ส้มโอ ผลไม้แสนอร่อย พืชเศรษฐกิจสำคัญ ต้นส้มโอเป็นอย่างไร คุณค่าทางโภชนาการของส้มโอ สรรพคุณของส้มโอ เช่น ขับสารพิษในร่างกาย บำรุงสายตา บำรุงกำลัง โทษของส้มโอ มีอะไรบ้าง

ส้มโอ สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของส้มโอ

ต้นส้มโอ ภาษาอังกฤษ เรียก Pomelo ชื่อวิทยาศาสตร์ของส้มโอ คือ Citrus maxima (Burm.) Merr. เป็นพืชตระกูลส้ม  สำหรับชื่อเรียกอื่นๆของส้มโอ เช่น มะขุน มะโอ (เหนือ) โกร้ยตะลอง (ภาษาเขมร)  ลีมาบาลี (ยะลา) และ สังอู (กะเหรี่ยง) เป็นต้น ส้มโอ มีต้นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

ส้มโอในประเทศไทย

ส้มโอ เป็นพืชชนิดหนึ่ง นิยมรับประทานผลส้มโอเป็นผลไม้ จัดว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกส้มโอเชิงพาณิชย์เพื่อบริโภคภายในประเทศ สำหรับการปลูกส้มโอในประเทศไทยในช่วงแรกๆ มีการปลูกบริเวณที่ราบลุ่มรอบๆแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมากมีการแพร่กระจายการปลูกทั่วภาคกลาง ประเทศไทยถือว่าเป็นที่มีการปลูกส้มโอที่มากที่สุดในโลก และ มีสายพันธ์ส้มโอที่มีมากที่สุดในโลกเช่นกัน แหล่งปลูกส้มโอของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ จังหวัดชุมพร นครปฐม นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และ เชียงราย

สายพันธุ์ส้มโอ

ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกส้มโอ และ มีสายพันธ์ส้มโอที่หลากหลาย ซึ่งแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญ คือ ที่ราบลุมภาคกลาง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำหรับสายพันธ์ส้มโอที่นิยมปลูกทางการค้า มี 7 สายพันธ์ ประกอบด้วย ส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอทองดี ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ส้มโอขาวใหญ่ ส้มโอขาวพวง ส้มโอขาวแตงกวา ส้มโอท่าข่อย และ ส้มโอปัตตาเวีย รายละเอียด ดังนี้

 • ส้มโอสายพันธุ์ทับทิมสยาม เป็นส้มโอที่ปลูกมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะพิเศษ คือ เนื้อส้มโอสีแดงเข้ม รสหวาน กลิ่นหอม เนื้อนุ่ม เปลือกบาง
 • ส้มโอสายพันธุ์ทองดี เป็นส้มโอที่ปลูกมากในจังหวัดนครปฐม ลักษณะพิเศษ คือ ผลโต กลม ไม่มีจุก รสหวาน ฉ่ำน้ำ เนื้อเป็นสีชมพู
 • ส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ลักษณะพิเศษ คือ ผลใหญ่ กลมสูง และ ก้นเรียบ
 • ส้มโอสายพันธุ์ขาวใหญ่ เป็นส้มโอที่นิยมปลูกในจังหวัดสมุทรสงคราม ลักษณะพิเศษ คือ เนื้อขาวอมเหลือง รสเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีเมล็ดน้อย
 • ส้มโอสายพันธุ์ขาวพวง สายพันธ์นี้เป็นสายพันธ์ดังเดิม ลักษณะพิเศษ คือ ผลกลม มีจุกสูง ผิวเรียบ สีเปลือกเขียวอ่อนอมเหลือง และ มีเมล็ดน้อย
 • ส้มโอสายพันธุ์ขาวแตงกวา เป็นส้มโอที่นิยมปลูกในจังหวัดชัยนาท ลักษณะพิเศษ คือ ผลขนาดกลาง กลมแป้น เปลือกบาง และ เนื้อสีขาว
 • ส้มโอสายพันธุ์ท่าข่อย เป็นส้มโอสายพันธ์พื้นเมืองของจังหวัดพิจิตร
 • ส้มโอสายพันธุ์ปัตตาเวีย เป็นส้มโอของทางภาคใต้

