สมุนไพรแก้ไอ สรรพคุณช่วยขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ มีอะไรบ้าง

สมุนไพรแก้ไอและขับเสมหะ พืชที่มีสรรพคุณลดอาการไอและทำให้เสมหะออกจากร่างกาย พืชที่มีฤทธิ์ร้อนทำให้หายใจคล้อง ลักษณะของสมุนไพรแก้ไอและขับเสมหะเป็นอย่างไร

สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สมุนไพรทำให้ชุ่มคอ

สมุนไพรสรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ

สมุนไพรแก้ไอ และ ขับเสมหะ พืชสมุนไพร พืชพื้นบ้าน ช่วยบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ คันคอ หืดหอบ จากอากาศเปลี่ยนแปลง ยาจากธรรมชาติ ใช้อะไรทำให้อาการเหล่านี้หายได้

ถั่งเช่า สมุนไพร สรรพคุณของถั่งเช่า ถั่งเช่า
ขิง สมุนไพร สรรพคุณของขิง ขิง บอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ด บอระเพ็ด
มะตูม สมุนไพร สรรพคุณของมะตูม มะตูม โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม่รู้ล้ม
กระวาน สมุนไพร เครื่องเทศ กระวาน มะระ สมุนไพร สรรพคุณของมะระ มะระ
ฝรั่ง สมุนไพรแก้ไอ ผลไม้ สรรพคุณของฝรั่ง ฝรั่ง รากสามสิบ สมุนไพร สรรพคุณรากสามสิบ รากสามสิบ
ทุเรียนเทศ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณทุเรียนเทศ ทุเรียนเทศ มะขาม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ผลไม้ มะขาม
มะกรูด สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะกรูด ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร
จันทน์เทศ จันทน์หอม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ จันทน์เทศ ขมิ้น สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ขมิ้น
กลิ้งกลางดง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของกลิ้งกลางดง กลิ้งกลางดง ฝาง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของฝาง ฝาง
ตะไคร้ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้ ปลาไหลเผือก พญารากเดี่ยว สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก
หญ้าปักกิ่ง หญ้าเทวดา สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของหญ้าปักกิ่ง หญ้าปักกิ่ง ดีปลี สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง เสลดพังพอน สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของเสลดพังพอน เสลดพังพอน
ผักชีฝรั่ง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของผักชี ผักชีฝรั่ง หนุมานประสานกาย สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของหนุมานประสานกาย หนุมานประสานกาย
ลิ้นงูเห่า สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ หญ้าลิ้นงูเห่า ลิ้นงูเห่า ผักชายา ผักไชยา ต้นผงูรส คะน้าเม็กซิโก ผักไชยา
บัวหลวง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของบัวหลวง บัวหลวง เสาวรส กระทกรกฝรั่ง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ เสาวรส
หญ้าคา สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของหญ้าคา หญ้าคา กระจับ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของกระจับ กระจับ
ท้ายยายม่อม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของท้าวยายม่อม ท้าวยายม่อม สำรอง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ลูกสำรอง ลูกสำรอง
เข็มแดง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของเข็มแดง เข็มแดง แคนา ดอกแค สมุนไพร สรรพคุณของต้นแค แคนา
กระทือ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของกระทือ กระทือ มะเฟือง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
ส้มโอ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณส้มโอ ส้มโอ แห้ว สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณแห้ว แห้ว
บุก สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณบุก บุกคางคก บอน สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของบอน บอน
กระเจี๊ยบ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ หญ้าขัด สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของหญ้าขัด หญ้าขัด
เก๊กฮวย สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของเก็กฮวย เก็กฮวย ชะมวง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของชะมวง ชะมวง
ยางนา สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของยางนา ยางนา อ้อย สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของอ้อย อ้อย
ดอกคำฝอย คำฝอย สมุนไพร สรรพคุณของคำฝอย คำฝอย ปีบ กาสะลอง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ปีบ
งาดำ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของงาดำ งาดำ ไมยราบ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของไมยราบ ไมยราบ
ถั่งเช่า สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ถั่งเช่า มะเขือพวง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะเขือพวง
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ หม่อน ดีปลี สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
ผักกระเฉด สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ผักกระเฉด ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ โด่ไม่รู้ล้ม มะลิ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะลิ
บอระเพ็ด สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ บอระเพ็ด ส้มแขก สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ส้มแขก
ยี่หร่า สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ยี่หร่า ฟักเขียว สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ฟักเขียว
มะเขือยาว สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะเขือยาว ผักแพว สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ผักแพว
พริก สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู มะยม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะยม
ฟักข้าว สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ฟักข้าว สะเดา สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สะเดา
กระเทียม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ กระเทียม ข่อย สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ข่อย
ดาวเรื่อง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ดาวเรือง พลูคาว สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ พลูคาว
พริก สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู กานพลู สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ กานพลู
มะนาว สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะนาว ฝรั่ง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ฝรั่ง
คื่นฉ่าย สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ คื่นฉ่าย ชะพลู สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ชะพลู
พริกไทย สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ พริกไทย ฟักทอง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ฟักทอง
หอมหัวใหญ่ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ หอมหัวใหญ่ มะขามป้อม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะขามป้อม
ชะมดต้น สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ชะมดต้น อบเชย สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ อบเชย
มะระ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะระ มะกรูด สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะกรูด
มะตูม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะตูม มะพร้าว สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มะพร้าว
หอมหัวแดง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ หอมแดง กระเพรา สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ กระเพรา
สะระแหน่ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สะระแหน่ ย่านาง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ย่านาง
ผักชี สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ผักชี โหระพา สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ โหระพา
ข่า สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ข่า มะขาม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ผลไม้ มะขาม
หมามุ้ย สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ หมามุ่ย ผักโขม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ผักโขม
ตะไคร้ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ตะไคร้ ขิง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ขิง
เกลือ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ เกลือ สารส้ม สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สารส้ม
การบูร สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของการบูร การบูร น้ำตาล สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ น้ำตาล
ดีเกลือ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ดีเกลือ รังนกนางแอ่น สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ รังนกนางแอ่น
น้ำผึ้ง สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ น้ำผึ้ง ชุมเห็ดเทศ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ชุมเห็ดเทศ
ขมิ้น สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ ขมิ้นชัน รากสามสิบ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ รากสามสิบ
แมงลัก ใบแมงลัก สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ แมงลัก สับปะรด สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
 • ขี้เหล็กอเมริกัน
 • ผักขวง
 • จำปา
 • ขี้เหล็กเทศ
 • สะเดาดิน

สมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้ไอและขับเสมหะ จะมีสรรพคุณคือ ทำให้ชุมคอ ลดการเกิดอาหารระคายเคืองที่ลำคอได้ โดยการใช้ประโยชน์สมุนไพร สามารถนมาใช้ได้ในรูปแบบยาต้ม หรือ ยาอม หรือ ยาลูกกรอน เป็นต้น ลักษณะเด่นของสมุนไพรแก้ไอ และ ขับเสมหะ จะเป็น สมุนไพรรสเผ็ดร้อน และ สมุนไพรรสเปรี้ยว

อาการไอ คือ อาการการตอบสนองของร่างกาย เพื่อกำจัดของเสีย หรือ สิ่งแปลกปลอมออกจากระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร อาการสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ อาการไอแห้ง และ อาการไอมีเสมหะ โดยปกติแล้วอาการไอ สามารถหายเองได้ภายใน 3 สัปดาห์

สาเหตุของอาการไอ

 • เกิดจากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ
 • โรคภูมิแพ้
 • เกิดโรคทางเดินหายใจชนิดเรื้อรัง เช่น โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น
 • การระคายเคืองที่ระบบทางเดินหายใจ เช่น การสูดฝุ่นหรือควัน เป็นต้น
 • การสูบบุหรี่ อาจทำให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดลมโป่งพอง เป็นต้น
 • น้ำมูกไหลลงคอ จากภาวะการอักเสบที่จมูก เป็นต้น

เสมหะ คือ สารคัดหลั่งภายในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งร่างกายสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เสมหะในลำคอสร้างความรำคาญให้กับระบบการหายใจ แต่โดยปกติแล้ว เสมหะจะเกิดเพียง 2-3 ครั้งต่อวัน แต่มีเสมหะในลำคอตลอดเวลา ถือว่าไม่ปกติ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดเสมหะในลำคอตลอดเวลา

 • เกิดจากพฤติกรรมที่ใช้เสียงผิดวิธี เช่น พูดมาก อ้าปากพูดมาก ๆ ส่งผลให้อากาศเข้าสู่ลำคอเรามากขึ้น ร่างกายจึงปรับตัวให้ลำคอมีความชุ่มชื้น ด้วยการสร้างเสมหะ
 • การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งโรคที่มีโอกาสำให้เสมหะสร้างขึ้นมาก เช่น โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ โรคไซนัสอักเสบ โรคหือ โรคหลอดลมอักเสบ ติดเชื้อที่ลำคอ กรดไหลย้อน หรือ ภูมิแห้อาหาร เป็นต้น

ลักษณะของเสมหะ

อาการไอที่มีเสมหะ หรือ เสลด มีลักษณะของเสมหะที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงอาหารได้ โดยรายละเอียด ดังนี้

 • อาการไอมีเสมหะใสๆ ไม่มีสี อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือ เชื้อแบคทีเรีย
 • อาการไอมีเสมหะสีเขียวค้น แสดงเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • อาการไอเสมหะมีสีชมพู แสดงว่า มีอาการอักเสบ จนเกิดเลือดปน ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษา

การบรรเทาอาการไอและการมีเสมหะ

สำหรับอาการไอหรือมีเสมหะ สามารถบรรเทาอาการเหล่าโดย มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

 • กินอาหารให้เหมาะสม หากมีเสมหะภายในลำคอ ควรเลือกกินอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อน เนื่องจากความเผ็ดร้อน จากสมุนไพรไทย มีฤทธิ์ช่วยขับเสมหะ และ ช่วยการหายใจสะดวกขึ้น หลีกเลี่ยงอาหาร ประเภททอด และ ขนมหวาน
 • กินอาหารที่มีวิตามินซีสูง วิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะมีวิตามินซีสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • ฝึกบริหารการหายใจ การสูดลมหายใจเข้าปอดช้า ๆ เน้นการหายใจเข้าออกยาว ๆ และ ช้า ๆ ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับหลอดลม และ ระบบทางเดินหายใจ