สมุนไพรช่วยลดไข้ ลดความร้อนในร่างกาย แก้อาการไข้ มีอะไรบ้าง

สมุนไพรช่วยลดไข้ พืชที่มีสรรพคุณทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง หากอุณหภูมิร่างกายสูงนานๆทำให้ช็อกมีผลต่อระบบสมองได้ ลักษณะของพืชที่ช่วยลดไข้เหล่านี้มีอะไรบ้าง

สมุนไพรลดไข้ แก้ไข้ ลดความร้อนในร่างกาย

สมุนไพรสรรพคุณลดไข้

สมุนไพรลดไข้ พืชที่ช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง จากอาการป่วย อาการอักเสบทั้งหลาย สมุนไพรช่วยลดไข้ สมุนไพรอะไรบ้าง สรรพคุณช่วยลดไข้ แก้ไข้ พืชพื้นบ้าน ทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง สมุนไพรจากธรรมชาติ สมุนไพร ยาลดไข้ ลดความร้อน

บอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ด บอระเพ็ด
ดอกคำฝอย สมุนไพร สรรพคุณของคำฝอย ดอกคำฝอย ขิง สมุนไพร สรรพคุณของขิง ขิง
บัวบก ใบบัวบก สมุนไพร บัวบก โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม่รู้ล้ม
กระวาน สมุนไพร เครื่องเทศ กระวาน มะระ สมุนไพร สรรพคุณของมะระ มะระ
มะขาม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ผลไม้ มะขาม ฝรั่ง สมุนไพรลดไข้ ผลไม้ สรรพคุณของฝรั่ง ฝรั่ง
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ทุเรียนเทศ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณทุเรียนเทศ ทุเรียนเทศ
ขมิ้น สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ขมิ้น ตะลิงปลิง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของตะลิงปลิง ตะลิงปลิง
ฝาง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของฝาง ฝาง จันทน์เทศ จันทน์หอม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด จันทน์เทศ
ตังกุย โกฐเชียง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ตังกุย กลิ้งกลางดง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของกลิ้งกลางดง กลิ้งกลางดง
ตะไคร้ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้ ปลาไหลเผือก พญารากเดี่ยว สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ปลาไหลเผือก
หญ้าปักกิ่ง หญ้าเทวดา สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด หญ้าปักกิ่ง ดีปลี สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
อโวคาโด้ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพุคณของอะโวคาโด้ อะโวคาโด้ เสลดพังพอน สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของเสลดพังพอน เสลดพังพอน
ทุเรียน สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของทุเรียน ทุเรียน ลำไย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของลำไย ลำไย
จิงจูฉ่าย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของจิงจูฉ่าย จิงจูฉ่าย มังคุด สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของมังคุด มังคุด
พิษนาศน์ ต้นพิษนาศน์ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด พิษนาศน์ หนุมานประสานกาย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของหนุมานประสานกาย หนุมานประสานกาย
ลูกแพร์ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของลูกแพร์ ลูกแพร์ ผักชีฝรั่ง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของผักชี ผักชีฝรั่ง
เสาวรส กระทกรกฝรั่ง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด เสาวรส ลิ้นงูเห่า สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด หญ้าลิ้นงูเห่า ลิ้นงูเห่า
กระจับ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของกระจับ กระจับ บัวหลวง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของบัวหลวง บัวหลวง
สำรอง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ลูกสำรอง ลูกสำรอง สับปะรด สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
เข็มแดง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของเข็มแดง เข็มแดง ท้ายยายม่อม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของท้าวยายม่อม ท้าวยายม่อม
กระทือ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของกระทือ กระทือ มะเฟือง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
แห้ว สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณแห้ว แห้ว กระท้อน สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของกระท้อน กระท้อน
ส้มโอ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณส้มโอ ส้มโอ ถั่วเขียว สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพุคณถุ่วเขียว ถั่วเขียว
บุก สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณบุก บุกคางคก บอน สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของบอน บอน
อินทนิล สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของอินทนิล อินทนิล หญ้าขัด สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของหญ้าขัด หญ้าขัด
แก้วมังกร สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร กระเจี๊ยบ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ
เก๊กฮวย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของเก็กฮวย เก็กฮวย ชะมวง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของชะมวง ชะมวง
อ้อย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของอ้อย อ้อย ยอ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ยอ
รากสามสิบ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด รากสามสิบ ดอกคำฝอย คำฝอย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด คำฝอย
กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด กระเจี๊ยบเขียว มะเขือพวง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด มะเขือพวง
ดีปลี สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของดีปลี ดีปลี ทุเรียน สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของทุเรียน ทุเรียน
ผักกระเฉด สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ผักกระเฉด มะลิ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด มะลิ
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด หม่อน โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด โด่ไม่รู้ล้ม
มะยม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด มะยม ผักแพว สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ผักแพว
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ข่อย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ข่อย
ฟักข้าว สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ฟักข้าว ฟักเขียว สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ฟักเขียว
สะเดา สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สะเดา กระเทียม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด กระเทียม
พริก สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู มะนาว สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด มะนาว
กานพลู สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด กานพลู แตกวา สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด แตงกวา
เผือก สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด เผือก บอระเพ็ด สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด บอระเพ็ด
พลูคาว สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด พลูคาว รางจืด สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด รางจืด
บัวบก สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด บัวบก พริกไทย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด พริกไทย
เตย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด เตย ชะอม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ชะอม
ตำลึง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ตำลึง หอมหัวใหญ่ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด หอมหัวใหญ่
มังคุด ราชินีแห่งผลไม้ ผลไม้ สรรพคุณของมังคุด มังคุด มะขามป้อม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด มะขามป้อม
อบเชย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด อบเชย มะระ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด มะระ
มะรุม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด มะรุม มะตูม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด มะตูม
มะพร้าว สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด มะพร้าว หอมหัวแดง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด หอมแดง
มะกอก สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด มะกอก กุยช่าย สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด กุยช่าย
สะระแหน่ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สะระแหน่ โหระพา สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด โหระพา
ผักชี สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ผักชี ผักชีฝรั่ง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ผักชีฝรั่ง
ทานาคา สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ทานาคา ย่านาง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ย่านาง
ชะมดต้น สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ชะมดต้น ตะไคร้ สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้
ขิง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ขิง มะขาม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ผลไม้ มะขาม
การบูร สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด สรรพคุณของการบูร การบูร สมุนไพรแร่ธาตุ หินปะการัง วัตถุธาตุ ช่วยรักษาแผลหินปะการัง
ดินขุยปู ดินรูปู สรรพคุณของดินรูปู ประโยชน์ของดินขุยปูดินขุยปู น้ำผึ้ง สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด น้ำผึ้ง
ขมิ้นขัน สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ขมิ้นชัน ผักโขม สมุนไพรลดไข้ สมุนไพรรักษาหวัด ผักโขม