ความเชื่อเกี่ยวกับส้มโอ
ส้มโอ เป็นผลไม้ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น เนื่องจากส้มโอจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความอุดมณ์สมบรู์ ดินดี น้ำดี จึงมีการนำส้มโอมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชิวิต รวมถึงพิธีกรรมต่างๆในสังคม เช่น พิธีไหว้พระจันทร์ของชาวจีน จะใช้ส้มโอเป็นเครื่องเซ่นไหว้สำคัญ นอกจากนั้น ส้มโอ เป็นสัญลักษณ์แทนศีรษะของชาวจีนที่เสียชีวิตในการกู้ชาติ อีกด้วย

ลักษณะของต้นส้มโอ

ต้นส้มโอ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง นิยมรับประทานผลส้มโอเป็นอาหาร สำหรับการขยายพันธ์ส้มโอสามารถใช้การเพาะเมล็ดพันธ์ การติดตา การตอนกิ่ง และ การเสียบกิ่ง ลักษณะของต้นส้มโอ มีดังนี้

 • ลำต้นส้มโอ ลักษณะของลำต้นเป็นทรงไม่แน่นอน เหลี่ยมบ้าง กลมบ้าง ความสูงของลำต้นประมาณ 10 เมตร แตกกิ่งก้านมากมาย มีขนปกคลุมตามลำต้น ลำต้นเป็นทรงพุ่ม เปลือกของลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมเทา เนื้อไม้ค่อนข้างเหนียว
 • ใบส้มโอ ลักษณะเป็นใบเลี้ยงคู่ เรียงสลับกันตามกิ่ง ใบส้มโอมีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม ใบหนา และเป็นมัน รูปร่างคล้ายรูปไข่ยาว ปลายใบมน และ ใบมีรอยเว้าตรงกลางเป็นรูปหัวใจ ขอบใบหยักเล็กน้อย มีขนนุ่มปกคลุม
 • ดอกส้มโอ ลักษณะเป็นช่อ ออกดอกเดี่ยว ดอกออกบริเวณปลายกิ่งอ่อน ดอกมีขนาดใหญ่ กลีบดอกสีขาว กลีบดอกมีรูปหอก กลีบดอกหนา ดอกส้มโอจะออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมของทุกปี
 • ผลส้มโอ เจริญเติบโตจากดอกส้มโอ ผลส้มโอสามารถเก็บผลผลิดประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี ลักษณะผลค่อนข้างกลม ผลมีขนาดใหญ่ ผลอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนผลสุกมีสีเขียวอมเหลือง เปลือกของผลหนา มีต่อมน้ำมันจำนวนมาก  ส่วนเนื้อผลแบ่งออกเป็นกลีบๆเรียงติดกันเป็นวงกลม ภายในกลีบจะฉ่ำน้ำให้รสหวานอมเปรี้ยว
 • เมล็ดส้มโอ อยู่ในผลส้มโอ เมล็ดส้มโอลักษณะแบน เปลือกเมล็ดมีสีเขียวอมเหลือง และเป็นร่องลึก

คุณค่าทางโภชนาการของส้มโอ

สำหรับการรับประทานส้มโอเป็นอาหาร นิยมรับประทานเนื้อของผลส้มโอ นักโภชนาการได้ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของส้มโอขนาด 100 กรัม พบว่า ให้พลังงานมากถึง 38 กิโลแคลอรี มีสารอาหารสำคัญ ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 9.62 กรัม กากใยอาหาร 1 กรัม ไขมัน 0.04 กรัม โปรตีน 0.76 กรัม วิตามินบี1 0.034 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.027 มิลลิกรัม วิตามินบี3 0.22 มิลลิกรัม วิตามินบี6 0.036 มิลลิกรัม วิตามินซี 61 มิลลิกรัม ธาตุแคลเซียม 4 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 0.11 มิลลิกรัม ธาตุแมกนีเซียม 6 มิลลิกรัม ธาตุแมงกานีส 0.017 มิลลิกรัม ธาตุฟอสฟอรัส 17 มิลลิกรัม ธาตุโพแทสเซียม 216 มิลลิกรัม ธาตุโซเดียม 1 มิลลิกรัม และ ธาตุสังกะสี 0.08 มิลลิกรัม

