฉ่าย
ต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลู
ชะพลู
มะเขือเทศ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพร
เตย
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆ มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยก สมุนไพรต่างๆ ตามประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพรรักษาหัวใจ
บำรงหัวใจและหลอดเลือด
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพรลดคอเรสเตอรัล สมุนไพร สมุนไพรลดไขมัน
ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรรักษาแผล สมุนไพรสมานแผล สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาแผล
สมุนไพรยาระบาย สมุนไพรรักษาท้องผูก สมุนไพร สมุนไพรไทย
ยาระบาย
สมุไพรขับประจำเดือน สมุนไพรสำหรับสตรี สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยถ่ายพยาธิ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพรแก้ท้องร่วง สมุไพรต้านแบคทีเรีย สมุนไพรไทย
แก้ท้องเสีย
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพรท่านชาย สมุนไพรไทย สมุนไพร
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