สมุนไพร เพื่อสุขภาพ สรรพคุณและโทษ สำหรับบำรุงและรักษาโรค

สมุนไพรไทย พืชพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ บำรุงร่างกายและรักษาโรค สมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัว พืืชสมุนไพร มีกีี่ชนิดกี่ประเภท มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร ลักษณะของพืชต่างๆ สรรพคุณและโทษ สำหรับคนรักสุขภาพ

สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร สมุนไพรมีอะไรบ้าง

ความหมายของสมุนไพร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคำว่า สมุนไพร หมายถึง พืชที่นำมาใช้ประโยชน์ป็นยา ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ โดยมีการผสม ปรุง หรือ แปรสภาพ เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ บดเป็นผง อัดเแน่นป็นแท่ง โดยทั่วไปหากกล่าวถึงสมุนไพร คนทั่วไปมักนึกถึง พืชที่สามารถนำมาทำเป็นยา เท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว หมายรวมถึง สัตว์ หรือ แร่ธาตุจากธรรมชาติด้วย

ประเภทของสมุนไพร

การแบ่งประเภทของสมุนไพรไทย นั้นสามารถแบ่งได้หลายแบบ ทั้ง แบ่งตามสรรพคุณในการรักษาโรค แบ่งตางลักษณะของพืช หรือ แบ่งตามที่มาของสมุนไพร ซึ่งเราสามารถแบ่ง ได้ 3 ลักษณะ คือ พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่นำมาใช้รักษาโรคได้ โดยรายละเอียด มีดังนี้

สมุนไพรประเภทพืช คือ พืชที่มีประโยชน์ในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค ซึ่งมีมากที่สุดในประเภทของสมุนไพร และ สามารถแบ่งได้อีกมากมาย มีดังนี้

ขนุน สรรพคุณของขนุน ผลไม้ สมุนไพรขนุนถั่วเหลือง ธัญพืช สมุนไพร สรรพคุณของถั่วเหลืองถั่วเหลือง
อินทนิล ไม้ยืนต้น สรรพคุณของอินทนิล สมุนไพรอินทนิลหญ้าขัด ขัดมอน สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าขัดหญ้าขัด
ผักคะน้า สรรพคุณของผักคะน้า พืชสวนครัว สมุนไพรคะน้ากระเจี๊ยบ สมุมไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ
ชะมวง สมุนไพร สรรพคุณของชะมวง พืชรสเปรี้ยวชะมวงแก้วมังกร สมุนไพร สรรพคุณของแก้วมังกรแก้วมังกร
อ้อย ต้นอ้อย สรรพคุณของอ้อย สมุนไพรอ้อยเก็กฮวย สรรพคุณของเก็กฮวย ดอกเก็กฮวย สมุนไพรเก็กฮวย
ไมยราบ สรรพคุณของไมยราบ สมุนไพร พืชคลุมดินไมยราบยางนา สรรพคุณของยางนา สมุนไพร สมุนไพรไทยยางนา
ดอกคำฝอย สมุุนไพร สรรพคุณของดอกคำฝอย สมุนไพรไทยคำฝอยงาดำ สรรพคุณของงาดำ สมุนไพร ธัญพืชงาดำ
ต้นยอ ลูกยอ สมุนไพร สรรพคุณของลูกยอยอปีบ กาสะลอง สมุนไพร สรรพคุณของปีบปีบ
มะเขือพวง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือพวงมะเขือพวงรากสามสิบ ว่านสามร้อยผัว สมุนไพร สรรพคุณของรากสามสิบรากสามสิบ
ถั่งเช่า สมุนไพร บำรุงร่างกาย สรรพคุณของถั่งเช่าถั่งเช่ากระเจี๊ยบเขียว สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียว
ผักกระเฉด สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของผักกระเฉดผักกระเฉดว่านชักมดลูก สมุนไพร สมุนไพรสำหรับสตรีว่านชักมดลูก
หม่อน มัลเบอร์รี่ สมุนไพร สรรพคุณของหม่อนหม่อนดีปลี ประดงข้อ สมุนไพร สรรพคุณของดีปลีดีปลี
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร สรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้มโด่ไม่รู้ล้มมะลิ ดอกมะลิ สรรพคุณของมะลิ สมุนไพรมะลิ
ยี่หร่า สมุนไพร สมุนไพรกลิ่นหอม สรรพคุณของยี่หร่ายี่หร่าฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร
ผักแพว ผักไผ่ สมุนไพร ผักสวนครัวผักแพวส้มแขก สมุนไพร สมุนไพรราเปรี้ยว สรรพคุณของส้มแขกส้มแขก
ฟักเขียว ฟักแฟง สมุนไพร พืชสวนครัวฟักเขียวมะเขือยาว ผลมะเขือยาว ผักสวนครัว สรรพคุณของมะขือยาวมะเขือยาว
มะยม พืชมงคล ผลไม้ สมุนไพรมะยมฟักข้าว สมุนไพร พืชพื้นเมือง สรรพคุณของฟักข้าวฟักข้าว
ว่านหางจระเข้ สมุนไพร ต้นว่านหางจระเข้ สมุนไพรไทยว่านหางจระเข้ดอกกระเจียว ต้นกระเจียว สมุนไพร สรรพคุณของกระเจียวดอกกระเจียว
ชะคราม ใบชะคราม สมุนไพร สรรพคุณของใบชะครามชะครามข่อย กิ่งข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อยข่อย
ทุเรียน ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของทุเรียนทุเรียนพริก พริกขี้หนู สมุนไพร สรรพคุณของพริกขี้หนูพริกขี้หนู
สะเดา ดอกสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาสะเดากระเทียม สมุนไพร พืชสวนครับ สรรพคุณของกระเทียมกระเทียม
พลูคาว สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักคาวตองพลูคาวแตงกวา สมุนไพร สรรพคุณของแตงกวา สมุนไพรไทยแตงกวา
ข่อย กิ่งข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อยข่อยผักบุ้ง ผักสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของผักบุ้งผักบุ้ง
ฝรั่ง สรรพคุณของฝรั่ง สมุนไพร ผลไม้ฝรั่งดาวเรือง ต้นดาวเรือง สมุนไพร ไม้มงคลดาวเรือง
ลูกเดือย เดือย ธัญพืช สมุนไพรลูกเดือยกานพลู สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรกลิ่นหอมกานพลู
มะนาว สมุนไพรรสเปรี้ยว สมุนไพรไทย สรรพคุณของมะนาวมะนาวแครอท ต้นแครอท ผักสวนครัว สมุนไพรแครอท
เผือก ต้นเผือก สมุนไพร สมุนไพรไทยเผือกบอระเพ็ด สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรรสขมบอระเพ็ด