สรรพคุณของส้มโอ

สำหรับการใช้ประโยชน์จากส้มโอ ด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์จาก ผลส้มโอ เปลือกส้มโอ ใบส้มโอ รากส้มโอ เมล็ดส้มโอ และ ดอกส้มโอ สรรพคุณของส้มโอ ดังนี้

 • ผลส้มโอ สรรพคุณช่วยขับสารพิษในร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง บำรุงผิวพรรณ บำรุงสายตา ช่วยเจริญอาหาร บำรุงเหงือและฟัน แก้เมาสุรา แก้คลื่นไส้อาเจียน แก้ไอ ช่วยขับเสมหะ ช่วยขับลม
 • เปลือกส้มโอ สรรพคุณแก้ไอ แก้เวียนหัว ขับเสมหะ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี แก้ไอ ช่วยขับเสมหะ แก้จุกเสียดแน่นท้อง ช่วยขับลม แก้อาการคัน รักษาโรคผิวหนัง รักษาฝี ช่วยต้านเชื้อโรค
 • ใบส้มโอ สรรพคุณแก้ปวดหัว แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ปวดบวม
 • รากส้มโอ สรรพคุณแก้ไข้หวัด แก้ไอ แก้จุกเสียดแน่นท้อง ช่วยต้านเชื้อโรค
 • เมล็ดส้มโอ สรรพคุณแก้ไข้หวัด แก้ไอ แก้จุกเสียดแน่นท้อง แก้ปวดท้อง ช่วยต้านเชื้อโรค
 • ดอกส้มโอ สรรพคุณช่วยขับเสมหะ ช่วยขับลม แก้ปวดท้อง

โทษของส้มโอ 

สำหรับส้มโอ เปลือกส้มโอมีน้ำมันมาก ไม่สามารถรับประทานได้ หากน้ำมันหอมระเหยเข้าตาทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา หากรับประทานทำให้เกิดอาการเวียดศรีษะ อาเจียนได้ รวมถึงเมล็ดส้มโอ มีความขมมาก หากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อาเจียนได้

ถั่วแดง พืชตระกูลถั่ว นิยมนำเมล็ดถั่วแดงมารับประทาน เป็นอาหารประเภทแป้ง ลักษณะของต้นถั่วแดงเป็นอย่างไร คุณค่าทางโภชนาการของถั่วแดง สรรพคุณของถั่วแดง เช่น ป้องกันท้องผูก ลดไขมันในเส้นเลือด โทษของถั่วแดง มีอะไรบ้าง

ถั่วแดง ธัญพืช สรรพคุณของถั่วแดง สมุนไพร

ต้นถั่วแดง ภาษาอังกฤษ เรียก Kidney bean ชื่อวิทยาศาสตร์ของถั่วแดง คือ Phasecolus vulgaris L. สำหรับชื่อเรียกอื่นๆของถั่วแดง เช่น ถั่วแดงหลวง ถั่วท้องนา ถั่วนาเต็มกำ เป็นต้น เมล็ดของถัวแดง นั้นจริงๆมีหลายสี เช้น สีแดงเข้ม สีแดงม่วง และ สีชมพู ซึ่งสำหรับสายพันธืถั่วแดงนิยมปลูกในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ ถั่วแดงหลวง และ ถั่วนิ้วนางแดง

