สมุนไพรป้องกันมะเร็ง มีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงมะเร็ง

สมุนไพรป้องกันมะเร็ง พืชทีมีสรรพคุณมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยทำให้ลดความเสี่ยงการเกิดเซลล์มะเร็ง มีฤทธิ์ยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็ง พืชเหล่านี้มีอะไรบ้าง

สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ

สมุนไพรป้องกันมะร็ง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยทำให้ลดการเกิดเซลล์มะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง อาหารต้านมะเร็ง สมุนไพรไทยต้านมะเร็ง สมุนไพรรักษามะเร็ง การป้องกันมะเร็งทำได้ไม่ยาก สมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ช่วยระงับอาการข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็ง

สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย

โรคมะเร็ง ทำให้เกิดการสูญเสียมากที่สุดในบรรดาโรคไม่ติดต่อ เนื่องจากอัตราการป่วยและโอกาสตายสูงมาก โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี พบมากที่สุดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง รองลงมา คือ มะเร็งปอด โดยมะเร็งตับในเพศชายมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่มะเร็งปอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่มะเร็งลำไส้ใหญ่ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นที่ชัดเจนมาก และ มีอัตราการอุบัติการณ์ที่ใกล้เคียงระหว่างชายและหญิง โรคมะเร็งที่พบในเพศหญิง เช่น มะเร็งเต้านม และ มะเร็งปากมดลูก มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเร็วมากกว่ามะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

ข้อมูลสมุนไพรสรรพคุณต้านมะเร็ง

ลักษณะของสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีเบต้าแคโรทีน ช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็ง มีรายละเอียด ดังนี้

ถั่งเช่า สมุนไพร สรรพคุณของถั่งเช่า ถั่งเช่า
ว่านชักมดลูก สมุนไพร ว่านชักมดลูก บอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ด บอระเพ็ด
ผักชี สมุนไพร ผักสวนครัว ผักชี มะตูม สมุนไพร สรรพคุณของมะตูม มะตูม
แก้วมังกร ผลไม้ สมุนไพร แก้วมังกร มะระ สมุนไพร สรรพคุณของมะระ มะระ
รากสามสิบ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สรรพคุณรากสามสิบ รากสามสิบ พลูคาว สมุนไพร สมุนไพรไทย พลูคาว
กล้วย สมุนไพรป้องกันมะเร็ง ผลไม้ สรรพคุณกล้วย กล้วย ฝรั่ง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง ผลไม้ สรรพคุณของฝรั่ง ฝรั่ง
ทุเรียนเทศ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณทุเรียนเทศ ทุเรียนเทศ โสม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณโสม โสม
มะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะกรูด ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร
กลิ้งกลางดง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของกลิ้งกลางดง กลิ้งกลางดง ขมิ้น สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ขมิ้น
อโวคาโด้ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพุคณของอะโวคาโด้ อะโวคาโด้ หญ้าปักกิ่ง หญ้าเทวดา สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ หญ้าปักกิ่ง
มังคุด สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของมังคุด มังคุด ลำไย สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของลำไย ลำไย
ผักชายา ผักไชยา ต้นผงูรส คะน้าเม็กซิโก ผักไชยา ผักชีฝรั่ง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของผักชี ผักชีฝรั่ง
เห็ดเข็มทอง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง เห็ดเข็มทอง ยี่หร่า สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของยี่หร่า ยี่หร่า
ลิ้นงูเห่า สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ หญ้าลิ้นงูเห่า ลิ้นงูเห่า ผักตำลึง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ตำลึง ผักตำลึง
สับปะรด สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด บัวหลวง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของบัวหลวง บัวหลวง
สำรอง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ลูกสำรอง ลูกสำรอง แมงลัก ใบแมงลัก สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ แมงลัก
ทับทิม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของทับทิม ทับทิม แคนา ดอกแค สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ แคนา
บุก สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณบุก บุกคางคก ส้มโอ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณส้มโอ ส้มโอ
ถั่วแดง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณถั่วแดง ถั่วแดง ถั่วเขียว สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพุคณถุ่วเขียว ถั่วเขียว
ขนุน สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของขนุน ขนุน ถั่วเหลือง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของถั่วเหลือง ถั่วเหลือง
ผักคะน้า สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของคะน้า คะน้า กระเจี๊ยบ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ
เก๊กฮวย สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของเก็กฮวย เก็กฮวย แก้วมังกร สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร
งาดำ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของงาดำ งาดำ ชะมวง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของชะมวง ชะมวง
กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือพวง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะเขือพวง
ว่านชักมดลูก สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ว่านชักมดลูก ถั่งเช่า สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ถั่งเช่า
ดีปลี สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของดีปลี ดีปลี มะเขือยาว สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะเขือยาว
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ หม่อน
ฟักข้าว สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ฟักข้าว ผักแพว สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ผักแพว
ยี่หร่า สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ยี่หร่า ดาวเรื่อง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ดาวเรือง
มะยม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะยม ฟักเขียว สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ฟักเขียว
พริก สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู ข่อย สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ข่อย
กระเทียม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ กระเทียม ผักบุ้ง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ผักบุ้ง
ฝรั่ง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ฝรั่ง พลูคาว สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ พลูคาว
บอระเพ็ด สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ บอระเพ็ด เดือย สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ลูกเดือย
มะนาว สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะนาว คื่นฉ่าย สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ คื่นฉ่าย
เห็ดหอม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ เห็ดหอม แครอท สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ แครอท
ชะพลู สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ชะพลู รางจืด สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ รางจืด
พริกไทย สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ พริกไทย มะเขือเทศ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะเขือเทศ
ชะอม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ชะอม ตำลึง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ตำลึง
หอมหัวใหญ่ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ หอมหัวใหญ่ มังคุด ราชินีแห่งผลไม้ ผลไม้ สรรพคุณของมังคุด มังคุด
มะขามป้อม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะขามป้อม มะระ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะระ
ฟักทอง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ฟักทอง มะรุม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะรุม
มะพร้าว สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะพร้าว มะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะกรูด
อบเชย สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ อบเชย กวาวเครือขาว สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ กวาวเครือขาว
กุยช่าย สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ กุยช่าย มะตูม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ มะตูม
หอมหัวแดง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ หอมแดง ผักชีฝรั่ง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ผักชีฝรั่ง
บัวบก สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ บัวบก  ขมิ้นขัน สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ขมิ้นชัน
มะขาม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ผลไม้ มะขาม ผักชี สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ผักชี
น้ำผึ้ง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ น้ำผึ้ง รกคน สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ รกคน
ผักโขม สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ผักโขม ข่า สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ข่า
ย่านาง สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ย่านาง ตะไคร้ สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้
กระท้อน สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณของกระท้อน กระท้อน