รางจืด ว่านรางจืด สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืดรางจืดพริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทยพริกไทย
เห็ดหอม ต้นเห็ดหอม สมุนไพร เห็ดเห็ดหอมตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัวตำลึง
คื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่ายคื่นฉ่ายต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลูชะพลู
มะเขือเทศ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศมะเขือเทศเตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพรเตย
ชะอม ต้นชะอม ยอดชะอม สมุนไพรชะอมหอมหัวใหญ่ สมุนไพรในครัว สมุนไพรกลิ่นฉุน สรรพคุณของหอมใหญ่หอมหัวใหญ่
มังคุด เปลือกมังคุด สมุนไพร พืชเศรษฐกิจมังคุดมะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพร พืชพื้นบ้านมะขามป้อม
มะระ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะระมะระฟักทอง สรรพคุณของฟักทอง ประโยชน์ของฟักทอง สมุนไพรฟักทอง
มะรุม สมุนไพร ผักพื้นบ้าน สรรพคุณของมะรุมมะรุมมะตูม ต้นมะตูม สมุนไพร สรรพคุณของมะตูมมะตูม
มะพร้าว พืชเศรษฐกิจ สรรพคุณของมะพร้าว สมุนไพรมะพร้าวอบเชย สมุนไพรเครื่องเทศ สมุนไพรกลิ่นหอม สมุนไพรอบเชย
สะระแหน่ สมุนไพร สรรพคุณของสะระแหน่ โทษของสะระแหน่สะระแหน่มะละกอ ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอมะละกอ
มะกรูด สมุนไพร สรรพคุณของมะกรูด โทษของมะกรูดมะกรูดว่านมหาหงส์ พืชมงคล สมุนไพร สรรพคุณของว่านมหาหงส์มหาหงส์
มะกอก สมุนไพร น้ำมันมะกอก สรรพคุณของน้ำมันมะกอกมะกอกกุยช่าย ต้นกุยช่าย สมุนไพร สรรพคุณของกุยช่ายกุยช่าย
ผักชีฝรั่ง ผักสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งบัวบก ใบบัวบก สรรพคุณของใบบัวบก สมุนไพรบัวบก
กวาวเครือขาว สมุนไพรนมโต สรรพคุณของกวาวเครือ สมุนไพรกวาวเครือขาวกระชาย ประโยชน์ของกระชาย สมุนไพร พืชสวนครัวกระชาย
กระเพรา กะเพรา สมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทยกระเพราหอมแดง หอมหัวแดง ผักสวนครัว สมุนไพรหอมแดง
ผักชี พืชสวนครัว สมุนไพรไทย สรรพคุณของผักชีผักชีโหระพา ใบโหระพา สมุนไพร สรรพคุณของโหระพาโหระพา
ยอดกระถิน เมล็ดกระถิน กระถิน สมุนไพรกระถินทานาคา ต้นทานาคา สมุนไพร บำรุงผิวพรรณทานาคา
ต้นย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณของย่านางย่านางชะมดต้น ฝ้ายผี สรรพคุณของชะมดต้น โทษของชะมดต้นชะมดต้น
ขิง ต้นขิง สรรพคุณของขิง โทษของขิงขิงข่า ต้นข่า สรรพคุณของข่า ประโยชน์ของข่าข่า
มะขาม สรรพคุณของมะขาม โทษของมะขาม สมุนไพรมะขามการบูร สรรพคุณของการบูร ต้นการบูร สมุนไพรการบูร
ม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโลง สรรพคุณของม้ากระทืบโรง ประโยชน์ของม้ากระทืบโรงม้ากระทืบโรงกัญชง ต้นกัญชง สรรพคุณของกัญชง ประโยชน์ของกัญชงกัญชง
ชุมเห็ดเทศ ประโยชน์ของชุมเห็ดเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทยชุมเห็ดเทศขมิ้นขัน สรรพคุณของขมิ้นชัน สมุนไพรบำรุงผิว สมุนไพรความงามขมิ้นชัน
ต้นหมามุ่ย หมามุ่ย หมามุ่ยไทย หมามุ่ยอินเดียหมามุ่ยต้นอัญชัน ดอกอัญชัน สมุนไพร สรรพคุณของดอกอัญชันอัญชัน
ผักโขม สมุนไพร สรรพคุณของผักโขม โทษของผักโขมผักโขมต้นตะไคร้ สรรพคุณของตะไคร้ สมุนไพร โทษของตะไคร้ตะไคร้
 • กาแฟ
 • บอน
 • กระจับ
 • แห้ว
 • กระทือ
 • ซ่อนกลิ่น
 • ขี้ไก่ย่าน
 • จำปา
 • บัวหลวง
 • ขี้เหล็กอเมริกัน
 • โหราเดือยไก่
 • กล้วยน้ำว้า
 • พวงชมพู
 • แคนา
 • บุก
 • โสน
 • ผักขวง
 • ปอผี
 • จำปูน
 • ชมจันทร์
 • มะเฟือง
 • ส้มโอ
 • หญ้าคา
 • ถั่วเขียว
 • ถั่วเหลือง
 • กระท้อน
 • ต้นชิงชัน
 • ถั่วแดง
 • ทับทิม
 • เสาวรส
 • สับปะรด
 • เงาะ
 • ขี้เหล็กเทศ
 • สะแกแสง
 • กระดังงา
 • เข็มแดง
 • จันกระพ้อ

