โรคติดเชื้อ ภาวะการติดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย มีอะไรบ้าง

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส รา ปรสิต ส่งผลต่อการทำงานของร่างกายผิดปรกติ โรคเหล่านี้มีอะไรบ้าง สาเหตุ อาการ การรักษาและป้องกันทำอย่างไร

โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อโรค โรคน่ารู้

โรคติดเชื้อ หมายถึง ภาวะการเกิดโรค สาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อโรค โดยพิษของเชื้อโรค ทำให้เกิดความผิดปรกของร่างกาย ตามอวัยวะที่เชื้อโรคอาศัยอยู่ การติดเชื้อนั้นเกิดจากการเข้าสู่ร่างกาย ทางช่องทางต่างๆ เช่น การกิน การสัมผัส และ การสูดดมหายใจ ซึ่งเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายผิดปรกติ ได้แก่ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อรา เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อ

การติดเชื้อโรค เกิดจากเชื้อโรค ซึ่งเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ สาเหตุของการเกิดโรค นั้น สามารถแยกสาเหตุ 3 สาหตุ ประกอบด้วย การบุกรุกของเชื้อโรค พิษของเชื้อโรค และ ภูมิต้านทานโรคของร่างกายไวเกินไป โดนรายะเอียด ดังนี้

  1. การบุกรุกของเชื้อโรค เมื่อสภาพแวดล้อมเอื่ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เมื่อมีเชื้อโรคมากก็ทำให้เกิดการบุกรุกสู่สิ่งมีชีวิต อย่างมนุษย์ เชื้อโรคสามารถเข้าทำรายร่างกายของมนุษย์ เช่น การขยายตัวของเชื้อราที่ผิวหนัง ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง เช่น โรคเรื้อน โรคกลากเกลื้อน เป็นต้น
  2. พิษของเชื้อโรค เชื้อโรคต่างๆอยู่ตามสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เชื้อโรคเหล่านี้มีความเป็นพิษต่อร่างกาย เข้าไปทำลายการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น โรคบาดทะยัก เป็นต้น
  3. ภูมิคุ้มโรคไวเกิน เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เกิดการกระตุ้นระบบภูมิต้านทานโรคของร่างกาย ทำให้เชื้อโรคถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโต เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา เป็นต้น

ชนิดของการติดเชื้อ

การติดเชื้อโรคนั้น เราสามารถแบ่งชนิดของโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อโรค ได้ตามอวัยวะที่ถูกทำลายจากเชื้อโรค โดยแบ่งได้เป็น 5 ชนิก ประกอบด้วย โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และ โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง โดยรายละเอียดของโรคติดเชื้อ มีดังนี้

โรคติดเชื้อที่สมอง คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่สมอง ทำให้เกิดอาการต่างๆเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมร่างกายทั้งหมด โรคติดเชื้อที่สมอง มีดังนี้

โรคฝีที่สมอง โรคฝีในสมอง โรคติดเชื้อ โรคสมอง โรคฝีในสมอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคสมอง สมองติดเชื้อ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรควัวบ้า สารพรีออน โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรควัวบ้า

โรคติดเชื้อที่ระบบประสาท คือ ภาวะการติดเชื้อที่เส้นประสาท ทำให้ระบบการควบคุมร่างกายส่วนต่างๆผิดปรกติ ส่งผลให้เกิดอัมพาต์ชั่วคราว หรือ อัมพาต์ถาวรได้

 หน้าเบี้ยวครึ่งซีก อัมพาตเบลล์ โรค โรคระบบประสาท หน้าเบี้ยวครึ่งซีก  ระบบประสาทถูกทำลาย ระบบประสาทและสมอง ระบบประสาทถูกทำลาย

 

โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่ผิวหนัง เนื่องจากผิวหนังเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมด้านแรก และ หากไม่รักษาความสะอาด และ หากผิวหนังของมนุษย์ อยู่ในภาวะการเจริญเติบโตที่ดีทำให้เกิดโรคผิวหนังจากการติดเชื้อได้ โดยโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง มีดังนี้

หูดหงอนไก่ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หูดหงอนไก่ แผลเริมอ่อน ซิฟิลิสเทียม โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ ซิฟิลิสเทียม

โรคติดเชื้อในกระแสเลือด คือ ภาวะเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้อวัยวะในร่างกายผิดปรกติ เมื่อเชื้อโรค เข้าสู่กระแสเลือด ปะปนอยู่ในเลือด เมื่อเลือดเดินทางไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดความผิดปรกติของการทำงานของระบบอวัยวะนั้นๆ การติดเชื้อในกระแสเลือด อันตราบ เสียชีวิตที่สูง มีความอันตรายสูง โรคที่มีภาวะการติดเชื้อโรคในกระแสเลือด มีดังนี

ลิ้นหัวใจรั่ว โรคหัวใจ โรคไม่ติดต่อโรคลิ้นหัวใจรั่ว ไข้กาฬหลังแอ่น โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ไข้กาฬหลังแอ่น
เยื่อบุหัวใจอักเสบ โรคหัวใจอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อบุหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคติดเชื้อ โรคหัวใจอักเสบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อโรคต่างสามารถเข้าสู่ร่างกาย โดยการสูดลมหายใจ จากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อสุภาพ เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่าทางโพรงจมูก ซึ่งเชื้อโรคจะทำให้อวัยวะของระบบทางเดินหายใจผิดประกติ หากไม่ทำการรักษาอย่างทันท่วงที เชื้อโรคก็สามารถเข้าสู่กระแสเลือด และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

โรคถุงลมโป่งฟอง โรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจรูมาติก ไข้รูมาติก ลิ้นหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก
ไวรัสโคดรน่า ปอดอักเสบอย่างรุุนแรง โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ โควิท-19 โรคหวัด ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ โรคหวัด

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเชื้อโรคมักมากับอาหารที่รับประทานเข้าไป เข้าสู่ร่างกายผ่านทางช่องปาก โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหาร มีดังนี้


โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
  คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่เกิดขึ้นกับ ระบบสืบพันธ์ และ ทางเดินปัสาวะ โดยการติดเชื้อที่ระบบสืบพันธ์ จะมาจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อโรค เรียก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมาจากการสัมผัส และ เชื้อโรคมักเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินปัสสาวะ และ ระบบสืบพันธ์ มีดังนี้

ไข้ทับระดู โรคสตรี ไข้ทับระดู
โลน ติดเชื้อโลน โรคติดเชื้อ โลน พยาธิช่องคลอด โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ พยาธิช่องคลอด
มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็ง โรคของสตรี โรคมะเร็งปากมดลูก หนองใน โกโนเรีย โรคติดต่อ โรคหนองใน

การป้องกันการติดเชื้อโรค

สาเหตุของการติดเชื้อโรค เกิดจากการที่ร่างกายเข้าไปอยู่ใกล้และสัมผัสกับเชื้อโรค และ เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ภูมิต้านทานโรคทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จนทำให้เกิดภาวะการเกิดโรคได้ ซึ่งแนวทางการป้องกันการติดเชื้อโรค มีดังนี้

  • หากต้องอยู่ในสภานที่ที่มีเชื้อโรค ต้องมีเครื่องป้องกันการติดเชื้อโรคเสมอ เช่น หน้ากาก ถุงมือ รองเท้าบูท เป็นต้น
  • รักษาความสะอาด และ สุขอนามัยพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สะอาด และ เป็นแหล่งเชื้อโรค

โรคติดเชื้อ ( Infectious disease ) คือ ภาวะการเกิดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา ปรสิต เป็นต้น โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อมีอะไรบ้าง สาเหตุการเกิดโรค การรักษาและป้องกัน