สมุนไพรแก้ปวด แก้อักเสบ ช่วยบรรเทาอาการปวด มีอะไรบ้าง

สมุนไพรแก้ปวด พืชที่มีประโยชน์ช่วยบรรเทาอาการปวดและอักเสบ แก้ปัญหาอาการต่างๆ เช่น อาการปวดตามตัว อาการอักเสบ ลักษณะของพืชที่แก้ปวดแก้อักเสบเป็นอย่างไร

สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สมุนไพรไทย

สมุนไพรสรรพคุณแก้ปวด

สมุนไพรแก้ปวด มีประโยชน์ช่วยบรรเทาอาการปวด แก้อักเสบ เช่น อาการปวดตามตัว อาการปวดตามร่างกาย แก้ปวดเมื่อย สมุนไพรไทย การรักษาอาการปวด อาการเมื่อย อาการอักเสบ ต้องการฟื้นฟูร่างกาย จากอาการปวด กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อ และ กระดูก

พลูคาว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรไทย พลูคาว
ฝรั่ง สมุนไพรแก้ปวด ผลไม้ สรรพคุณของฝรั่ง ฝรั่ง รากสามสิบ สมุนไพรแก้ปวด สรรพคุณรากสามสิบ รากสามสิบ
กวาวเครือขาว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรนมโต กวาวเครือขาว เงาะ ผลไม้ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ  เงาะ
ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ทุเรียนเทศ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณทุเรียนเทศ ทุเรียนเทศ
ตะลิงปลิง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของตะลิงปลิง ตะลิงปลิง มะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะกรูด
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง ขมิ้น สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ขมิ้น
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ หญ้าแพะหงี่ จันทน์เทศ จันทน์หอม สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ จันทน์เทศ
ฝาง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของฝาง ฝาง กระชาย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ โสมไทย กระชาย
ตังกุย โกฐเชียง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ตังกุย กลิ้งกลางดง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของกลิ้งกลางดง กลิ้งกลางดง
ตะไคร้ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้ ปลาไหลเผือก พญารากเดี่ยว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ปลาไหลเผือก
หญ้าปักกิ่ง หญ้าเทวดา สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ หญ้าปักกิ่ง ดีปลี สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
ลำไย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของลำไย ลำไย เสลดพังพอน สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของเสลดพังพอน เสลดพังพอน
มังคุด สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของมังคุด มังคุด เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง
พิษนาศน์ ต้นพิษนาศน์ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ พิษนาศน์ หนุมานประสานกาย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของหนุมานประสานกาย หนุมานประสานกาย
ผักกระเฉด สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของผักกระเฉด ผักกระเฉด ผักชีฝรั่ง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของผักชี ผักชีฝรั่ง
ผักชายา ผักไชยา ต้นผงูรส คะน้าเม็กซิโก ผักไชยา ลูกแพร์ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของลูกแพร์ ลูกแพร์
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ฟักแม้ว ยี่หร่า สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของยี่หร่า ยี่หร่า
ลิ้นงูเห่า สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ หญ้าลิ้นงูเห่า ลิ้นงูเห่า ผักตำลึง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ตำลึง ผักตำลึง
กระจับ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของกระจับ กระจับ บัวหลวง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของบัวหลวง บัวหลวง
ซ่อนกลิ่น ลั่นทม สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ซ่อนกลิ่น หญ้าคา สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของหญ้าคา หญ้าคา
สำรอง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ลูกสำรอง ลูกสำรอง สับปะรด สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
เข็มแดง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของเข็มแดง เข็มแดง แคนา ดอกแค สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ แคนา
ทับทิม สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของทับทิม ทับทิม มะเฟือง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
แห้ว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณแห้ว แห้ว กระท้อน สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของกระท้อน กระท้อน
บอน สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของบอน บอน ส้มโอ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณส้มโอ ส้มโอ
เงาะ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของเงาะ เงาะ บุก สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณบุก บุกคางคก
ถั่วแดง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณถั่วแดง ถั่วแดง ถั่วเขียว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพุคณถั่วเขียว ถั่วเขียว
ขนุน สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของขนุน ขนุน ถั่วเหลือง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของถั่วเหลือง ถั่วเหลือง
กระเจี๊ยบ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ หญ้าขัด สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของหญ้าขัด หญ้าขัด
อ้อย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของอ้อย อ้อย กระเจียว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ดอกกระเจียว
ยี่หร่า สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ยี่หร่า ยางนา สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของยางนา ยางนา
งาดำ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของงาดำ งาดำ ไมยราบ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของไมยราบ ไมยราบ
ยอ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ยอ ดอกคำฝอย คำฝอย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ คำฝอย
มะเขือพวง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะเขือพวง รากสามสิบ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ รากสามสิบ
ถั่งเช่า สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ถั่งเช่า กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ กระเจี๊ยบเขียว
ผักกระเฉด สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ผักกระเฉด มะลิ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะลิ
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ หม่อน ดีปลี สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของดีปลี ดีปลี
ผักแพว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ผักแพว ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ โด่ไม่รู้ล้ม ฟักเขียว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ฟักเขียว
มะเขือยาว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะเขือยาว มะยม สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะยม
กระเทียม สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ กระเทียม ชะคราม สมุุนไพร วัชพืช สรรพคุณของชะคราม ชะคราม
ฟักข้าว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ฟักข้าว ชะพลู สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ชะพลู
ข่อย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ข่อย พริก สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของพริก พริกขี้หนู
ฝรั่ง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ฝรั่ง ดาวเรื่อง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ดาวเรือง
พลูคาว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ พลูคาว กานพลู สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ กานพลู
มะนาว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะนาว ผักบุ้ง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ผักบุ้ง
พริกไทย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ พริกไทย เผือก สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ เผือก
บอระเพ็ด สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ บอระเพ็ด เตย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ เตย
ตำลึง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ตำลึง คื่นฉ่าย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ คื่นฉ่าย
หอมหัวใหญ่ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ หอมหัวใหญ่ มังคุด ราชินีแห่งผลไม้ ผลไม้ สรรพคุณของมังคุด มังคุด
มะขามป้อม สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะขามป้อม อบเชย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ อบเชย
มะระ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะระ มะรุม สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะรุม
มะตูม สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะตูม มะพร้าว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะพร้าว
มะกรูด สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะกรูด มะกอก สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มะกอก
กุยช่าย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ กุยช่าย สะระแหน่ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สะระแหน่
กวาวเครือขาว สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ กวาวเครือขาว ผักชีฝรั่ง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ผักชีฝรั่ง
ว่านมหาหงส์ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ มหาหงส์ กระเพรา สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ กระเพรา
หอมหัวแดง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ หอมแดง บัวบก สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ บัวบก
ผักชี สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ผักชี โหระพา สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ โหระพา
กระชาย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของกระชาย กระชาย ทานาคา สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ทานาคา
ย่านาง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ย่านาง ชะมดต้น สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ชะมดต้น
ตะไคร้ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของตะไคร้ ตะไคร้ ขิง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ขิง
ข่า สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ข่า ชุมเห็ดเทศ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ชุมเห็ดเทศ
ขมิ้นขัน สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ขมิ้นชัน หมามุ้ย สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ หมามุ่ย
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง รกคน สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ รกคน
กัญชง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ กัญชง ดินขุยปู ดินรูปู สรรพคุณของดินรูปู ประโยชน์ของดินขุยปูดินขุยปู
น้ำผึ้ง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ น้ำผึ้ง หูแลาม สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ หูฉลาม
ดินสอพอง สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ดินสอพอง น้ำตาล สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ น้ำตาล
ดีเกลือ สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ดีเกลือ แร่ธาตุสมุนไพร หินอ่อนจีน บังลังก์ศิลา สมุนไพรรักษาแผลบัลลังก์ศิลา
การบูร สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สรรพคุณของการบูร การบูร สมุนไพรแร่ธาตุ หินปะการัง วัตถุธาตุ ช่วยรักษาแผลหินปะการัง
หินฟันม้า สมุนไพรแร่ธาตุ ช่วยแก้พิษ ลดอาการอักเสบหินฟันม้า ดินรังหมาร่า สมุนไพรแร่ธาตุ ช่วยแก้อักเสบ ช่วยแก้กระหายดินรังหมาร่า
ดินเหนียว สมุนไพรแร่ธาตุ ช่วยดับพิษอักเสบ แก้มึนชาดินเหนียว ว่านชักมดลูก สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ ว่านชักมดลูก

อาการปวด คือ อาการทางร่างกายเกิดจากการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึก ทำให้รู้สึกเจ็บปวด เกิดจากเนื้อเยื่ออักเสบ ระคายเคือง  ได้รับบาดเจ็บ หรือ ถูกทำลายจากสาเหตุต่างๆ อวัยวะที่มักจะมีอาการปวด เช่น ศีรษะ ฟัน ท้อง หลัง และ ขา เป็นต้น

