โรคติดเชื้อ โรคต่างๆที่เกิดจากการติดเชื้อโรค มีอะไรบ้าง

โรคติดเชื้อ ( Infectious disease ) คือ ภาวะการเกิดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา ปรสิต เป็นต้น โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อมีอะไรบ้าง สาเหตุการเกิดโรค การรักษาโรค และ การป้องกัน ทำอย่างไร

โรคติดเชื้อ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรค การรักษาโรคติดเชื้อ ติดเชื้อโรค

โรคติดเชื้อ หมายถึง ภาวะการเกิดโรค สาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อโรค โดยพิษของเชื้อโรค ทำให้เกิดความผิดปรกของร่างกาย ตามอวัยวะที่เชื้อโรคอาศัยอยู่ การติดเชื้อนั้นเกิดจากการเข้าสู่ร่างกาย ทางช่องทางต่างๆ เช่น การกิน การสัมผัส และ การสูดดมหายใจ ซึ่งเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายผิดปรกติ ได้แก่ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อรา เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อ

การติดเชื้อโรค เกิดจากเชื้อโรค ซึ่งเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ สาเหตุของการเกิดโรค นั้น สามารถแยกสาเหตุ 3 สาหตุ ประกอบด้วย การบุกรุกของเชื้อโรค พิษของเชื้อโรค และ ภูมิต้านทานโรคของร่างกายไวเกินไป โดนรายะเอียด ดังนี้

  1. การบุกรุกของเชื้อโรค เมื่อสภาพแวดล้อมเอื่ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เมื่อมีเชื้อโรคมากก็ทำให้เกิดการบุกรุกสู่สิ่งมีชีวิต อย่างมนุษย์ เชื้อโรคสามารถเข้าทำรายร่างกายของมนุษย์ เช่น การขยายตัวของเชื้อราที่ผิวหนัง ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง เช่น โรคเรื้อน โรคกลากเกลื้อน เป็นต้น
  2. พิษของเชื้อโรค เชื้อโรคต่างๆอยู่ตามสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เชื้อโรคเหล่านี้มีความเป็นพิษต่อร่างกาย เข้าไปทำลายการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น โรคบาดทะยัก เป็นต้น
  3. ภูมิคุ้มโรคไวเกิน เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เกิดการกระตุ้นระบบภูมิต้านทานโรคของร่างกาย ทำให้เชื้อโรคถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโต เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา เป็นต้น

ชนิดของการติดเชื้อ

การติดเชื้อโรคนั้น เราสามารถแบ่งชนิดของโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อโรค ได้ตามอวัยวะที่ถูกทำลายจากเชื้อโรค โดยแบ่งได้เป็น 5 ชนิก ประกอบด้วย โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และ โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง โดยรายละเอียดของโรคติดเชื้อ มีดังนี้

โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่ผิวหนัง เนื่องจากผิวหนังเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมด้านแรก และ หากไม่รักษาความสะอาด และ หากผิวหนังของมนุษย์ อยู่ในภาวะการเจริญเติบโตที่ดีทำให้เกิดโรคผิวหนังจากการติดเชื้อได้ โดยโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง มีดังนี้

โรคติดเชื้อในกระแสเลือด คือ ภาวะเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้อวัยวะในร่างกายผิดปรกติ เมื่อเชื้อโรค เข้าสู่กระแสเลือด ปะปนอยู่ในเลือด เมื่อเลือดเดินทางไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดความผิดปรกติของการทำงานของระบบอวัยวะนั้นๆ การติดเชื้อในกระแสเลือด อันตราบ เสียชีวิตที่สูง มีความอันตรายสูง โรคที่มีภาวะการติดเชื้อโรคในกระแสเลือด มีดังนี

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อโรคต่างสามารถเข้าสู่ร่างกาย โดยการสูดลมหายใจ จากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อสุภาพ เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่าทางโพรงจมูก ซึ่งเชื้อโรคจะทำให้อวัยวะของระบบทางเดินหายใจผิดประกติ หากไม่ทำการรักษาอย่างทันท่วงที เชื้อโรคก็สามารถเข้าสู่กระแสเลือด และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเชื้อโรคมักมากับอาหารที่รับประทานเข้าไป เข้าสู่ร่างกายผ่านทางช่องปาก โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหาร มีดังนี้


โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
  คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่เกิดขึ้นกับ ระบบสืบพันธ์ และ ทางเดินปัสาวะ โดยการติดเชื้อที่ระบบสืบพันธ์ จะมาจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อโรค เรียก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมาจากการสัมผัส และ เชื้อโรคมักเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินปัสสาวะ และ ระบบสืบพันธ์ มีดังนี้

การป้องกันการติดเชื้อโรค

สาเหตุของการติดเชื้อโรค เกิดจากการที่ร่างกายเข้าไปอยู่ใกล้และสัมผัสกับเชื้อโรค และ เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ภูมิต้านทานโรคทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จนทำให้เกิดภาวะการเกิดโรคได้ ซึ่งแนวทางการป้องกันการติดเชื้อโรค มีดังนี้

  • หากต้องอยู่ในสภานที่ที่มีเชื้อโรค ต้องมีเครื่องป้องกันการติดเชื้อโรคเสมอ เช่น หน้ากาก ถุงมือ รองเท้าบูท เป็นต้น
  • รักษาความสะอาด และ สุขอนามัยพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สะอาด และ เป็นแหล่งเชื้อโรค

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน

ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove
สมุนไพรน่ารู้
รางจืด ว่านรางจืด สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืด
รางจืด
พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทย
พริกไทย
เห็ดหอม ต้นเห็ดหอม สมุนไพร เห็ด
เห็ดหอม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว
ตำลึง
คื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่าย
คื่นฉ่าย
ต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลู
ชะพลู
มะเขือเทศ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพร
เตย