สมุนไพรช่วยขับประจำเดือน ขับเลือดเสีย แก้ปวดท้องประจำเดือน

สมุนไพรขับประจำเดือน สำหรับสตรี แก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปรกติ ปวดท้องประจำเดือน ขับเลือด ขับน้ำคาวปลา ยาขับประจําเดือนแบบธรรมชาติ สมุนไพรไทย สำหรับแก้ปัญหาของสตรี

สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สมุนไพรขับเลือด

สมุไพรสรรพคุณช่วยขับประจำเดือด

มะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน มะกรูด มะขาม สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ผลไม้ มะขาม
กระชาย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน โสมไทย กระชาย จันทน์เทศ จันทน์หอม สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน จันทน์เทศ
กลิ้งกลางดง สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของกลิ้งกลางดง กลิ้งกลางดง ฝาง สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของฝาง ฝาง
เสลดพังพอน สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของเสลดพังพอน เสลดพังพอน ดีปลี สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือนสมุนไพรไทย สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง ลำไย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของลำไย ลำไย
แคนา ดอกแค สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน แคนา หญ้าขัด สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของหญ้าขัด หญ้าขัด
กระทือ สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของกระทือ กระทือ มะเฟือง สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
ชะมวง สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของชะมวง ชะมวง บุก สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณบุก บุกคางคก
ไมยราบ สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของไมยราบ ไมยราบ ยางนา สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของยางนา ยางนา
ยอ สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ยอ ดอกคำฝอย คำฝอย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน คำฝอย
ดีปลี สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของดีปลี ดีปลี ว่านหางจระเข้ สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ว่านหางจระเข้
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน โด่ไม่รู้ล้ม มะลิ สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน มะลิ
พลูคาว สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน พลูคาว กานพลู สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน กานพลู
พริก สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู ข่า สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ข่า
กวาวเครือขาว สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน กวาวเครือขาว กุยช่าย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน กุยช่าย
มะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน มะกรูด อบเชย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน อบเชย
เดือย สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ลูกเดือย ว่านชักมดลูก สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ว่านชักมดลูก
มะขาม สมุนไพรขับประจำเดือน สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน ผลไม้ มะขาม

สมุนไพรที่ช่วยให้ขับประจำเดือน สำหรับสตรีมีประจำเดือนไม่ปรกติ คือ พืช สัตว์ แร่ธาต่ ที่ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน ที่มีผลต่อการสร้างเยื่อผนังมดลูก และ ต่อมต่างๆในอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิง ฮอร์โมนทั้งสองต้องมีสัดส่วนที่เท่ากัน หากร่างกายขาดฮอร์โมนตัวใดตัวหนึ่ง ก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนได้  ช่วยขับประจําเดือน สมุนไพรไทยช่วยขับประจำเดือน

ปัญหาประจำเดือนไม่มาปรกติ

สำหรับปัญหาประจำเดือนไม่มามี 2 ลักษณะ คือ ภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ และ ภาวะขาดประจำเดือนทุติยภูมิ โดยรายละเอียด มีดังนี้

  • ภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ ( Primary Amenorrhea ) คือ ลักษณะการไม่มีประจำเดือนจนกระทั้งอายุ 15 ปี ซึ่งมาช้ากว่าปรกติ โดยปรติแล้วผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนอายุ 9 – 18 ปี และ มักจะเริ่มมีประจำเดือนอายุ 12 ปี
  • ภาวะขาดประจำเดือนทุติยภูมิ ( Secondary Amenorrhea ) คือ ลักษณะการไม่มีประจำเดือนนานกว่า 3 เดือน

สาเหตุของการขาดประจำเดือน

สามารถสรุปสาเหตุของการขาดประจำเดือน ได้ดังนี้

  • ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสาเหตุทั่วไป
  • เข้าวัยทอง วัยหมดประจำเดือน มักเกิดกับสตรีอายุระหว่าง 45 – 55 ปี
  • ระดับฮอร์โมนไม่สมดุลย์ คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจน และ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ต้องสมดุลย์กัน
  • ภาวะน้ำหนักตัวไม่ปรกติ น้ำหนักหากมีการเพิ่มหรือลดมากกว่าปรกติ เกิดกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนที่ทำให้ไข่ตกได้
  • ออกกำลังกายมากเกินไป การใช้ร่างกายหนักๆ ส่งผลต่อระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการมีประจำเดือน
  • ภาวะความเครียด ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปรดติ เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
  • การกินยาคุมกำเนิด
  • ปัญหาเกี่ยวกับรังไข่ คือ อาจมีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ถุงน้ำเหล่านี้จะไม่ปล่อยไข่ตก ทำให้ไม่มีประจำเดือน

การดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ รับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เ่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน การใช้สารเสพติด เป็นต้น เป็นสาเหตุของความผิดปรกติของร่างกายทั้งหมด


ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้
แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า
ลิ้นงูเห่า
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก สมุนไพรไทย
พริก
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
สำหรับ พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆนั้น มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยกประเภทของสมุนไพรได้ตามประโยชน์ในการรักษาโรค เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา มีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร รักษากระเพาะ บำรุงทางเดินอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพรเพิ่ความงาม
เพื่อความสวยงาม
สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สมุนไพรไทย
แก้ปวด และ แก้อักเสบ
สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษในร่างกาย
ช่วยขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย
แก้นอนไม่หลับ และ ช่วยผ่อนคลาย
สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรไทย สมุนไพรปรับความดัน
ลดความดัน
สมุนไพรบำรุงผิวพรรณ รักษาแผล
บำรุงผิว และ รักษาโรคผิวหนัง
สุขภาพน่ารู้
ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลร่างกาย เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการดูแลร่างกาย ตั้งแต่เรื่องอาหาร การบำรุงความงามของร่างกาย ซึ่งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย

ความสวยความงาม เรื่องของผู้หญิง
ความสวยงาม

อาหารสุขภาพ อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารสุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก
แม่และเด็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรมีอะไรบ้าง
สมุนไพร