สมุนไพรลดไข้ นั้นสรรพคุณของตัวสมุนไพร คือ เป็นยาเย็น มีน้ำมาก ช่วยลดอุณหภูมิ และ แก้กระหายน้ำได้ ช่วยชดเชยการขาดน้ำ ซึ่งการมีไข้ หากมีน้ำ และ ความหวาน จะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากขึ้น เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย

ปัญหาอาการมีไข้

การมีอาการมีไข้นั้น โดยปรกตินั้นไม่ถือว่ามีอันตราย ซึ่งการมีไข้นั้น จะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ร่างกายร้อน อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ซึ่งร่างกายสามารถปรับสภาพและซ่อมแซมตัวเองได้ แต่หากอุณหภูมิของร่างกายสูงเกินไปเป็นเวลานาน ก็เป็นอันตรายทำให้ร่างกายช็อกได้

ซึ่งสาเหตุของการมีไข้ นั้นจากพบบ่อยที่สุด คือ การติดเชื้อโรค ทั้ง เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือ เชื้อปรสิตต่างๆ ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย โดยช่องทางต่างๆ คือ การหายใจ การรับประทานอาหาร การสัมผัส แต่ภาวะการเกิดโรคอื่นๆจากการอักเสบภายในอวัยวะของร่างกาย ก็เป็นสาเหตุของการมีไข้ด้วย

อุณหภูมิของร่างกาย ภายใต้การควบคุมของสมองส่วนที่ เรียกว่า ไฮโปธาลามัส ( Hypothalamus ) การควบคุมอุณหภูมิของร่ายกายนั้นจะมีการรักษาสมดุลย์ของอุรหภูมิร่างกาย โดยการขับเหงื่อทางผิวหนัง และ การหายใจทางปอด

การดูแลตนเองเมื่อมีไข้

การมีไข้ นั้น การดูแลตนเองให้มีอุณหภูมิร่างกายในระดับที่ไม่มากเกินไป เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อลดความรุนแรงของโรค ควรวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอทวัดไข้อย่างสม่ำเสมอ โดยข้อควรปฏิบัติในการดูแลตนเอง มีดังนี้

  • นอนหลับ พักผ่อนให้มากๆ เพื่อให้ร่างกายลดการใช้พลังงานและซ่อมแซมตัวเอง
  • การกินอาหาร ให้กินอาหารอ่อน รสจืด แนะนำเป็นอาหารเหลว เพื่อลดการทำงานของอวัยวะภายใน
  • ดื่มน้ำให้มาก อย่างน้อย 8 – 10 แก้วต่อวัน เพื่อป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำ
  • สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายตัว หลวมๆ ระบายความร้อนได้ดี
  • หมั่นเช็ดตัวบ่อยๆ เช็ดตามซอกลำคอ และ ข้อพับต่างๆ เป็นจุดที่มีหลอดเลือดแดง
  • รักษาสุขอนามัยพื้นฐานให้สะอาด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น