สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ ช่วยขับพยาธิ ทำให้ร่างกายดี มีอะไรบ้าง

สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ พืชมีฤทธิ์ขับพยาธิและสิ่งมีชิวิตที่อยู่ในร่างกายออก ขับพยาธิโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุนไพรไทย

สมุนไพรสรรพคุณช่วยถ่ายพยาธิ 

สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ มีฤทธิ์ขับพยาธิและสิ่งมีชิวิตที่อยู่ในร่างกายออก สมุนไพรไทย มีฤทธิ์ช่วยขับพยาธิ ขับพยาธิโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ สมุนไพรอะไรขับพยาธิได้  สมุนไพร สรรพคุณใช้ถ่ายพยาธิ

ทุเรียนเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณทุเรียนเทศ ทุเรียนเทศ มะขาม สมุนไพร สมุนไพรไทย ผลไม้ มะขาม
มะละกอ สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของมะละกอ มะละกอ มะกรูด สมุนไพร สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรไทย มะกรูด
ปลาไหลเผือก พญารากเดี่ยว สมุนไพร สรรพคุณปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก กลิ้งกลางดง สมุนไพร สรรพคุณของกลิ้งกลางดง กลิ้งกลางดง
ลำไย ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของลำไย ลำไย ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
ทุเรียน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของทุเรียน ทุเรียน เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพรไทย สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง
ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า ลิ้นงูเห่า เสาวรส กระทกรกฝรั่ง สมุนไพร สรรพคุณของเสาวรส เสาวรส
สำรอง สมุนไพร ลูกสำรอง ลูกสำรอง สับปะรด สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
เข็มแดง สมุนไพร สรรพคุณของเข็มแดง เข็มแดง แคนา ดอกแค สมุนไพร สรรพคุณของต้นแค แคนา
ทับทิม สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของทับทิม ทับทิม มะเฟือง สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
ขนุน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของขนุน ขนุน หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพร สรรพคุณของหม่อนหม่อน
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพร สรรพคุณของหม่อนหม่อน กระเจี๊ยบ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ
ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ดีปลี กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียว
ผักแพว ผักไผ่ สมุนไพร ผักสวนครัวผักแพว ฟักเขียว ฟักแฟง สมุนไพร พืชสวนครัวฟักเขียว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้มโด่ไม่รู้ล้ม ข่อย กิ่งข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อยข่อย
พริก สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู ทุเรียน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของทุเรียน ทุเรียน
แตงกวา สมุนไพร สรรพคุณของแตงกวา สมุนไพรไทยแตงกวา สะเดา ดอกสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาสะเดา
กระเทียม สมุนไพร พืชสวนครับ สรรพคุณของกระเทียมกระเทียม มะนาว สมุนไพร สมุนไพรไทย มะนาว
ดาวเรือง ต้นดาวเรือง สมุนไพร ไม้มงคลดาวเรือง พลูคาว สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักคาวตองพลูคาว
แครอท ต้นแครอท ผักสวนครัว สมุนไพรแครอท บอระเพ็ด สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรรสขมบอระเพ็ด
ลูกเดือย เดือย ธัญพืช สมุนไพรลูกเดือย ฟักทอง สรรพคุณของฟักทอง ประโยชน์ของฟักทอง สมุนไพรฟักทอง
มะรุม สมุนไพร ผักพื้นบ้าน สรรพคุณของมะรุมมะรุม หอมหัวใหญ่ สมุนไพรในครัว สมุนไพรกลิ่นฉุน สรรพคุณของหอมใหญ่หอมหัวใหญ่
มะพร้าว พืชเศรษฐกิจ สรรพคุณของมะพร้าว สมุนไพรมะพร้าว อบเชย สมุนไพรเครื่องเทศ สมุนไพรกลิ่นหอม สมุนไพรอบเชย
มะระ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะระมะระ มะละกอ สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของมะละกอ มะละกอ
มะกรูด สมุนไพร สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรไทย มะกรูด มะตูม ต้นมะตูม สมุนไพร สรรพคุณของมะตูมมะตูม
กระเพรา กะเพรา สมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทยกระเพรา กระชาย ประโยชน์ของกระชาย สมุนไพร พืชสวนครัวกระชาย
กุยช่าย ต้นกุยช่าย สมุนไพร สรรพคุณของกุยช่ายกุยช่าย ชะมดต้น ฝ้ายผี สรรพคุณของชะมดต้น โทษของชะมดต้นชะมดต้น
ยอดกระถิน เมล็ดกระถิน กระถิน สมุนไพรกระถิน หอมแดง หอมหัวแดง ผักสวนครัว สมุนไพรหอมแดง
กำมะถันเหลือง ผงกำมะถันเหลือง สมุนไพร แร่ธาตุสมุนไพรกำมะถันเหลือง การบูร สมุนไพร สรรพคุณของการบูร การบูร
ชุมเห็ดเทศ ประโยชน์ของชุมเห็ดเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทยชุมเห็ดเทศ ขิง ต้นขิง สรรพคุณของขิง โทษของขิงขิง
ข่า ต้นข่า สรรพคุณของข่า ประโยชน์ของข่าข่า มะขาม สมุนไพร สมุนไพรไทย ผลไม้ มะขาม
  • จำปูน
  • ขี้เหล็กเทศ
  • จำปา

