โรค การรักษาโรค ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง สาเหตุของอาการป่วยต่างๆ

โรค ( Disease ) คือ ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย หรือ จิตใจ โรคต่างๆมีอะไรบ้าง โรคมีกี่ชนิด โรคแบ่งได้อย่างไรบ้าง สาเหตุของโรค อาการของโรค การรักษาโรค และ การป้องกันโรค โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคตับ โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคประสาทและสมอง เป็นต้น

โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ สาเหตุของโรค

ประเภทของโรคต่างๆ แบ่งตามอวัยวะ

โรคติดต่อ โรคติดต่อมีอะไรบ้าง โรคติดต่อในประเทศไทย โรคโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรค การรักษาโรคติดเชื้อ ติดเชื้อโรคโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อ
โรคไม่ติดต่อ โรคต่างๆ สาเหตุการเกิดโรค การรักษาโรคโรคไม่ติดต่อ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคต่างๆโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคฮอร์โมน โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนร่างกายโรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคฮอร์โมนผิดปรกติ
โรคระบบประสาทและสมอง โรคระบบประสาท โรคสมอง โรคเกี่ยวกับสมองโรคระบบประสาท โรคสมอง
โรคทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคในช่องท้องโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตา โรคเกี่ยวกับตา โรคทางตา โรคการมองเห็นโรคตา
โรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับการหายใจ โรคที่ระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหูคอจมูก โรคโสต โรคศอ โรคนาสิกโรคหูคอจมูก
โรคข้อกระดูก โรคกระดูก โรคข้อและกระดูก โรคกระดูกและข้อโรคกระดูกและไขข้อ โรคไต โรคเกี่ยวกับไต โรค การรักษาโรคโรคไต
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อที่อวัยวะเพศ โรคจากการมีเพศสัมพันธ์ โรคจากการมีเซ็กซ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคตับ โรคเกี่ยวกับตับ การรักษาโรคตับ สาเหตุของโรคตับโรคตับ
โรคในเด็ก โรคเกี่ยวกับเด็ก โรคเด็ก โรคเกิดกับเด็กโรคเด็ก โรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับผิวหนัง โรคผิวหนังอักเสบ โรคต่างๆเกี่ยวกับผิวหนังโรคผิวหนัง
โรคพยาธิ โรคจากพยาธิ สาเหตุของโรคพยาธิ การรักษาโรคพยาธิโรคพยาธิ โรคภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาวะภูมิคุ้มกันมากเกินไป โรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานโรคโรคภูมิแพ้
โรคมะเร็ง การรักษามะเร็ง อาการมะเร็ง มะเร็งโรคมะเร็ง โรคในช่องปาก โรคเหงือก โรคฟัน โรคลิ้นโรคในช่องปาก

โรค หมายถึง ความผิดปกติของระบบอวัยวะ หรือ เนื้อเยื่อ ของร่างกาย สาเหตุของการเกิดโรคนั้นมีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อโรค ความผิดปรกติของร่างกายโดยครง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น

อาการ หมายถึง การแสดงออกของร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติจากการเกิดโรค ลักษณะของอาการที่แสดงออกมา เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ไอ เป็นต้น

ภาวะ หมายถึง ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ เป็นลักษณะของการแสดงอาการ เช่น ภาวะเบื่ออาหาร คำว่า ภาวะ และ คำว่า โรค ความหมายเหมือนกัน

องค์ประกอบของการเกิดโรค

สำหรับประกอบของการเกิดโรคนั้น ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ แหล่งของโรค การแพร่กระจายของโรค และ ผู้ป่วยหรือตัวการทำให้เกิดโรค รายละเอียดขององค์ประกอบการเกิดโรคมี ดังนี้

  • แหล่งของโรค ( Source ) คือ ที่มาของสาเหตุการเกิดโรค ซึ่งส่วนมากเป็น เชื้อโรค ซึ่งแหล่งของการเกิดโรคมีทั้งทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และ ทางสังคม นอกจากเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค การรับสารเคมี และ การสะสมของไขมันและน้ำตาลในเลือด รวมถึง ภาวะความเครียด เป็นแหล่งของโรค
  • การแพร่กระจายโรค ( Mode of transmission ) ซึ่งการรับแหล่งของโรคเข้าสู่ร่างกาย หากมองทางกายภาพ จะเป็นการรับเชื้อโรค ทาง การหายใจ การสัมผัส การกิน เป็นต้น
  • ผู้ป่วย หรือ ตัวการที่ทำให้เกิดโรค ( Patient or pathogens ) องค์ประกอบสำคัญของการเกิดโรค คือ ผู้ที่เกิดโรค หรือ ผู้ป่วย การรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้มีภูมิต้านทานโรคเมื่อเกิดอาการต่างๆ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ การออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้มากที่สุด

โรคติดต่อ คือ โรคที่สามารถติดต่อจากคนสู่คน หรือ สัตว์สู่คน สาเหตุของโรคติดต่อ มักเกิดจากการติดเชื้อโรค ผ่านทางช่องทางการแพร่กระจายของโรค เช่น การสัมผัส การหายใจ การกิน เป็นต้น สำหรับโรคที่เกี่ยวกับการติดต่อ มีดังนี้

โรคระบบการมองเห็นและดวงตา คือ โรคที่เกิดจากการผิดปรกติของสายตา และ ดวงตา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมองเห็น โดยตรง ซึ่งโรคตา เกิดได้ทั้งจากปัจจัยการติดเชื้อและปัจจัยอื่นๆ โรคเกี่ยวกับดวงตา มีดังนี้

โรคระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน คือ โรคที่เกิดจากความผิดปรกติของระบบฮอร์โมนของร่างกาย ฮอร์โมนทำให้ร่างกายสมดุลย์ การที่มีระดับฮอร์โมนมาก หรือ น้อย เกินไปทำให้เกิดโรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน มีดังนี้

โรคระบบประสาทและสมอง คือ โรคที่เกิดขึ้นกับระบบประสาท และ สมอง ซึ่งสมองเป็นส่วนที่สั่งให้รับประสาททำงาน การที่เกิดโรคเกี่ยวกับสมอง จัดว่าเป็นโรครุนแรง ส่วนมากผู้ป่วยโรคทางสมอง จะเป็นผู้ป่วยติดเตียง โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง มีดังนี้

โรคระบบทางเดินอาหาร คือ โรคที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหาร ซึง เริ่มตั้งแต่หลอดอาหาร ลำไส้ กระเพาอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ถึง ระบบขับถ่าย เป็นโรคที่เกิดภายในร่างกาย การตรวจและรักษาทำได้ยาก โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร มีดังนี้

โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด คือ โรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจ และ ระบบหลอดเลือด หัวใจกับเลือดต้องทำหน้าที่ประสานกัน การที่ระบบหลอดเลือดผิดปรกติ จะส่งผลกระทบต่อหัวใจ โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด มี ดังนี้

โรคระบบทางเดินหายใจและปอด คือ โรคที่เกิดขึ้นจากการผิดปรกติของระบบการหายใจของร่างกาย ที่เริ่มตั้งแต่ จมูก จนถึง ปอด ส่วนนี้เป็นส่วนที่ร่างกายรับเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย หากเกิดโรคที่ระบบทางเดินหายใจ จะทรมาน ส่งผลต่อการดำรงชีวิต โรคระบบทางเดินหายใจ มีดังนี้

โรคหูคอจมูก คือ โรคที่เกิดจากความผิดปรกติ ของ หู คอ และ จมูก อวัยวะทั้ง 3 ส่วนนี้ ส่งผลต่อระบบการทรงตัวของร่างกาย เชื่อมต่อระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจ โรคหูคอจมูก มีดังนี้

โรคกระดูกและไขข้อ คือ ความผิดปรกติของร่างกาย ที่เกิดขึ้นกับกระดูกและไขข้อ ผู้ป่วยโรคกระดูกและไขข้อ จะเจ็บปวด ทรมาน โรคกระดูกและไขข้อ เกิดกับทุกคน เพราะ ร่างกายมีความเสื่อมตามวัย โรคข้อและกระดูก มีดังนี้

