สมุนไพรรักษาแผล ทำให้แผลหายเร็ว ห้ามเลือด แผลฝี มีอะไรบ้าง

สมุนไพรรักษาแผล พืชที่มีสรรพคุณทำให้แผลหายเร็วขึ้น ลดการติดเชื้อจากแผล แผลต่างๆ แผลฉีกขาด แผลไฟไฟม้ แผลน้ำร้อนลวก แผลพุพอง เป็นหนอง ช่วยลดอาการอักเสบ

สมุนไพรรักษาแผล ทำให้แผลหาย

สมุนไพรสรรพคุณรักษาแผล

สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณทำให้แผลหาย เช่น ช่วยสมานแผล ช่วยรักษาแผลไฟไฟม้ แผลน้ำร้อนลวก แผลพุพอง เป็นหนอง ช่วยลดอาการอักเสบ พืชสมุนไพร พืชพื้นบ้านช่วยรักษาแผล

ฝรั่ง สมุนไพรรักษาแผล ผลไม้ สรรพคุณของฝรั่ง ฝรั่ง
มะขาม สมุนไพรรักษาแผล ผลไม้ มะขาม กล้วย สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณกล้วย กล้วย
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ทุเรียนเทศ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณทุเรียนเทศ ทุเรียนเทศ
ขมิ้น สมุนไพรรักษาแผล ขมิ้น ตะลิงปลิง สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของตะลิงปลิง ตะลิงปลิง
กระชาย สมุนไพรรักษาแผล โสมไทย กระชาย จันทน์เทศ จันทน์หอม สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของจันทน์เทศ จันทน์เทศ
กลิ้งกลางดง สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของกลิ้งกลางดง กลิ้งกลางดง ฝาง สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของฝาง ฝาง
ปลาไหลเผือก พญารากเดี่ยว สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก ตังกุย โกฐเชียง สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของตังกุย ตังกุย
หญ้าปักกิ่ง หญ้าเทวดา สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของหญ้าปักกิ่ง หญ้าปักกิ่ง ตะไคร้ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้
ลำไย ผลไม้ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของลำไย ลำไย เสลดพังพอน สมุนไพรรักษาแผล พืชท้องถิ่น สรรพคุณของเสลดพังพอน เสลดพังพอน
ทุเรียน ผลไม้ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของทุเรียน ทุเรียน เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง
จิงจูฉ่าย สมุนไพรรักษาแผล ผักสวนครัว สรรพคุณของจิงจูฉ่าย จิงจูฉ่าย มังคุด ผลไม้ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของมังคุด มังคุด
พิษนาศน์ ต้นพิษนาศน์ สมุนไพรรักษาแผล พิษนาศน์ หนุมานประสานกาย สมุนไพรรักษาแผล ไม้กันยุง สรรพคุณของหนุมานประสานกาย หนุมานประสานกาย
ผักชีฝรั่ง สมุนไพรรักษาแผล ผักสวนครัว สรรพคุณของผักชี ผักชีฝรั่ง หญ้าหวาน สมุนไพรรักษาแผล ลดความอ้วน สรรพคุณของหญ้าหวาน หญ้าหวาน
ลิ้นงูเห่า สมุนไพรรักษาแผล หญ้าลิ้นงูเห่า ลิ้นงูเห่า ผักตำลึง สมุนไพรรักษาแผล พืชสวนครัว ตำลึง ผักตำลึง
บัวหลวง สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของบัวหลวง บัวหลวง เสาวรส กระทกรกฝรั่ง สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของเสาวรส เสาวรส
ท้ายยายม่อม สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของท้าวยายม่อม ท้าวยายม่อม สับปะรด สมุนไพรรักษาแผล ผลไม้ สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
มะเฟือง สมุนไพรรักษาแผล ผลไม้ สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง แคนา ดอกแค สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของต้นแค แคนา
กระท้อน ผลไม้ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของกระท้อน กระท้อน ทับทิม สมุนไพรรักษาแผล ผลไม้ สรรพคุณของทับทิม ทับทิม
ส้มโอ ผลไม้ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณส้มโอ ส้มโอ แห้ว สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณแห้ว แห้ว
กล้วยน้ำว้า สมุนไพรรักษาแผล ผลไม้ สรรพคุณของกล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า บอน สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของบอน บอน
ถั่วเขียว สมุนไพรรักษาแผล ธัญพืช สรรพุคณถุ่วเขียว ถั่วเขียว บุก สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณบุก บุกคางคก
กระเจี๊ยบ สมุนไพรรักษาแผล พืชสวนครัว สรรพคุณของกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ ถั่วแดง ธัญพืช สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณถั่วแดง ถั่วแดง
ขนุน ผลไม้ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของขนุน ขนุน ถั่วเหลือง สมุนไพรรักษาแผล พืชตระกูลถั่ว สรรพคุณของถั่วเหลือง ถั่วเหลือง
อ้อย สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของอ้อย อ้อย เก๊กฮวย สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของเก็กฮวย เก็กฮวย
ไมยราบ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของไมยราบ ไมยราบ ยางนา สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของยางนา ยางนา
ดอกคำฝอย คำฝอย สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของคำฝอย คำฝอย งาดำ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของงาดำ งาดำ
รากสามสิบ สมุนไพรรักษาแผล รากสามสิบ ยอ สมุนไพรรักษาแผล ยอ
กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรรักษาแผล กระเจี๊ยบเขียว มะเขือพวง สมุนไพรรักษาแผล มะเขือพวง
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรรักษาแผล โด่ไม่รู้ล้ม มะลิ สมุนไพรรักษาแผล มะลิ
ดีปลี สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของดีปลี ดีปลี มะเขือยาว สมุนไพรรักษาแผล มะเขือยาว
ผักแพว สมุนไพรรักษาแผล ผักแพว ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร
กระเจียว สมุนไพรรักษาแผล ดอกกระเจียว ฟักข้าว สมุนไพรรักษาแผล ฟักข้าว
ฟักเขียว สมุนไพรรักษาแผล ฟักเขียว ชะคราม สมุุนไพร วัชพืช สรรพคุณของชะคราม ชะคราม
ทุเรียน ผลไม้ สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของทุเรียน ทุเรียน ว่านหางจระเข้ สมุนไพรรักษาแผล ว่านหางจระเข้
พริก สมุนไพรรักษาแผล พืชสวนครัว สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู สะเดา สมุนไพรรักษาแผล สะเดา
กระเทียม สมุนไพรรักษาแผล กระเทียม กานพลู สมุนไพรรักษาแผล กานพลู
แตกวา สมุนไพรรักษาแผล แตงกวา ข่อย สมุนไพรรักษาแผล ข่อย
ฝรั่ง สมุนไพรรักษาแผล ฝรั่ง ดาวเรื่อง สมุนไพรรักษาแผล ดาวเรือง
พลูคาว สมุนไพรรักษาแผล พลูคาว บอระเพ็ด สมุนไพรรักษาแผล บอระเพ็ด
มะนาว สมุนไพรรักษาแผล มะนาว ผักบุ้ง สมุนไพรรักษาแผล ผักบุ้ง
รางจืด สมุนไพรรักษาแผล รางจืด แครอท สมุนไพรรักษาแผล แครอท
เผือก สมุนไพรรักษาแผล เผือก มังคุด ราชินีแห่งผลไม้ ผลไม้ สรรพคุณของมังคุด มังคุด
มะขามป้อม สมุนไพรรักษาแผล มะขามป้อม ตำลึง สมุนไพรรักษาแผล ตำลึง
มะระ สมุนไพรรักษาแผล มะระ มะรุม สมุนไพรรักษาแผล มะรุม
หอมหัวใหญ่ สมุนไพรรักษาแผล หอมหัวใหญ่ มะตูม สมุนไพรรักษาแผล มะตูม
มะพร้าว สมุนไพรรักษาแผล มะพร้าว อบเชย สมุนไพรรักษาแผล อบเชย
มะกอก สมุนไพรรักษาแผล มะกอก กุยช่าย สมุนไพรรักษาแผล กุยช่าย
สะระแหน่ สมุนไพรรักษาแผล สะระแหน่ ผักชีฝรั่ง สมุนไพรรักษาแผล ผักชีฝรั่ง
บัวบก สมุนไพรรักษาแผล บัวบก ว่านมหาหงส์ สมุนไพรรักษาแผล มหาหงส์
กระถิน สมุนไพรรักษาแผล กระถิน กระชาย สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของกระชาย กระชาย
หอมหัวแดง สมุนไพรรักษาแผล หอมแดง ทานาคา สมุนไพรรักษาแผล ทานาคา
ชะมดต้น สมุนไพรรักษาแผล ชะมดต้น โหระพา สมุนไพรรักษาแผล โหระพา
ขิง สมุนไพรรักษาแผล ขิง ข่า สมุนไพรรักษาแผล ข่า
มะขาม สมุนไพรรักษาแผล ผลไม้ มะขาม ชุมเห็ดเทศ สมุนไพรรักษาแผล ชุมเห็ดเทศ
ขมิ้นขัน สมุนไพรรักษาแผล ขมิ้นชัน หมามุ้ย สมุนไพรรักษาแผล หมามุ่ย
น้ำผึ้ง สมุนไพรรักษาแผล น้ำผึ้ง ม้ากระทืบโรง สมุนไพรรักษาแผล สรรพคุณของม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง
รกคน สมุนไพรรักษาแผล รกคน น้ำตาล สมุนไพรรักษาแผล น้ำตาล
ดีเกลือ สมุนไพรรักษาแผล ดีเกลือ จุนสี สมุนไพรรักษาแผล จุนสี
สารส้ม สมุนไพรรักษาแผล สารส้ม แร่ธาตุสมุนไพร หินอ่อนจีน บังลังก์ศิลา สมุนไพรรักษาแผลบัลลังก์ศิลา
การบูร สมุนไพร สรรพคุณของการบูร การบูร สมุนไพรแร่ธาตุ หินปะการัง วัตถุธาตุ ช่วยรักษาแผลหินปะการัง
กำมะถันแดง มาด สมุนไพรแร่ะาตุ รักษาแผลกำมะถันแดง ดินสอพอง สมุนไพรรักษาแผล ดินสอพอง
 • สะแกแสง
 • โสน
 • ต้นชิงชัน 
 • ขี้ไก่ย่าน
 • ขี้เหล็กเทศ
 • ปอผี