มะเร็ง ( Cancer ) คือ ภาวะเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติ ซึ่งเนื้อเยื่อขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เป็นเนื้องอกร้าย และส่งผลข้างเคียงกับอวัยวะส่วนที่อยู่ใกล้และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อร้าย

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

ซึ่งปัจจัยของการเกิดเนื้องอก โรคมะเร็ง มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน ซึ่งรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ มีดังนี้

 • ปัจจัยการเกิดมะเร็งจากปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่ไม่ได้เกิดจากร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการดำรงค์ชีวิตที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ภาวะการติดเชื้อโรค การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การถูกแสงแดดนานๆ การรับรังสีอันตราย เป็นต้น
 • ปัจจัยการเกิดมะเร็งจากปัจจัยภายใน คือ ภาวะความผิดปรกติของร่างกายเอง เช่น ความผิดปรกติทางพันธุ์กรรม ภาวะภูมิต้านทานโรคบกพร่อง เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดมะเร็ง

จากปัจจัยการเกิดโรคที่มี ปัจจัยจากภายนอก และ ปัจจัยด้านร่างกาย นั้น เกิดจากการถูกกระตุ้นให้เกิดความเสื่อมของร่างกาย ซึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความเสื่อมของระบบในร่างกาย มีดังนี้

 • การถูกกระตุ้นจากความเครียด
 • การถูกกระตุ้นจากความโกรธ
 • การถูกกระตุ้นจากการชอบอยู่นิ่งมากเกินไป
 • การถูกกระตุ้นระบบเลือด
 • การกระตุ้นระบบไขมัน

การป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง

สำหรับการป้องกันการเกิดมะเร็งนั้นสามารถป้องกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน
 • หมั่นออกกำลังกาย รักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่างเหมาะสม
 • ต้องพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษในทุกด้าน
 • รับประทานที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารทอด อาหารปิ้งย่าง และ อาหารรสจัดจ้าน
 • เลิกดื่มสุรา
 • เลิกสูบบุหรี่