สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ ช่วยขับพยาธิ ทำให้ร่างกายดี มีอะไรบ้าง

สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ พืชมีฤทธิ์ขับพยาธิและสิ่งมีชิวิตที่อยู่ในร่างกายออก ขับพยาธิโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุนไพรไทย

สมุนไพรสรรพคุณช่วยถ่ายพยาธิ 

สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ มีฤทธิ์ขับพยาธิและสิ่งมีชิวิตที่อยู่ในร่างกายออก สมุนไพรไทย มีฤทธิ์ช่วยขับพยาธิ ขับพยาธิโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ สมุนไพรอะไรขับพยาธิได้  สมุนไพร สรรพคุณใช้ถ่ายพยาธิ

ขิง สมุนไพร สรรพคุณของขิง ขิง
มะระ สมุนไพร สรรพคุณของมะระ มะระ โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม่รู้ล้ม
กระวาน สมุนไพร เครื่องเทศ กระวาน พลูคาว สมุนไพร สมุนไพรไทย พลูคาว
ทุเรียนเทศ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณทุเรียนเทศ ทุเรียนเทศ มะขาม สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ผลไม้ มะขาม
มะละกอ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของมะละกอ มะละกอ มะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ มะกรูด
ปลาไหลเผือก พญารากเดี่ยว สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ปลาไหลเผือก กลิ้งกลางดง สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของกลิ้งกลางดง กลิ้งกลางดง
ลำไย สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของลำไย ลำไย ดีปลี สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
ทุเรียน สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของทุเรียน ทุเรียน เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง
ลิ้นงูเห่า สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ หญ้าลิ้นงูเห่า ลิ้นงูเห่า เสาวรส กระทกรกฝรั่ง สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ เสาวรส
สำรอง สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ลูกสำรอง ลูกสำรอง สับปะรด สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
เข็มแดง สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของเข็มแดง เข็มแดง แคนา ดอกแค สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ แคนา
ทับทิม สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของทับทิม ทับทิม มะเฟือง สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
ขนุน สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของขนุน ขนุน หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ หม่อน
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ หม่อน กระเจี๊ยบ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ
ดีปลี สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของดีปลี ดีปลี กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ กระเจี๊ยบเขียว
ผักแพว สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ผักแพว ฟักเขียว สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ฟักเขียว
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ โด่ไม่รู้ล้ม ข่อย สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ข่อย
พริก สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู ทุเรียน สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของทุเรียน ทุเรียน
แตกวา สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ แตงกวา สะเดา สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สะเดา
กระเทียม สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ กระเทียม มะนาว สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ มะนาว
ดาวเรื่อง สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ดาวเรือง พลูคาว สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ พลูคาว
แครอท สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ แครอท บอระเพ็ด สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ บอระเพ็ด
เดือย สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ลูกเดือย ฟักทอง สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ฟักทอง
มะรุม สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ มะรุม หอมหัวใหญ่ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ หอมหัวใหญ่
มะพร้าว สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ มะพร้าว อบเชย สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ อบเชย
มะระ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ มะระ มะละกอ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของมะละกอ มะละกอ
มะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ มะกรูด มะตูม สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ มะตูม
กระเพรา สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ กระเพรา กระชาย สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ โสมไทย กระชาย
กุยช่าย สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ กุยช่าย ชะมดต้น สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ชะมดต้น
กระถิน สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ กระถิน หอมหัวแดง สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ หอมแดง
กำมะถันเหลือง ผงกำมะถันเหลือง สมุนไพร แร่ธาตุสมุนไพรกำมะถันเหลือง การบูร สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของการบูร การบูร
ชุมเห็ดเทศ สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ชุมเห็ดเทศ ขิง สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ขิง
ข่า สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ข่า มะขาม สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ผลไม้ มะขาม

เนื่องจากประเทศไทย อยู่ในเขตร้อน ทำให้สิ่งมีชีวิต ประเภทตัวปรสิต หรือ พยาธิ จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาด ไม่ถูกหลักอนามัย พยาธิหากเข้าสู่ร่างกาย เป็สาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคลำไส้ โรคตับ โรคปอด โรคสมอง เป็นต้น

พยาธิ คือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งหากพยาธิเข้าสู่ร่างกายจะแย่งสารอาหาร ดูดเลือด และ ปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต พยาธิจะปะปนอยู่ในธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมัน เช่น ในดิน ในน้ำ ในเนื้อสัตว์ พืชผักต่าง ๆ น้ำดื่ม เป็นต้น

การเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ของพยาธิ

โดยมากแล้วพยาธิจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางผิวหนังโดยการสัมผัส และ ทางการกินอาหาร ผ่านทางปาก ซึ่งพยาธิที่เข้าสู่ร่างกายนั้นตอนแรกจะเป็นไข่ ต่อมาก็เจริญเติบโตและขยายพันธ์จนเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ความอันตรายของพยาธิเมื่อเข้าสู่ร่างกาย

พยาธิ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะแย่งสารอาหารที่มนุษย์ต้องการ ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ซึ่งอาการของโรคพยาธิขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของพยาธิ หากมีพยาธิจำนวนมาก อาการที่พบเบื่องต้น คือ ท้องอืด ท้องเฟ้อ เบื่ออาหาร เจ็บตับ ผอม ตัวเหลือง ตับแข็ง เกิดท้องมาน

การป้องกันการเกิดโรคพยาธิ

สำหรับการป้องกันการเกิดโรคพยาธิ ต้องป้องกันไม่ให้มีพยาธิเข้าสู่ร่างกาย โดยข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

  • รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย
  • ดื่มน้ำสะอาด
  • ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
  • ป้องกันอาหารไม่ให้แมลงวันหรือพาหะต่างๆเข้ามาวางไข่
  • สวมใส่รองเท้าหากต้องมีภาวะเสี่ยงต่อเชื้อโรค ป้องกันการโดนแมลงพาหะกัดของ
  • รักษาความสะอาดของบ้านและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย