สมุนไพรช่วยขับสารพิษในร่างกาย ช่วยล้างพิษ มีอะไรบ้าง

สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ลักษณะเป็นพืชที่กระตุ้นการขับของเสียออกจากร่างกาย ดูดซับสารพิษ กระตุ้นการขับเหงื่อ ขับถ่าย ทำให้อาเจียน เพื่อลดการสะสมของพิษในร่างกาย

สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษในร่างกาย

สมุนไพรสรรพคุณล้างพิษ

สมุนไพรช่วยขับสารพิษ พืชที่ช่วยล้างพิษ ทำให้สารพิษออกจากร่างกาย สมุนไพรแก้พิษและล้างพิษ สมุนไพรไทย มีฤทธิ์กำจัดสารพิษ มีอะไรบ้าง สมุนไพร สรรพคุณล้างพิษ กระตุ้นให้ขับถ่าย กระตุ้นเหงื่อ

บอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ด บอระเพ็ด
หมามุ่ย สมุนไพร สรรพคุณหมามุ่ย หมามุ่ย ขิง สมุนไพร สรรพคุณของขิง ขิง
แก้วมังกร ผลไม้ สมุนไพร แก้วมังกร บัวบก ใบบัวบก สมุนไพร บัวบก
กวาวเครือขาว สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สมุนไพรนมโต กวาวเครือขาว ฝรั่ง สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ผลไม้ สรรพคุณของฝรั่ง ฝรั่ง
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง ตะลิงปลิง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของตะลิงปลิง ตะลิงปลิง
ปลาไหลเผือก พญารากเดี่ยว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ปลาไหลเผือก กระชาย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ โสมไทย กระชาย
หญ้าปักกิ่ง หญ้าเทวดา สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ หญ้าปักกิ่ง ดีปลี สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง เสลดพังพอน สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของเสลดพังพอน เสลดพังพอน
หนุมานประสานกาย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของหนุมานประสานกาย หนุมานประสานกาย เสาวรส กระทกรกฝรั่ง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ เสาวรส
ผักชีฝรั่ง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของผักชี ผักชีฝรั่ง พิษนาศน์ ต้นพิษนาศน์ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ พิษนาศน์
ลูกแพร์ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของลูกแพร์ ลูกแพร์ ผักกระเฉด สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของผักกระเฉด ผักกระเฉด
ผักตำลึง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ตำลึง ผักตำลึง เห็ดเข็มทอง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง เห็ดเข็มทอง
บัวหลวง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของบัวหลวง บัวหลวง สับปะรด สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
กระจับ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของกระจับ กระจับ หญ้าขัด สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของหญ้าขัด หญ้าขัด
เข็มแดง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของเข็มแดง เข็มแดง แคนา ดอกแค สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ แคนา
กระท้อน สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของกระท้อน กระท้อน มะเฟือง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
บุก สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณบุก บุกคางคก แห้ว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณแห้ว แห้ว
ถั่วเขียว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพุคณถุ่วเขียว ถั่วเขียว ส้มโอ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณส้มโอ ส้มโอ
กระเจี๊ยบ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ ถั่วแดง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณถั่วแดง ถั่วแดง
แก้วมังกร สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร ชะมวง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของชะมวง ชะมวง
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ หม่อน เก๊กฮวย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของเก็กฮวย เก็กฮวย
รากสามสิบ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ รากสามสิบ ผักกระเฉด สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ผักกระเฉด
กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือพวง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ มะเขือพวง
ยี่หร่า สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ยี่หร่า ผักแพว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ผักแพว
กระเจียว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ดอกกระเจียว ฟักข้าว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ฟักข้าว
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ โด่ไม่รู้ล้ม กานพลู สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ กานพลู
มะระ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ มะระ พริก สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู
กระเทียม สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ กระเทียม พลูคาว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ พลูคาว
สะเดา สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สะเดา ผักบุ้ง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ผักบุ้ง
มะพร้าว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ มะพร้าว ดาวเรื่อง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ดาวเรือง
บอระเพ็ด สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ บอระเพ็ด เดือย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ลูกเดือย
มะนาว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ มะนาว รางจืด สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ รางจืด
พริกไทย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ พริกไทย เผือก สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ เผือก
เตย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ เตย ตำลึง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ตำลึง
คื่นฉ่าย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ คื่นฉ่าย หอมหัวใหญ่ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ หอมหัวใหญ่
มะขามป้อม สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ มะขามป้อม มะเขือเทศ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ มะเขือเทศ
กระเพรา สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ กระเพรา กุยช่าย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ กุยช่าย
อบเชย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ อบเชย หมามุ้ย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ หมามุ่ย
สะระแหน่ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สะระแหน่ มะพร้าว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ มะพร้าว
หอมหัวแดง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ หอมแดง ผักชีฝรั่ง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ผักชีฝรั่ง
บัวบก สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ บัวบก ผักชี สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ผักชี
โหระพา สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ โหระพา กระชาย สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของกระชาย กระชาย
ขิง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ขิง ข่า สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ข่า
ย่านาง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ย่านาง อัญชัน สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ อัญชัน
ผักโขม สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ผักโขม ตะไคร้ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้
ดินประสิว โพแทสเซียมไนเตรต ประโยชน์ของดินประสิว โทษของดินประสิวดินประสิว ชุมเห็ดเทศ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ชุมเห็ดเทศ
ขมิ้นขัน สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ขมิ้นชัน การบูร สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ สรรพคุณของการบูร การบูร
แก้วแกลบ สมุนไพรแร่ธาตุ รสเย็น ช่วยขับปัสสาวะแก้วแกลบ หินฟันม้า สมุนไพรแร่ธาตุ ช่วยแก้พิษ ลดอาการอักเสบหินฟันม้า
ดินเหนียว สมุนไพรแร่ธาตุ ช่วยดับพิษอักเสบ แก้มึนชาดินเหนียว ดินสอพอง สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ดินสอพอง
ดีเกลือ สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ดีเกลือ ฟักเขียว สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษ ฟักเขียว