โรคไต คือ โรคที่เกิดขึ้นกับระบบเลือดและการรักษาสมดุลย์ของน้ำและเลือดในร่างกาย ผู้ป่วยโรคไตจะมีอาการบวมน้ำ คือ ตัวบวม ระบบเลือดก็จะไม่ดี โรคเกี่ยวกับไต มีดังนี้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ การติดเชื้อโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ โรคที่ทำให้ร่างกายผิดปรกติจากการมีเพศสัมพันธ์ อย่างไม่ปลอดภัย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีดังนี้

โรคตับ คือ โรคที่เกิดกับระบบการขับของเสียออกจากร่างกาย ตับจะมีหน้าที่ดูดสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย หากตับทำงานผิดปรกติ ร่างกายไม่สามารถดูดสารอาหารที่สำคัญ และ เกิดการสะสมของของเสียในร่างกาย ส่งผลต่อโรคต่างๆมากมาย โรคเกี่ยวกับตับ มีดังนี้

โรคเด็ก คือ โรคที่เกิดขึ้นกับเด็ก ส่วนมากจะเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันโรคยังต่ำ เนื่องจากร่างกายยังไม่โตเต็มที่ นอกจากการติดเชื้อโรคแล้ว โรคที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ก็เป็นโรคเด็ก โรคเกี่ยกับเด็ก มีดังนี้

โรคผิวหนัง คือ โรคที่เกิดขึ้น และ แสดงออกกับผิวหนังโดยตรง ส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อโรค เมื่อเกิดโรคผิวหนัง ทำให้เชื้อโรคต่างๆสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เป็นสาเหตุของโรคอีกหลายโรคหากไม่รักษา โรคเกี่ยวกับผิวหนัง มีดังนี้

โรคพยาธิ คือ โรคที่เกิดจากการมีปรสิต และ พยาธิ อาศัยอยู่ในร่างกาย เกิดการสร้างสารพิษ และ การแย่งสารอาหารที่สำคัญ ต่อร่างกาย โรคพยาธิ มีดังนี้

โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่เกิดกับภาวะภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายบกพร่อง การแพ้ สามารถเกิดได้ ทางการกิน การสัมผัส และ การหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโรค มีดังนี้

โรคมะเร็ง คือ ภาวะการเกิดเนื้องอก และ เนื้อร้ายต่างๆ ที่อวัยวะของร่างกาย ซึ่งเนื้อร้ายสามารถทำลายและแพร่กระจายสู่อวัยวะต่างๆของร่างกาย รักษาได้ รักษายาก โรคมะเร็ง มีดังนี้

โรคเกี่ยวกับช่องปาก คือ โรคที่เกิดขึ้นกับ เหงือก ฟัน ต่อมน้ำลาย และ ลิ้น โรคที่เกิดในช่องปาก สร้างความทรมาณต่อผู้ป่วย ส่งผลต่อการดำรงชีวิตโดยตรง โรคในช่องปาก มีดังนี้


ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน

ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้ แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
รางจืด ว่านรางจืด สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืด
รางจืด
พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทย
พริกไทย
เห็ดหอม ต้นเห็ดหอม สมุนไพร เห็ด
เห็ดหอม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว
ตำลึง
คื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่าย
คื่นฉ่าย
ต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลู
ชะพลู
มะเขือเทศ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพร
เตย

สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆ มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชนืต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยก สมุนไพรต่างๆ ตามประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา มีีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพรรักษาหัวใจ
บำรงหัวใจและหลอดเลือด
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพรลดคอเรสเตอรัล สมุนไพร สมุนไพรลดไขมัน
ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรรักษาแผล สมุนไพรสมานแผล สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาแผล
สมุนไพรยาระบาย สมุนไพรรักษาท้องผูก สมุนไพร สมุนไพรไทย
ยาระบาย และ แก้ท้องผูก
สมุไพรขับประจำเดือน สมุนไพรสำหรับสตรี สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยถ่ายพยาธิ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพรแก้ท้องร่วง สมุไพรต้านแบคทีเรีย สมุนไพรไทย
แก้ท้องเสีย
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพรท่านชาย สมุนไพรไทย สมุนไพร
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