สมุนไพรประเภทสัตว์ คือ ส่วนประกอบของสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค ซึ่งมีความเชื่อต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่คนนำมาใช้ประโยชน์ สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์อากาศ และ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ โดย สัตว์สมุนไพร มีดังนี้

กระเพาะปลา ถุงลมปลา สรรพคุณของกระเพาะปลา โทษของกระเพาะปลากระเพาะปลาไขมันทรานส์ ประโยชน์ของไขมันทรานส์ โทษของไขมันทรานส์ ไขมันใช้ทำอาหารไขมันทรานส์
รังนกนางแอ่น สรรพคุณของรังนกนางแอ่น ประโยชน์ของรังนกนางแอ่น รังนกรังนกนางแอ่นน้ำผึ้ง สรรพคุณของน้ำผึ้ง ประโยชน์ของน้ำผึ้ง โทษของน้ำผึ้งน้ำผึ้ง
หูฉลาม คลีบปลาฉลาม กระดูกอ่อนปลาฉลาม สรรพคุณของหูฉลามหูฉลามตุ๊กแก สรรพคุณของตุ๊กแก ประโยชน์ของตุ๊กแก สมุนไพรจากสัตว์ตุ๊กแก
ดีงู กินดีงูมีประโยชน์อย่างไร สมุนไพรจากสัตว์ สมุนไพรจากงูดีงูเห่าเปลือกไข่ ประโยชน์ของเปลือกไข่ไก่เปลือกไข่ไก่
รก สรรพคุณของรกคน ประโยชน์ของรกคน สมุนไพรในคนรกคน

สมุนไพรประเภทแร่ธาตุ คือ แร่ธาตุ ทรัพยากรที่ได้จากธรรมาชาติ ด้านธรณีวิทยา ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค ซึ่ง แร่ธาตุสมุนไพร มีดังนี้

พิมเสน สรรคุณของพิมเสน แร่ธาตุ สมุนไพรพิมเสนเกลือ ประโยชน์ของเกลือ สรรพคุณของเกลือ สมุนไพรเกลือ
สารส้ม ประโยชน์ของสารส้ม สรรพคุณของสารส้ม สมุนไพรสารส้มเหม่าเหล็ก สนิมเหล็ก เขม่าเหล็ก สมุนไพรบำรุงเลือดเหม่าเหล็ก
ทองคำบริสุทธิ์ ทองคำ สรรพคุณของทองคำ ประโยชน์ของทองคำทองคำนมผา หินปูนสมุนไพร สมุนไพรแก้ตาอักเบ สมุนไพรแก้ปวดนมผา
กำมะถันเหลือง ผงกำมะถันเหลือง สมุนไพร แร่ธาตุสมุนไพรกำมะถันเหลืองหรดากลีบทอง แก้ซางในปาก สมุนไพร แร่ธาตุสมุนไพรหรดาลกลีบทอง
การบูร สรรพคุณของการบูร ต้นการบูร สมุนไพรการบูรแร่ธาตุสมุนไพร หินอ่อนจีน บังลังก์ศิลา สมุนไพรรักษาแผลบัลลังก์ศิลา
สมุนไพรแร่ธาตุ หินปะการัง วัตถุธาตุ ช่วยรักษาแผลหินปะการังแก้วแกลบ สมุนไพรแร่ธาตุ รสเย็น ช่วยขับปัสสาวะแก้วแกลบ
หินเขี้ยวมังกร สมุนไพรประเภทแร่ธาตุ ช่วยบำรุงหัวใจ บำรุงระบบประสาทหินเขี้ยวมังกรหินฟันม้า สมุนไพรแร่ธาตุ ช่วยแก้พิษ ลดอาการอักเสบหินฟันม้า
ตะกั่วนม ตะกั่วแข็ง สมุนไพรแร่ธาตุ แก้อักเสบตะกั่วนม ตะกั่วแข็งกำมะถันแดง มาด สมุนไพรแร่ะาตุ รักษาแผลกำมะถันแดง
ดินสอพอง ประโยชน์ของดินสอพอง สมุนไพรแร่ธาตุ สมุนไพรบำรุงผิวพรรณดินสอพองดินถนำส้วม ดินถนำถาน สมุนไพรแร่ธาตุ รักษาตาอักเสบดินถนำส้วม
ดินถนำถ้ำ ดินท้องถ้ำ สมุนไพรแร่ธาตุ รักษาตาอักเสบดินถนำถ้ำดินท้องเรือจ้าง สมุนไพรแร่ธาตุ รักษาเลือดออกตามไรฟัน บำรุงผิวดินท้องเรือจ้าง
ดินรังหมาร่า สมุนไพรแร่ธาตุ ช่วยแก้อักเสบ ช่วยแก้กระหายดินรังหมาร่าดินขุยปู ดินรูปู สรรพคุณของดินรูปู ประโยชน์ของดินขุยปูดินขุยปู
ดินเหนียว สมุนไพรแร่ธาตุ ช่วยดับพิษอักเสบ แก้มึนชาดินเหนียวน้ำตาล สมุนไพร บำรุงกำลัง ประโยชน์ของน้ำตาลน้ำตาล
ดินประสิว โพแทสเซียมไนเตรต ประโยชน์ของดินประสิว โทษของดินประสิวดินประสิวจุนสี จุณสี คอปเปอร์ซัลเฟต สมุนไพรแร่ธาตุจุนสี
ดีเกลือ ประโยชน์ของดีเกลือ โทษของดีเกลือ สรรพคุณของดีเกลือดีเกลือ

บทบาทของสมุนไพรด้านเศรษฐกิจ

บทบาทที่สำคัญของสมุนไพรต่อเศรษฐกิจ นั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีโครงการสมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งได้สนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรเพื่อการนำมาบำบัดโรค ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้น รวมถึงมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชที่นำเอามาเป็นส่วนผสมของตำรับยา รวมถึงพืชที่สามารถนำมาทำเป็นยาได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ประเทศสามารถประหยัดเงินในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและสร้างอาชีพให้กับชุมชน

นอกจากนั้น มีการส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนายาจากสมุนไพร และ นำสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการบริโภค เช่น แคปซูล ยาเม็ด ครีม ขี้ผึ้ง เป็นต้น รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการวิจัยพืชต่างๆ ที่มีการสกัดสารสำคัญที่มีคุณสมบัติทางเคมี เพื่อใช้ในการรักษาโรค รวมถึงส่งเสริมให้ศึกษาถึงความเป็นพิษและผลข้างเคียงจากการใช้พืชต่างๆในการรักษาดรค เพื่อความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์

รูปแบบของสมุนไพร

สมุนไพรไทย นั้นไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ เวลาบริโภคนั้นจะต้องนำสมุนไพร มาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถรักษาโรคได้ เราสามารถจำแนกรูปแบบของสมุนไพร ดังนี้

 • รูปแบบของเหลว เป็นการนำเอาพืชมาต้มกับน้ำ หรือ คั้นเอาน้ำจากพืช หรือนำเอามาดองกับสุรา เป็นยาดอง
 • รูปแบบของแข็ง เป็นลักษณะของยาลูกกลอน คือ การนำเอาส่วนต่างของพืชไปตากแห้ง และนำมาบดเป้นผล และ นำมาผสมกัยน้ำผึ้งและปั้นเป็นก้อนกลมๆ เพื่อให้กินง่าย
 • รูปแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว เป็นลักษณะของยกที่ใช้พอก โดยนำส่วนต่างๆของพืชมาบดหรือตำให้แหลก และนำมาพอกรักษาโรค
 • รูปแบบอื่นๆ เช่น การนำมารมควัน เพื่อใช้ในการสูดดมกลิ่น เพื่อรักษาแผล หรือ โรคเดี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