บาดแผล คือ อาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับเนื้อเยื้อทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งแผลมีหลายชนิด แต่สิ่งที่สำคัญของการรักษาแผล คือ การห้ามเลือด การสมานแผล และ การป้องกันการติดเชื้อจากแผล ความอันตรายของการเกิดแผล คือ แผลเป็นช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่ายที่สุด

ชนิดของแผล

เราสามารถแบ่ง ชนิดของแผลได้ 2 ลักษณะ คือ แผลสะอาด และ แผลติดเชื้อ โดยรายละเอียด ดังนี้

 • แผลสะอาด คือ แผลเกิดจากการตั้งใจทำให้เกิดขึ้น โดยแผลเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่น แผลผ่าตัด
 • แผลติดเชื้อ ลักษณะของแผลติดเชื้อจะไม่ได้รับการดูแล อย่างถูกวิธี ลักษณะเด่นของแผลติดเชื้อ คือ มีหนอง เนื้อตาย

รูปแบบของแผล

การเกิดแผลมีหลายรูปแบบตามสาเหตุของการเกิดแผล เราสามารถสรุปลักษณะของแผลต่างๆ ได้ ดังนี้

 • แผลปิด ( Closed wounds ) คือ แผลที่เกิดจากการกระแทกที่ไม่รุนแรง เป็นลักษณะรอยฟกช้ำ ผิวหนังไม่ฉีกขาด
 • แผลถลอก ( Abrasions )  คือ แผลที่เกิดจากการเสียดสีที่ผิวหนัง รอยฉีกขาดของผิวหนังจะตื้นๆ มีเลือดออกเล็กน้อย
 • แผลถูกแทง ( Punctures ) คือ แผลที่เกิดจากการโดยของมีคม ทำให้เนื้อเยื้อที่ผิวหนังฉีกขาด
 • แผลฉีกขาด ( Lacerations ) คือ แผลที่เกิดจากการกระแทกจากของมีคม เช่น เศษแก้ว เศษเหล็ก แผลจะขาดรุ่งริ่ง
 • แผลถูกตัดขาด ( Traumatic amputation ) คือ แผลที่เกิดจากวัตถุมีคมหรือไม่มีคมก็ได้ แต่ทำให้เนื้อเยื้อขาก ทำให้เสียเลือดมาก เช่น เช่น มีดตัดนิ้ว รถทับขาขาด เครื่องจักรบดนิ้วมือ เป็นต้น
 • แผลถูกยิง คือ แผลที่เกิดจากการโดนกระสุนปืน ทะลุเข้าภายในร่างกาย
 • แผลถูกฟัน คือ แผลที่เกิดจากวัตถุมีคม กรีดลงบนผิวหนัง ทำให้เกิดการฉีกขาดของเนื้อเยื่อใต้ผิดหนัง
 • แผลไฟไหม้ คือ แผลที่เกิดจากการโดนความร้อน ทำให้เนื้อเยื้อถูกทำลาย

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้
แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า
ลิ้นงูเห่า
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก สมุนไพรไทย
พริก
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
สำหรับ พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆนั้น มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยกประเภทของสมุนไพรได้ตามประโยชน์ในการรักษาโรค เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา มีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร รักษากระเพาะ บำรุงทางเดินอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพรเพิ่ความงาม
เพื่อความสวยงาม
สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สมุนไพรไทย
แก้ปวด และ แก้อักเสบ
สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษในร่างกาย
ช่วยขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย
แก้นอนไม่หลับ และ ช่วยผ่อนคลาย
สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรไทย สมุนไพรปรับความดัน
ลดความดัน
สมุนไพรบำรุงผิวพรรณ รักษาแผล
บำรุงผิว และ รักษาโรคผิวหนัง
สุขภาพน่ารู้
ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลร่างกาย เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการดูแลร่างกาย ตั้งแต่เรื่องอาหาร การบำรุงความงามของร่างกาย ซึ่งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย

ความสวยความงาม เรื่องของผู้หญิง
ความสวยงาม

อาหารสุขภาพ อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารสุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก
แม่และเด็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรมีอะไรบ้าง
สมุนไพร