เนื่องจากประเทศไทย อยู่ในเขตร้อน ทำให้สิ่งมีชีวิต ประเภทตัวปรสิต หรือ พยาธิ จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาด ไม่ถูกหลักอนามัย พยาธิหากเข้าสู่ร่างกาย เป็สาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคลำไส้ โรคตับ โรคปอด โรคสมอง เป็นต้น

พยาธิ คือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งหากพยาธิเข้าสู่ร่างกายจะแย่งสารอาหาร ดูดเลือด และ ปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต พยาธิจะปะปนอยู่ในธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมัน เช่น ในดิน ในน้ำ ในเนื้อสัตว์ พืชผักต่าง ๆ น้ำดื่ม เป็นต้น

การเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ของพยาธิ

โดยมากแล้วพยาธิจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางผิวหนังโดยการสัมผัส และ ทางการกินอาหาร ผ่านทางปาก ซึ่งพยาธิที่เข้าสู่ร่างกายนั้นตอนแรกจะเป็นไข่ ต่อมาก็เจริญเติบโตและขยายพันธ์จนเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ความอันตรายของพยาธิเมื่อเข้าสู่ร่างกาย

พยาธิ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะแย่งสารอาหารที่มนุษย์ต้องการ ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ซึ่งอาการของโรคพยาธิขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของพยาธิ หากมีพยาธิจำนวนมาก อาการที่พบเบื่องต้น คือ ท้องอืด ท้องเฟ้อ เบื่ออาหาร เจ็บตับ ผอม ตัวเหลือง ตับแข็ง เกิดท้องมาน

การป้องกันการเกิดโรคพยาธิ

สำหรับการป้องกันการเกิดโรคพยาธิ ต้องป้องกันไม่ให้มีพยาธิเข้าสู่ร่างกาย โดยข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

  • รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย
  • ดื่มน้ำสะอาด
  • ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
  • ป้องกันอาหารไม่ให้แมลงวันหรือพาหะต่างๆเข้ามาวางไข่
  • สวมใส่รองเท้าหากต้องมีภาวะเสี่ยงต่อเชื้อโรค ป้องกันการโดนแมลงพาหะกัดของ
  • รักษาความสะอาดของบ้านและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้
แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า
ลิ้นงูเห่า
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก สมุนไพรไทย
พริก
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
สำหรับ พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆนั้น มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยกประเภทของสมุนไพรได้ตามประโยชน์ในการรักษาโรค เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา มีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร รักษากระเพาะ บำรุงทางเดินอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพรเพิ่ความงาม
เพื่อความสวยงาม
สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สมุนไพรไทย
แก้ปวด และ แก้อักเสบ
สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษในร่างกาย
ช่วยขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย
แก้นอนไม่หลับ และ ช่วยผ่อนคลาย
สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรไทย สมุนไพรปรับความดัน
ลดความดัน
สมุนไพรบำรุงผิวพรรณ รักษาแผล
บำรุงผิว และ รักษาโรคผิวหนัง
สุขภาพน่ารู้
ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลร่างกาย เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการดูแลร่างกาย ตั้งแต่เรื่องอาหาร การบำรุงความงามของร่างกาย ซึ่งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย

ความสวยความงาม เรื่องของผู้หญิง
ความสวยงาม

อาหารสุขภาพ อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารสุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก
แม่และเด็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรมีอะไรบ้าง
สมุนไพร