สมุนไพรช่วยลดไข้ ลดความร้อนในร่างกาย แก้อาการไข้ มีอะไรบ้าง

สมุนไพรลดไข้ คือ พืช สัตว์ แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ช่วยลดไข้ ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง จากอาการป่วย อาการอักเสบทั้งหลาย สมุนไพรช่วยลดไข้ สมุนไพรอะไรบ้าง สรรพคุณช่วยลดไข้ แก้ไข้ พืชพื้นบ้าน ทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง สมุนไพรจากธรรมชาติ สมุนไพร ยาลดไข้ ลดความร้อน

สมุนไพรช่วยลดไข้ สมุนไพรแก้ไข้ สมุนไพรไทย สมุนไพรลดความร้อนร่างกาย

สมุนไพรสรรพคุณลดไข้

ลูกแพร์ ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของลูกแพร์ ลูกแพร์
เสาวรส กะทกรกฝรั่ง สมุนไพร สรรพคุณของเสาวรส เสาวรส ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า ลิ้นงูเห่า
กระจับ สรรพคุณของกระจับ สมุนไพร พืชน้ำ กระจับ บัวหลวง ดอกบัว สรรพคุณของบัวหลวง สมุนไพร บัวหลวง
ลูกสำรอง ต้นสำรอง สมุนไพร สรรพคุณของลูกสำรอง ลูกสำรอง สับปะรด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
ดอกเข็ม ต้นเข็มแดง สมุนไพร สรรพคุณของต้นเข็ม เข็มแดง ท้าวยายม่อม สมุนไพร สรรพคุณของเท้ายาวม่อม ท้าวยายม่อม
กระทือ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของกระทือ กระทือ มะเฟือง ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
แห้ว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแห้ว แห้ว กระท้อน ผลไม้ สมุนไพร สมุนไพรไทย กระท้อน
ส้มโอ สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของส้มโอกส้มโอ ถั่วเขียว สมุนไพร ธัญพืช สรรพคุณของถั่วเขียวถั่วเขียว
บุก บุกคางคก สมุนไพร สรรพคุณของบุกบุกคางคก บอน สมุนไพร พืชพื้นบ้าน สรรพคุณของบอนบอน
อินทนิล ไม้ยืนต้น สรรพคุณของอินทนิล สมุนไพรอินทนิล หญ้าขัด ขัดมอน สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าขัดหญ้าขัด
แก้วมังกร สมุนไพร สรรพคุณของแก้วมังกรแก้วมังกร กระเจี๊ยบ สมุมไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ
เก็กฮวย สรรพคุณของเก็กฮวย ดอกเก็กฮวย สมุนไพรเก็กฮวย ชะมวง สมุนไพร สรรพคุณของชะมวง พืชรสเปรี้ยวชะมวง
อ้อย ต้นอ้อย สรรพคุณของอ้อย สมุนไพรอ้อย ต้นยอ ลูกยอ สมุนไพร สรรพคุณของลูกยอยอ
รากสามสิบ ว่านสามร้อยผัว สมุนไพร สรรพคุณของรากสามสิบรากสามสิบ ดอกคำฝอย สมุุนไพร สรรพคุณของดอกคำฝอย สมุนไพรไทยคำฝอย
กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียว มะเขือพวง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือพวงมะเขือพวง
ดีปลี ประดงข้อ สมุนไพร สรรพคุณของดีปลีดีปลี ทุเรียน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของทุเรียนทุเรียน
ผักกระเฉด สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของผักกระเฉดผักกระเฉด มะลิ ดอกมะลิ สรรพคุณของมะลิ สมุนไพรมะลิ
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพร สรรพคุณของหม่อนหม่อน โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้มโด่ไม่รู้ล้ม
มะยม พืชมงคล ผลไม้ สมุนไพรมะยม ผักแพว ผักไผ่ สมุนไพร ผักสวนครัวผักแพว