การนำ สมุนไพรไทย มาใช้ประโยชน์สำหรับรักษาโรค ด้วยการปรุงเพื่อรับประทาน ทา หรือประคบ นั้น แพทย์แผนโบราณ มีรูปแบบการปรุงยาจากสมุนไพร หลายรูปแบบ รายละเอียด ดังนี้

 • การต้ม เป็นการนำเอาพืชมาต้ม นำน้ำที่ได้จากการต้มมาใช้รักษาโรค
 • ยาชง เป็นการนำเอาพืชมาทำให้อยู่ในรูปแบบผง มาผสมกับน้ำร้อน เพื่อนำมาดื่มกิน
 • ยาดอง เป็นการนำเอาพืชมาดอง เนื่องจากพืชบางอย่างไม่เหมาะสมต่อการทานสด การดองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้กินง่ายและได้ประโยชน์
 • การปั้นเป็นยาลูกกลอน เป็นการบดเป็นผงและผสมกับน้ำผึ้ง และปั้นเป็นก้อนให้รับประทานได้ง่าย
 • การคั้นน้ำ เป็นอีกรูปแบบ ที่นิยมใช้กับพืชสดๆ คั้นเอาน้ำจากผล หรือ ใบของพืชมาใช้ประโยชน์
 • ยาพอก เป็นลักษณะของการรักษาภายนอก เช่น แผลสด แผลติดเชื้อ เป็นต้น

หลักการในการใช้สมุนไพร

สำหรับหลักการสำหรับการใช้สมุนไพรไทย เพื่อการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค มีหลักการในการปฏิบัติสำหรับการใช้งาน ดังนี้

 • สำหรับอาการของโรคที่ต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น ไข้สูงผิดปรกติ อาการซึม อาการไม่รู้สึกตัว การปวดอย่างรุนแรง อาเจียนเป็นเลือด อาการตกเลือดจากช่องคลอด อาการท้องเดินอย่างรุนแรง ควรนำส่งแพทย์เพื่อรับการรักษา ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ในปริมาณที่มาก และ ห้ามใช้ติดต่อกันนานเกินไป เพราะ จะเกิดผลเสียมากกว่าการรักษาได้
 • สำหรับโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคอย่างชัดเจน ควรรับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง ด้วยการใช้สมุนไพร
 • หากเกิดอาการแพ้ หรือร่างกายผิดปรกติ ควรหยุดการใช้ทันที
 • การรักษาโรคและบำรุงร่างกาย ควรได้รับคำแนะนำการใช้งานจากผู้มีความรู้

การเก็บรักษาสมุนไพร

 • ควรเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ไม่ร้อนและไม่มีความชื้น โดยสถานที่เก็บสมุนไพรต้องเป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
 • ต้องเก็บรักษาไว้ในที่แห้ง เพราะ ป้องกันเชื้อรา โดยเฉพาะสมุนไพรตากแห้ง ต้องให้แห้งจริงๆ
 • ควรแยกประเภทของสมุนไพร เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการหยิบผิด ซึ่งหากใช้ผิดก็เป็นอันตรายกับคนป่วยได้
 • ต้องตรวจคุณภาพของสมุนไพรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพของสมุนไพรจะได้รักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

คำแนะนำการใช้สมุนไพร

สำหรับการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย เป็นเสมือนดาบสองคม สามารถให้คุณและโทษได้ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างถูกต้อง และ ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม จึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ

สมุนไพรป้องกันมะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง สมุนไพรรักษามะเร็ง ป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งสมุนไพรบำรุงทางเดินอาหาร สมุนไพรลดกรดในกระเพาะอาหาร สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงทางเดินอาหาร
สมุนไพรสำหรับความงาม สมุนไพรบำรุงความงาม สมุนไพร สมุนไพรไทยเพื่อความสวยงามสมุนไพรแก้ปวด สมุนไพรแก้เมื่อย สมุนไพรแก้อักเสบ สมุนไพรไทยแก้ปวด และ แก้อักเสบ
สมุนไพรล้างพิษ สมุนไพรขับสารพิษ สมุนไพรแก้พิษ สมุนไพรไทยช่วยขับสารพิษในร่างกายสมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สมุนไพรทำให้หลับสบาย สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรลดความเครียดแก้นอนไม่หลับ และ ช่วยผ่อนคลาย
สมุนไพรลดความดัน สมุนไพรลดความดันเลือด สมุนไพรลดความดันโลหิต สมุนไพรลดความดันสมุนไพรบำรุงผิวพรรณ สมุนไพรบำรุงผิว สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง สมุนไพรไทยเสริมความงามบำรุงผิว และ รักษาโรคผิวหนัง
สมุนไพรรักษาสิว สมุนไพรรักษาสิวอักเสบ สมุนไพรรักษาสิวอุดตัน รักษาสิวรักษาสิวสมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรธาตุเหล็กสูง สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงเลือด
สมุนไพรบำรุงดวงตา สมุนไพรบำรุงสายตา บำรุงสายตา สมุนไพรบำรุงสายตาและดวงตาสมุนไพรเร่งน้ำนม สมุนไพรสำหรับอยู่ไฟ สมุนไพรหลังคลอด สมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอดสำหรับสตรีหลังคลอด
สมุนไพรช่วยเจริญอาหาร สมุนไพรแก้เบื่ออาหาร สมุนไพร สมุนไพรไทยช่วยเจริญอาหารสมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ กระตุ้นการปัสสาวะช่วยขับปัสสาวะ
สมุนไพรบำรุงกระดูก สมุนไพรบำรุงข้อ รักษากระดูก สมุนไพรบำรุงข้อและกระดูกสมุนไพร สมุนไพรขับเสมหะ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรไทยแก้ไอ และ ขับเสมหะ
สมุนไพรบำรุงเส้นผม สมุนไพรดูแลเส้นผม สมุนไพร สมุนไพรไทยบำรุงเส้นผม และ บำรุงหนังศรีษะสมุนไพรช่วยขับลม สมุนไพรลดแน่นท้อง สมุนไพรแก้ท้องอืด สมุนไพรแก้ท้องเฟ้อช่วยขับลม และ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
สมุนไพรดูแลเหงือก สมุนไพรดูแลฟัน สมุนไพร สมุนไพรไทยดูแลช่องปาก ดูแลเหงือกและฟันสมุนไพร สมุนไพรไทย บำรุงสมอง บำรุงประสาทบำรุงสมองและประสาท
สมุนไพร สมุนไพรไทย สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพรรักษาหัวใจบำรงหัวใจและหลอดเลือดสมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพรลดคอเรสเตอรัล สมุนไพร สมุนไพรลดไขมันลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรรักษาแผล สมุนไพรสมานแผล สมุนไพร สมุนไพรไทยรักษาแผลสมุนไพรยาระบาย สมุนไพรรักษาท้องผูก สมุนไพร สมุนไพรไทยยาระบาย และ แก้ท้องผูก
สมุไพรขับประจำเดือน สมุนไพรสำหรับสตรี สมุนไพร สมุนไพรไทย ช่วยขับประจำเดือนสมุนไพรถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุุนไพร สมุนไพรไทยช่วยถ่ายพยาธิ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพรแก้ท้องร่วง สมุไพรต้านแบคทีเรีย สมุนไพรไทยแก้ท้องเสียสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพรท่านชาย สมุนไพรไทย สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน

ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove
สมุนไพรน่ารู้
รางจืด ว่านรางจืด สมุนไพรไทย สรรพคุณของรางจืด
รางจืด
พริกไทย ต้นพริกไทย สรรพคุณของพริกไทย โทษของพริกไทย
พริกไทย
เห็ดหอม ต้นเห็ดหอม สมุนไพร เห็ด
เห็ดหอม
ตำลึง ผักตำลึง สมุนไพร พืชสวนครัว
ตำลึง
คื่นช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของคื่นฉ่าย
คื่นฉ่าย
ต้นชะพลู ใบชะพลู สรรพคุณของชะพลู โทษของชะพลู
ชะพลู
มะเขือเทศ สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
เตย เตยหอม ใบเตย สมุนไพร
เตย