อาการอักเสบ ( Inflammation ) คือ ภาวะการถูกกระตุ้นที่เนื้อเยื้อหลอดเลือดซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื้อเยื้อ เช่น ติดเชื้อโรค เซลล์ที่เสื่อมสภาพ การระคายเคือง การอักเสบเป็นอาการตอบสนองของร่างกาย เพื่อต่อต้านจุลชีพที่ทำให้เกิดโรค เช่น การบาดเจ็บ สารเคมี สิ่งแปลกปลอม หรือ ภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง

ลักษณะของอาการปวด

อาการปวดจะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ โดยสาเหตุและลักษณะของการปวด มีดังนี้

  • อาการปวดขาและเท้า อาการปวดลักษณะนี้ มักเกิดจากโรคเบาหวาน ทำให้เส้นประสาทที่ขาและเท้าเกิดความเสียหาย ทำให้มีอาการชาที่เท้า
  • อาการปวดน่อง การปวดน่องมาจากเส้นเลือดดำอุดตัน เส้นเลือดที่อุดตันทำให้เกิดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดบริเวณน่อง สังเกตุจาก ก้อนเลือดเล็กๆ บางครั้งจะปรากฏออกมาในรูปแบบของอาการบวม น่องตึง
  • อาการปวดท้อง สาเหตุมักเกิดจากการอักเสบของอวัยวะภายใน เช่น ถุงน้ำดีอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ กระเพาะเป็นแผล ลำไส้อุดตัน เป็นต้น
  • อาการปวดหลัง หากมีอาการปวดหลังส่วนล่าง หรือ ปวดสบัก มักเป็นอาการข้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ ซึ่งอาการปวดจะค่อยๆปวดมากขึ้น
  • อาการปวดหรือแน่นหน้าอก มีอาการปวดลามไปถึง หน้าอก คอ ขากรรไกร ไหล่ แขน หรือ ท้อง เกิดได้จากหลายสาเหตุ หากปวดหน้าอกอาจเกี่ยวกับหัวใจ
  • อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง ลักษณะอาการปวดแบบนี้เกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง ต้องพบแพทย์โดยด่วน

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ
ภาวะความผิดปรกติของร่างกาย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการที่สามารถสังเกตุได้ และ แนวทางการรักษาโรค สำหรับโรคน่ารู้ มีดังนี้
โรคเบาหวาน โรค อาการโรคเบาหวาน เบาหวาน
โรคเบาหวาน
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โรคเด็ก สุขภาพ ลูกหยุดสูง
ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก โรคต่างๆ การรักษาโรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม้ติดต่อ การรักษาโรคความดัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย โรคมะเร็ง รักษาลูเคีเมีย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ ฉี่เป็นเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพรน่ารู้
แหล่งรวมบทความความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณและโทษ คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเข้าใจสำหรับทุกคน
เห็ดเข็มทอง สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดเข็มทอง
เห็ดเข็มทอง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพร พืชสวนครัว
ฟักแม้ว
กระเพรา สมุนไพร สรรพคุณของกระเพรา สมุนไพรไทย
กระเพรา
ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว ตำลึง
ผักตำลึง
ลิ้นงูเห่า สมุนไพร หญ้าลิ้นงูเห่า
ลิ้นงูเห่า
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก สมุนไพรไทย
พริก
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
สำหรับ พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆนั้น มีคุณสมบัติและสรรพคุณทึ่มึประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราได้แยกประเภทของสมุนไพรได้ตามประโยชน์ในการรักษาโรค เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา มีรายละเอียด ดังนี้
สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง สมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร รักษากระเพาะ บำรุงทางเดินอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพรเพิ่ความงาม
เพื่อความสวยงาม
สมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้อักเสบ สมุนไพรไทย
แก้ปวด และ แก้อักเสบ
สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรช่วยขับสารพิษในร่างกาย
ช่วยขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย
แก้นอนไม่หลับ และ ช่วยผ่อนคลาย
สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรไทย สมุนไพรปรับความดัน
ลดความดัน
สมุนไพรบำรุงผิวพรรณ รักษาแผล
บำรุงผิว และ รักษาโรคผิวหนัง
สุขภาพน่ารู้
ความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลร่างกาย เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการดูแลร่างกาย ตั้งแต่เรื่องอาหาร การบำรุงความงามของร่างกาย ซึ่งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย

ความสวยความงาม เรื่องของผู้หญิง
ความสวยงาม

อาหารสุขภาพ อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารสุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก
แม่และเด็ก
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรมีอะไรบ้าง
สมุนไพร