โรคไม่ติดต่อ มีอะไรบ้าง สาเหตุของโรค การรักษาต้องทำอย่างไร

โรคไม่ติดต่อ หรือ โรคเอ็นซีดี ( Non-communicable disease ) คือ ภาวะการเกิดโรคที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อโรค โดยเกิดจากความผิดปรกติของอวัยวะ และ พฤติกรรมการดำรงค์ชีวิต เป็นหลัก สาเหตุของโรคไม่ติดต่อ การรักษาโรค และ การป้องกันโรค ต้องทำอย่งาไร

โรคไม่ติดต่อ โรคต่างๆ สาเหตุการเกิดโรค การรักษาโรค

โรคที่ไม่ติดต่อ ( Non-communicable disease ) คือ โรคที่เกิดกับมนุษย์ โดยสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อจากสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่โรคจากติดเชื้อ การสัมผัสผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ ไม่ทำให้เกิดโรค การสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่มีผลต่อการเกิดโรค

โรคเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ

โรคไม่ติดต่อ มักเกิดจากพฤติกรรมการดำรงค์ชีวิต ที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ หรือ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม กลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ จะเกิดมากในคนวัยทำงาน ที่มีความเครียดสูง ไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะของโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในโลหิตสูง โรคความดันเลือดโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคทางพันธุกรรม โรคไตและโรคสมอง  เป็นต้น

สรุปว่า โรคไม่ติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติ หรือ ความเสื่อมโทรมของร่างกาย และ จิตใจ โดยโรคไม่ตอดต่อไม่เกิดจากการติดเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตใดๆ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

สำหรับการเกิดโรคไม่ติดต่อ นั้น เกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • เกิดจากความผิดปกติในการใช้พลังงานของร่างกาย ( Metabolism )
 • เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ร่างกายตามอายุที่เพิ่มขึ้น
 • เกิดจากภาวะการขาดสารอาหาร
 • เกิดจากความผิดปรกติของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ
 • เกิดจากมีความผิดปกติของระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย
 • เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมมาแต่กำเนิด

พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ นั้นมีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี  สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆได้

การป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สำหรับการป้องกันการเกิด โรคไม่ติดต่อ ต้องปรับที่ปัจจัยทีสามารถควบคุมได้ เช่น พฤติกรรมการดำรงค์ชีวิต ความแข็งแรงของร่างกาย สภาพแวดล้อมที่ดี พฤติกรรมต่างๆที่ทำร่ายสุขภาพจิต เช่น ความเครียด อาหาร การพักผ่อน โดยเราได้ทำการแยกข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการเป็นโรค มีดังนี้

 1. ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยขน์
 2. ดูแลสุขภาพจิต ให้อยู่ในสภาวะปรกติ โดยสร้างความอบอุ่น ลดความเครียดในจากการดำเนินชีวิตต่างๆ
 3. ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะเสี่ยง เครียด และ กดดันต่างๆ
 4. ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นที่สะอาด และปราศจากมลภาวะ ทั้งหลาย
 5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งอันตรายต่างๆ

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน

ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove
สมุนไพรน่ารู้
รางจืด ว่านรางจืด สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืด
รางจืด
พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทย
พริกไทย
เห็ดหอม ต้นเห็ดหอม สมุนไพร เห็ด
เห็ดหอม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว
ตำลึง
คื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่าย
คื่นฉ่าย
ต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลู
ชะพลู
มะเขือเทศ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพร
เตย