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร ข่อย กิ่งข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อยข่อย
ฟักข้าว สมุนไพร พืชพื้นเมือง สรรพคุณของฟักข้าวฟักข้าว ฟักเขียว ฟักแฟง สมุนไพร พืชสวนครัวฟักเขียว
สะเดา ดอกสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาสะเดา กระเทียม สมุนไพร พืชสวนครับ สรรพคุณของกระเทียมกระเทียม
พริก พริกขี้หนู สมุนไพร สรรพคุณของพริกขี้หนูพริกขี้หนู มะนาว สมุนไพรรสเปรี้ยว สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะนาวมะนาว
ดาวเรือง ต้นดาวเรือง สมุนไพร ไม้มงคลดาวเรือง แตงกวา สมุนไพร สรรพคุณของแตงกวา สมุนไพรไทยแตงกวา
เผือก ต้นเผือก สมุนไพร สมุนไพรไทยเผือก บอระเพ็ด สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรรสขมบอระเพ็ด
พลูคาว สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักคาวตองพลูคาว รางจืด ว่านรางจืด สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืดรางจืด
บัวบก ใบบัวบก สรรพคุณของใบบัวบก สมุนไพรบัวบก พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทยพริกไทย
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพรเตย ชะอม ต้นชะอม ยอดชะอม สมุนไพรชะอม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัวตำลึง หอมหัวใหญ่ สมุนไพรในครัว สมุนไพรกลิ่นฉุน สรรพคุณของหอมใหญ่หอมหัวใหญ่
มังคุด เปลือกมังคุด สมุนไพร พืชเศรษฐกิจมังคุด มะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพร พืชพื้นบ้านมะขามป้อม
อบเชย สมุนไพรเครื่องเทศ สมุนไพรกลิ่นหอม สมุนไพรอบเชย มะระ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะระมะระ
มะรุม สมุนไพร ผักพื้นบ้าน สรรพคุณของมะรุมมะรุม มะตูม ต้นมะตูม สมุนไพร สรรพคุณของมะตูมมะตูม
มะพร้าว พืชเศรษฐกิจ สรรพคุณของมะพร้าว สมุนไพรมะพร้าว หอมแดง หอมหัวแดง ผักสวนครัว สมุนไพรหอมแดง
มะกอก สมุนไพร น้ำมันมะกอก สรรพคุณของน้ำมันมะกอกมะกอก กุยช่าย ต้นกุยช่าย สมุนไพร สรรพคุณของกุยช่ายกุยช่าย
สะระแหน่ สมุนไพร สรรพคุณของสะระแหน่ โทษของสะระแหน่สะระแหน่ โหระพา ใบโหระพา สมุนไพร สรรพคุณของโหระพาโหระพา
ผักชี พืชสวนครัว สมุนไพรไทย สรรพคุณของผักชีผักชี ผักชีฝรั่ง ผักสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง
ทานาคา ต้นทานาคา สมุนไพร บำรุงผิวพรรณทานาคา ต้นย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณของย่านางย่านาง
ชะมดต้น ฝ้ายผี สรรพคุณของชะมดต้น โทษของชะมดต้นชะมดต้น ต้นตะไคร้ สรรพคุณของตะไคร้ สมุนไพร โทษของตะไคร้ตะไคร้
ขิง ต้นขิง สรรพคุณของขิง โทษของขิงขิง มะขาม สรรพคุณของมะขาม โทษของมะขาม สมุนไพรมะขาม
การบูร สรรพคุณของการบูร ต้นการบูร สมุนไพรการบูร สมุนไพรแร่ธาตุ หินปะการัง วัตถุธาตุ ช่วยรักษาแผลหินปะการัง
ดินขุยปู ดินรูปู สรรพคุณของดินรูปู ประโยชน์ของดินขุยปูดินขุยปู น้ำผึ้ง สรรพคุณของน้ำผึ้ง ประโยชน์ของน้ำผึ้ง โทษของน้ำผึ้งน้ำผึ้ง
ขมิ้นขัน สรรพคุณของขมิ้นชัน สมุนไพรบำรุงผิว สมุนไพรความงามขมิ้นชัน ผักโขม สมุนไพร สรรพคุณของผักโขม โทษของผักโขมผักโขม
 • ผักขวง
 • กระดังงา
 • สะแกแสง
 • จำปูน
 • โสน
 • จำปา