ถั่วแดงในประเทศไทย

สำหรับถั่วแดงในประเทศไทย มีการส่งเสริมให้ปลูกโดยโครงการหลวง ซึ่งนำเข้ามาปลูกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัศนี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกเป็นพืชทดแทนฝิ่น ต่อมามีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงขึ้นมาเองได้สำเร็จ คือ ถั่วแดงสายพันธ์หมอกจ๋าม จากนั้นได้มีการพัฒนาสายพันธ์ถั่วแดงเรื่อยมา จนได้สายพันธ์ที่สามารถปลูกและ เป็นที่นิยมถึงทุกวันนี้ คือ ถั่วแดงพันธ์นิ้วนางแดง และ ถั่วแดงหลวง

สายพันธ์ถั่วแดงที่นิยมปลูกในประเทศไทย

จากการส่งเสริมและพัฒนาถั่วแดง โดยโครงการหลวง จึงได้สายพันธ์ถั่วแดงที่นิยมปลูกในประเทศไทย ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ถั่วนิ้วนางแดง และ ถั่วแดงหลวง ถั่วแดงหลวงเป็นสายพันธืที่นิยมปลูกมากที่สุด รายละเอียดของชนิดของถั่วแดง มีดังนี้

 • ถั่วนิ้วนางแดง เดิมทีเรียกว่าถั่วแดงซีลอน เป็นถั่วแดงสายพันธ์ที่ไวต่อแสง นิยมปลูกแซมตามแปลงพืชต่างๆ เช่น แปลงข้าวโพด ถั่วนิ้วนางแดง สามารถผลิตเพื่อการส่งออกได้จำนวนมาก โดยมีตลาดสำคัญ คือ ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ แหล่งปลูกถั่วนิ้วนางแดงที่สำคัญ คือ อำเภอวังสะพังและอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น
 • ถั่วแดงหลวง เป็นสายพันธ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดในปัจจุบัน ถั่วแดงหลวงมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ และต่อมาสามารถแพร่กระจายไปสู่อเมริกากลาง แอฟริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และ เอเชีย

ลักษณะของต้นถั่วแดง

ต้นถั่วแดง เป็นพืชล้มลุก อายุสั้นเพียง 1 ปี นิยมรับประทานเมล็ดของถั่วแดงเป็นอาหาร สำหรับการปลูกถั่วแดง สามารถปลูกได้ดีบนที่สูง อุณหภูมิช่วง 19 – 23 องศาเซลเซียส ชอบดินร่วนที่ระบายน้ำดี สามารถขยายพันธ์ได้โดยการเพาะเมล็ดพันธ์ ลักษณะของต้นถั่วแดง มีดังนี้

 • ลำต้นถั่วแดง ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้าน เป็นพุ่มเตี้ยๆ ความสูงของลำต้นประมาณ 60 เซนติเมตร
 • ใบถั่วแดง เป็นใบประกอบเรียงกันตามข้อกิ่ง ใบเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ มีขนอ่อนๆปกคลุม ใบเป็นสีเขียว
 • ดอกถั่วแดง ลักษณะเป็นช่อ กลีบดอกมีสีขาว ดอกออกตากซอกใบ
 • ฝักและเมล็ดถั่วแดง ลักษณะฝักเป็นรูปทรงกระบอก ยาว ความยาวของฝักประมาณ 10 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีสีเขียว ฝักแก่มีสีน้ำตาลอ่อน ภายในฝักถั่วแดงมีเมล็ด เมล็ดอ่อนจะมีสีขาว เมล็ดแก่จะเป็นสีแดง

คุณค่าทางโภชนาการของถั่วแดง

สำหรับถั่วแดงนิยมรับประทานเมล็ดของถั่วแดงเป็นอาหาร ซึ่งนักโภชนาการได้ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดถั่วแดง ขนาด 100 กรัม พลังงานมากถึง 337 กิโลแคลอรี มีสารอาหารสำคัญ ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 61.29 กรัม น้ำ 11.75 กรัม น้ำตาล 2.1 กรัม กากใยอาหาร 15.2 กรัม ไขมัน 1.06 กรัม โปรตีน 22.53 กรัม ธาตุแคลเซียม 83 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 6.69 มิลลิกรัม ธาตุแมกนีเซียม 138 มิลลิกรัม ธาตุฟอสฟอรัส 406 มิลลิกรัม ธาตุโพแทสเซียม 1,359 มิลลิกรัม ธาตุโซเดียม 12 มิลลิกรัม ธาตุสังกะสี 2.79 มิลลิกรัม และ วิตามินต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย วิตามินบี1 0.608 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.215 มิลลิกรัม วิตามินบี3 2.11 มิลลิกรัม วิตามินบี6 0.397 มิลลิกรัม วิตามินบี9 394 ไมโครกรัม วิตามินซี 4.5 มิลลิกรัม วิตามินอี 0.21 มิลลิกรัม และ วิตามินเค 5.6 ไมโครกรัม