คุณสมบัติของพืชที่ล้างพิษ คือ มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นให้ขับของเสียออกจากร่างกาย ไม่ว่าจะทางรูขุมขน ปัสสาวะ อุจจาระ หรือ การอาเจียน รวมถึงช่วยดูดซับสารเคมีที่มีพิษต่างๆ

ความจำเป็นในการล้างพิษ

เนื่องจากชีวิตเรามีคุณค่า ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ให้ยาวนานที่สุด แต่สภาพสังคมและสิิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพที่แข็งแรง เพราะมีมลพิษต่างๆมากมาย ร่างกายได้รับสารพิษโดยไม่รู้ตัว และ เกิดการสะสมโดยไม่มีการดูแล หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย สะสมทีละนิดไม่ว่าจะเป็นหลอดลม กระเพาะอาหาร ลำไส้ เส้นเลือด ตับ ไต ปอด ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆได้

ช่องทางที่ทำให้สารพิษเข้าสู่ร่างกาย

สำหรับสารพิษต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายของเรานั้น ก็มาจากช่องทางต่างๆ สรุปได้ มี 3 ช่องทางหลักๆ คือ การหายใจ การสัมผัส และ การกินอาหาร ซึ่งเป็นช่องทางพื้นฐานในการรับสารอาหารของร่างกาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • การหายใจ การสูดดมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย มาจากสภาพอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ เช่น ควันพิษ ฝุ่น สารเคมีระคายเคืองต่างๆ ทำให้เกิดความเป็นพิษ จากการดูดซับที่เยื่อบุและเมือกของระบบทางเดินหายใจ ทั้ัง ปาก คอ จมูก และ ปอด
  • การสัมผัสกับผิวหนัง ผิวหนังของเราเป็นส่วนที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษง่ายที่สุด การชะล้างร่างกาย หากไม่สะอาดจะเกิดการสะสมของสารพิษต่างๆตามผิวหนัง และ หากผิวหนังไม่ปรกติ มีแผล สารพิษและเชื้อโรคก็เข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น เมื่อสารพิษเข้าสู่ผิวหนัง สามารถเข้าสู่ระบบไหลเวียนของโลหิต สามารถเป็นอันตรายต่ออวัยวะทุกส่วนได้
  • การกินอาหาร การรักประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารแคมี เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ง่าย และ เข้าสู่ร่างกายและสะสมได้เร็วมาก เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร ทั้ง ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และ ลำไส้ใหญ่