สมุนไพรลดไข้ นั้นสรรพคุณของตัวสมุนไพร คือ เป็นยาเย็น มีน้ำมาก ช่วยลดอุณหภูมิ และ แก้กระหายน้ำได้ ช่วยชดเชยการขาดน้ำ ซึ่งการมีไข้ หากมีน้ำ และ ความหวาน จะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากขึ้น เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย

ปัญหาอาการมีไข้

การมีอาการมีไข้นั้น โดยปรกตินั้นไม่ถือว่ามีอันตราย ซึ่งการมีไข้นั้น จะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ร่างกายร้อน อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ซึ่งร่างกายสามารถปรับสภาพและซ่อมแซมตัวเองได้ แต่หากอุณหภูมิของร่างกายสูงเกินไปเป็นเวลานาน ก็เป็นอันตรายทำให้ร่างกายช็อกได้

ซึ่งสาเหตุของการมีไข้ นั้นจากพบบ่อยที่สุด คือ การติดเชื้อโรค ทั้ง เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือ เชื้อปรสิตต่างๆ ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย โดยช่องทางต่างๆ คือ การหายใจ การรับประทานอาหาร การสัมผัส แต่ภาวะการเกิดโรคอื่นๆจากการอักเสบภายในอวัยวะของร่างกาย ก็เป็นสาเหตุของการมีไข้ด้วย

อุณหภูมิของร่างกาย ภายใต้การควบคุมของสมองส่วนที่ เรียกว่า ไฮโปธาลามัส ( Hypothalamus ) การควบคุมอุณหภูมิของร่ายกายนั้นจะมีการรักษาสมดุลย์ของอุรหภูมิร่างกาย โดยการขับเหงื่อทางผิวหนัง และ การหายใจทางปอด

การดูแลตนเองเมื่อมีไข้

การมีไข้ นั้น การดูแลตนเองให้มีอุณหภูมิร่างกายในระดับที่ไม่มากเกินไป เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อลดความรุนแรงของโรค ควรวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอทวัดไข้อย่างสม่ำเสมอ โดยข้อควรปฏิบัติในการดูแลตนเอง มีดังนี้

 • นอนหลับ พักผ่อนให้มากๆ เพื่อให้ร่างกายลดการใช้พลังงานและซ่อมแซมตัวเอง
 • การกินอาหาร ให้กินอาหารอ่อน รสจืด แนะนำเป็นอาหารเหลว เพื่อลดการทำงานของอวัยวะภายใน
 • ดื่มน้ำให้มาก อย่างน้อย 8 – 10 แก้วต่อวัน เพื่อป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำ
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายตัว หลวมๆ ระบายความร้อนได้ดี
 • หมั่นเช็ดตัวบ่อยๆ เช็ดตามซอกลำคอ และ ข้อพับต่างๆ เป็นจุดที่มีหลอดเลือดแดง
 • รักษาสุขอนามัยพื้นฐานให้สะอาด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้
แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า
ลิ้นงูเห่า
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก สมุนไพรไทย
พริก
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆ มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยก สมุนไพรต่างๆ ตามประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพรรักษาหัวใจ
บำรงหัวใจและหลอดเลือด
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพรลดคอเรสเตอรัล สมุนไพร สมุนไพรลดไขมัน
ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรรักษาแผล สมุนไพรสมานแผล สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาแผล
สมุนไพรยาระบาย สมุนไพรรักษาท้องผูก สมุนไพร สมุนไพรไทย
ยาระบาย
สมุไพรขับประจำเดือน สมุนไพรสำหรับสตรี สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยถ่ายพยาธิ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพรแก้ท้องร่วง สมุไพรต้านแบคทีเรีย สมุนไพรไทย
แก้ท้องเสีย
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพรท่านชาย สมุนไพรไทย สมุนไพร
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