สรรพคุณถั่วแดง

สำหรับการใช้ประโยชน์จากถั่วแดง ด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค ใช้ประโยชน์จากเมล็ดถั่วแดง ซึ่ง สรรพคุณของเมล็ดถั่วแดง มีดังนี้

 • ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย และ ป้องกันท้องผูก ช่วยกำจัดสารตกค้างที่สะสมในระบบทางเดินอาหาร
 • ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง
 • ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้
 • บำรุงเลือดและหัวใจ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ช่วยขับปัสสาวะ
 • ป้องกันอาการชา รักษาอาการชาตามนิ้วมือ นิ้วเท้า
 • ช่วยขับพิษออกจากร่างกาย
 • ช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ
 • บำรุงข้อและกระดูก บรรเทาอาการปวดตามข้อ ลดอาการอักเสบ
 • ช่วยรักษาแผล ทำให้แผลหายเร็วขึ้น

โทษของถั่วแดง

สำหรับการรับประทานถั่วแดง เพื่อการบำรุงร่างกายและรักษาโรค มีข้อควรแนะนำ สำหรับผู้ป่วยโรคเก๊าท์ ไม่ควรรัประทานถั่วแดง เนื่องจากอาจกระตุ้นห้อาการข้ออักเสบกำเริบ

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ เรารวบรวมสมุนไพรต่างๆ ซึ่งแบ่งตามลักษณะของการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย เช่น บำรุงเลือด บำรุงทางเดินหายใจ บำรุงทางเดินอาหาร เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพรรักษาหัวใจ
บำรงหัวใจและหลอดเลือด
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพรลดคอเรสเตอรัล สมุนไพร สมุนไพรลดไขมัน
ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรรักษาแผล สมุนไพรสมานแผล สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาแผล
สมุนไพรยาระบาย สมุนไพรรักษาท้องผูก สมุนไพร สมุนไพรไทย
ยาระบาย และ แก้ท้องผูก
สมุไพรขับประจำเดือน สมุนไพรสำหรับสตรี สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยถ่ายพยาธิ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพรแก้ท้องร่วง สมุไพรต้านแบคทีเรีย สมุนไพรไทย
แก้ท้องเสีย
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพรท่านชาย สมุนไพรไทย สมุนไพร
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
สมุนไพรน่ารู้ พืชสมุนไพร เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ เน้นพึ่งตนเองในเบื้องต้น ยาที่ได้มาจากพืช สัตว์ แร่ธาตุจากธรรมชาติ สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ และบำรุงร่างกายได้
หอมหัวใหญ่ สมุนไพรในครัว สมุนไพรกลิ่นฉุน สรรพคุณของหอมใหญ่
หอมหัวใหญ่
มังคุด เปลือกมังคุด สมุนไพร พืชเศรษฐกิจ
มังคุด
มะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพร พืชพื้นบ้าน
มะขามป้อม
มะระ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะระ
มะระ
ฟักทอง สรรพคุณของฟักทอง ประโยชน์ของฟักทอง สมุนไพร
ฟักทอง
มะรุม สมุนไพร ผักพื้นบ้าน สรรพคุณของมะรุม
มะรุม
มะตูม ต้นมะตูม สมุนไพร สรรพคุณของมะตูม
มะตูม
อบเชย สมุนไพรเครื่องเทศ สมุนไพรกลิ่นหอม สมุนไพร
อบเชย